<Správa ověření>

Zadejte nastavení pro správu uživatelů stroje pomocí ověřovací aplikace.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Změnit heslo>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Uživatelé uložení v systému stroje mohou měnit své vlastní heslo pro přihlášení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit heslo>
(maximálně 32 znaků)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Authentication User Management
Tato položka se zobrazí jenom tehdy, když se používá ověřování uživatelů a uživatel se přihlásil s jinými právy, než jsou práva správce.
Pokud je uživatel přihlášení s právy správce, tato položka mění heslo v části <Uložit/Editovat ověření uživatele>.

<Uložit/Editovat ověření uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Vyberte tuto volbu, chcete-li ukládat uživatele do systému stroje a zadávat uživatelské informace, jako je heslo a úroveň práv. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit/Editovat ověření uživatele>
<Uložit>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Authentication User Management

<Použít ověření uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
S pomocí této volby vyberete, zda aktivovat funkci správy osobního ověřování. Můžete také zvolit, které způsoby přihlášení chcete používat pro ověřování uživatelů. Konfigurace způsobů přihlášení uživatelů a ověřovacích zařízení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít ověření uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Přihlášení s obrázkem>*1: <Zap>, <Vyp>
<Ověření klávesnicí>: <Zap>, <Vyp>
<Mobilní ověření>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušné volitelné zařízení.

<Ověření klávesnicí>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Zadejte nastavení pro ověřování pomocí klávesnice.

<Nastavení zobrazení obrazovky pro přihlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Na stroji můžete zadat, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka, a to tím, že vyberete buď „když začínáte používat stroj“, nebo „po stisknutí tlačítka funkce“. Vyberete-li „po stisknutí tlačítka funkce“, můžete zadat funkce, které vyžadují přihlášení uživatele. Zadání, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení zobrazení obrazovky pro přihlášení>
<Zobrazit při spušt. operace>, <Zobrazit při výběru funkce>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zobrazit při výběru funkce>:
<Požadovat ověření pro>: <Funkce>, <Barevné kopírování/tisk> (<Žádné (Není požadováno žádné ověření)>, <Plné barvy>, <Plné barvy/Dvě barvy>, <Plné barvy/Dvě barvy/Jedna barva>)
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Požadovat ověření v Nastavení/Uložení pro>*1: <Všechny položky>, <Jen položky administrátora>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li aktivován ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
Pokud změníte toto nastavení, <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> může být nastaveno na <Zap>. Další informace viz Zadání, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka.

<Funkce k omezení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
S pomocí této volby vyberete, zda omezit používání určitých funkcí, když je aktivována správa osobního ověření. Konfigurace způsobů přihlášení uživatelů a ověřovacích zařízení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Funkce k omezení>
<Tisk z ovladačů bez AMS Printer Driver Add-in>: <Omezit>, <Neomezovat>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Dálkové skenování>: <Omezit>, <Neomezovat>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Omezit úlohu ze vzdáleného zařízení bez ověření uživ.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
S pomocí této volby vyberete, zda používat správu osobního ověření pro tisk, faxování a vzdálené skenování přes počítač. Použití osobního ověření pro správu tisku/faxování/vzdáleného skenování prostřednictvím počítače
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit úlohu ze vzdáleného zařízení bez ověření uživ.>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Výchozí role při registraci uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
S pomocí této volby vyberete úroveň uživatele, která se použije pro uživatele v situacích, jako když například nejsou nastavena žádná přístupová práva. Konfigurace způsobů přihlášení uživatelů a ověřovacích zařízení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí role při registraci uživatele>
<Administrátor>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li aktivován ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

<Velká/malá pro uživ. jméno>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Vyberte, zda se mají v případě uživatelského jména rozlišovat malá a velká písmena.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Velká/malá pro uživ. jméno>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Je doporučeno toto nastavit spolu s funkcí <Nastavení funkcí> <Tisk> <Velká/malá pro uživ. jméno>.

<Povolit použití @ ve jménu uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ověření>
Zvolte, zda chcete umožnit, aby se „@“ mohlo používat v uživatelských jménech.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit použití @ ve jménu uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
7WAS-0R0