Copy Card Reader

Jestliže na stroj nainstalujete „Copy Card Reader“, můžete provádět správu ID oddělení pomocí kontrolní karty. Před spuštěním operace, jako je například kopírování nebo faxování, musejí uživatelé provést své ověření (Konfigurace nastavení správy ID oddělení). Informace o maximálním počtu registrovatelných čísel ID v daném oddělení naleznete v kapitole Funkce správy. Copy Card Reader nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.

Otvor na kartu

Vložte kontrolní kartu.

Kontrolní karta

Kontrolní karty použité s „Copy Card Reader“.
Vložení karty
Odebrání karty
Nastavíte-li jako přihlašovací službu uživatelský ověřovací systém Ověření uživatele (včetně případu, kdy provádíte Ověření práv k serveru pomocí uživatelského ověřovacího systému Ověření práv k serveru + Ověření práv k místnímu zařízení), nemůžete používat Copy Card Reader. Správa uživatelů
Jestliže se obrazovka Hlavní obrazovka po vložení kontrolní karty nezobrazí, zkontrolujte, zda karta byla vložena správným směrem a zda není poškozená nebo není zakázáno její použití.
7WAS-027