Arbeta med filer och mappar i Avancerat utrymme

Du kan byta namn på och ta bort filer som sparats i Avancerat utrymme samt lägga till och ta bort mappar.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Avancerat utrymme>.
3
Tryck på <Delad box> eller <Personligt utrymme>.
<Upp>
Tryck här för att gå till den övre nivån från den nuvarande.
<Detaljer för avancerat utr.>
Du kan kontrollera platserna (URL) för det delade utrymmet och det personliga utrymmet, och tillgängligt minne för Avancerat utrymme.
<Redig. personl. utrymme>
Låter dig skapa, ändra namn och radera det personliga utrymmet. Skapa personligt utrymme i Avancerat utrymme
4
Använda filer och mappar.
Plats som visas
Visar platsen (sökväg) där filer och mappar för sparas.
<Sök>
Söker filer och mappar som sparats i .
Filer och mappar sparas
Visar om filer eller mappar har valt, ikoner som indikerar filtyp eller mapp, namn, filstorlek och datum/tid för sparande.
Tryck på <Namn> eller på <Datum/tid> för att sortera listan med filer och mappar efter namn eller datum/tid i stigande () eller fallande () ordning.
Om du loggar in med personlig autentiseringshantering behålls det senaste sorteringsvillkoret. Lista över objekt som kan ges egna inställningar
Om du har valt filer, visas numrerade ikoner i den ordning du väljer filer. Om du skriver ut flera filer samtidigt, de skrivs också ut i denna ordning.
I det delade utrymmet, finns en mapp med namnet "folder" förberedd.
Totalt antal filer/mappar och antalet valda filer
Visar det totala antalet filer och mappar som sparats i samt antalet valda filer.
<Utskrift>
Skriver ut filer. Skriva ut filer i Avancerat utrymme
<Mappåtgärder>
Tryck här för att skapa eller radera mappar.
<Redigera fil>
Tryck här för att ändra namn på eller radera filer.
<Visa bild>
Visar förhandsgranskningen av en fil. Du kan också skriva ut efter att ha kontrollerat förhandsgranskningsbilden.
<Detaljer>
Visar storlek och uppdaterat datum/tid för en fil.
<Rensa val>
Avmarkerar alla markerade filer i .
Visa växlingsknappen
Tryck på <Upp> för att gå till den övre nivån från den nuvarande. För att uppdatera innehållet i skärmbilden som visas, tryck på <Uppdatera>.
För att ändra filnamn
För att visa en förhandsgranskningsbild av en fil
För att kontrollera detaljerad information om en fil
För att radera en fil
För att skanna och spara dokument
För att skapa en mapp
För att ändra ett mappnamn
För att kontrollera detaljerad information om en mapp
Radera en mapp
När inställningarna är klara trycker du på <Frånkoppla>. <Frånkoppla> visas bara när alla följande villkor är uppfyllda.
Användarverifiering har inte utförts
<Hantera autentisering> är satt till <På> för Avancerat utrymme Ställa in Avancerat utrymme på Allmän
8C33-09U