<Licens/övrigt>

Ange inställningarna för att registrera licenser och för programvaran som kan användas på maskinen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Registrera licens>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Ange licensnyckeln för ett systemalternativ som kan användas på maskinen. Installera systemalternativ
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera licens>
Högst 24 tecken
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<MEAP-inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Ange MEAP-inställningarna.

<Fjärrgränssnitt>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att använda maskinen och ändra inställningar.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Fjärrgränssnitt>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Använd TLS>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Radera meddelandeinnehåll>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill radera meddelanden från administratören som visas på kontrollpanelen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Radera meddelandeinnehåll>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Om <OK> visas på en meddelandeplats, trycker du på <OK> för att kunna använda maskinen. Om du vill tömma en meddelandeplats som inte innehåller knappen <OK> måste du använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

<Visual Message Settings>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Ange inställningarna för Visuellt meddelande. Konfigurera funktionen Visuellt meddelande
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Skärmtidsinställning: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Innehåll: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
När <SMB> är valt:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
När <HTTP/WebDAV> är valt:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: På, Av
<Add CN to Verification Items>: På, Av
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

<Fjärrfunktionsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill aktivera funktionen för fjärranvändning. Med den här funktionen kan du ange inställningar och hantera jobb från en dator genom att visa pekskärmsbilden på datorskärmen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Fjärrfunktionsinställningar>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Lösenord>: Max 8 tecken (endast alfanumeriska tecken)
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När fjärranvändning utförs kan inte följande inställningar ändras eller köras.
<Tid till automatisk filradering> i <Ange/registrera brevlådor>

<Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Registrera/uppdatera programvara>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Du kan installera systemalternativ/MEAP-program på maskinen. Installera systemalternativ
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/uppdatera programvara>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-

<Starta installationsguiden>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Du kan följa anvisningarna i guiden för att konfigurera maskinen grundinställningar. Konfigurera med hjälp av installationsguiden
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Starta installationsguiden>
<Start>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Tillåt att utskriftsfunktion används från mobil>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Om denna inställning är inställd på <På> kan du utföra åtgärder från en mobil enhet för dokument som lagrats i <Utskrift>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt att utskriftsfunktion används från mobil>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Bara för maskiner som stöder tvångsparkerad utskrift.

<Tillåt att jobb utförs från mobil enhet>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Att ställa in till <På> i denna inställning låter dig skanna och skicka e-post samt hantera fax från en mobil enhet.
Om detta är satt till <På> för att aktivera den mobila autentiseringsfunktionen. visas på inloggningsskärmen.
Om <Autentisera med PIN-kod för scanningsjobb> är satt till <På> måste PIN-koden som visas på den här maskinen anges när jobb utförs.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt att jobb utförs från mobil enhet>
<På>, <Av>
När <På> är valt:
<Autentisera med PIN-kod för scanningsjobb>: <>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
8C33-0R5