<MEAP-inställningar>

Ange MEAP-inställningarna.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Skriv ut systeminformation>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <MEAP-inställningar>
Du kan skriva ut information för MEAP-program och vissa systemprogram som en rapport. Skriva ut en inställningslista
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skriv ut systeminformation>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Använd TLS>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <MEAP-inställningar>
Välj om du vill använda TLS-kommunikation när ett MEAP-program används för att få åtkomst till maskinen via en webbläsare.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd TLS>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du måste konfigurera nyckel och certifikat innan du anger den här inställningen <På>. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
Ändringar för den här inställningen används också för <Use TLS> i <Fjärrgränssnitt>.

<Bekräfta TLS-certifikat med MEAP-program>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <MEAP-inställningar>
Välj om du vill kontrollera TLS-servercertifikat och deras nätverksnamn (CN) när TLS-kommunikation används för ett MEAP-program.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta TLS-certifikat med MEAP-program>
<På>, <Av>
När <På> är valt:
<Lägg till poster till Bekrft>: <CN>: På, Av
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd DNS-cachning>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <MEAP-inställningar>
Välj om du vill spara DNS-information från genomförda sökningar via en MEAP-applikation till minnet. Du kan också ange ett utgångsdatum om du väljer att spara information tillfälligt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd DNS-cachning>
<På (obegränsad användning)>, <På (ange period)>, <Av>
När <På (ange period)> är valt:
<Giltighetsperiod>: 1 till 60 till 120 s
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd proxyinställningar för enheten>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <MEAP-inställningar>
Välj om maskinens proxyinställningar ska användas med MEAP-program. Ställa in en proxy
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd proxyinställningar för enheten>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Lägg till X-FRAME-ALTERNATIV till HTTP-rubrik>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <MEAP-inställningar>
När HTTP-servern returnerar ett svar läggs X-FRAME-OPTIONS till i rubriken för att förhindra att innehåll som skapats av andra servrar överlappar.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Lägg till X-FRAME-ALTERNATIV till HTTP-rubrik>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
8C33-0R6