Tvinga sjusiffriga PIN-koder för brevlåda

PIN-koden som används vid lagring av en fil i en brevlåda kan anges med minst en siffra. Om du sätter den här funktionen till "På", måste användare ange en sjusiffrig PIN-kod.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Lagra/få åtkomst till filer] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Begr. PIN för box till 7 siffr./Begr. åtkomst].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill tvinga användare att ange en sjusiffrig PIN-kod för brevlådan.
Obs!
Ändringar genomförs först när du startar om maskinen. För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Knapp för huvudström och energisparläge."
52YS-0F4