Skriva ut filer i Avancerat utrymme

Spara filer i Avancerat utrymme så att du enkelt kan skriva ut dem när du själv vill från maskinen. Genom att t.ex. spara dokument, som kartor och broschyrer som utges oregelbundet, i det delade utrymmet slipper du öppna en tillämpning på en dator.
Du rekommenderas att ta bort oönskade filer och bilddata från Avancerat utrymme för att frigöra utrymme för lagring av nya dokument.
1
Tryck på <Åtkomst lagrade filer>. Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Avancerat utrymme>.
3
Tryck på <Delad box> eller <Personligt utrymme>.
För information om objekt på skärmen och anvisningar om hur du använder dem, se Arbeta med filer och mappar i Avancerat utrymme.
4
Välj en fil och tryck på <Utskrift>.
Om du väljer PDF- eller XPS-filer, kan du fortsätta med steg 6.
Du kan välja och skriva ut upp till 6 filer i samma mapp åt gången.
5
Välj papperskälla och tryck på <OK>.
6
Ange antalet utskrifter med sifferknapparna.
Om du väljer flera filer i steg 4, tryck på <Ändra antal kopior> och ange antalet utskrifter.
7
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
För utskriftsinställningar, se Inställningsskärm och åtgärder för utskrift av sparade filer.
För att skriva ut en PDF-fil med ett lösenord kan du trycka på <Alternativ>  <Lösenord för att öppna dok.>  <Krypteringslösenord> eller <Princip lösenord>, sedan ange lösenordet och trycka på <OK>. För att skriva ut PDF-filer som inte tillåter utskrift eller skriva ut PDF-filer som endast tillåter utskrift med låg upplösning med hög upplösning, anger du lösenordet.
Om du trycker på <Starta utskrift> utan att ange lösenord, visas skärmen för lösenordsinmatning om filen har ett krypteringslösenord.
8
Tryck på <Starta utskrift>.
Utskriften startar.
Om du vill avbryta utskriften kan du trycka på <Avbryt>  <Ja>.
Du kan även visa filens förhandsgranskningsbild och skriva ut den från denna skärm. Arbeta med filer och mappar i Avancerat utrymme
8C33-09X