Gemensamma inställningar

Du kan ange de gemensamma inställningarna för scanning och lagring av ett original, och använda en lagrad fil.
52YS-0F1