<Dostupnost>

Zadejte nastavení pro funkce usnadňující operace lidem, kterým působí potíže čtení displeje nebo zadávání dat.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení opakování tlačítka>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
S pomocí této volby můžete nastavit časový úsek, který má uplynout před opakovaným zadáním znaků, když na displeji dotekového panelu stisknete a přidržíte tlačítko, a také interval mezi jednotlivými opakováními.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení opakování tlačítka>
<Standardní>, <Nepatrně pomalejší>, <Pomalá>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Reverzní zobrazení (Barva)>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
Na stroji můžete nastavit opačné zobrazení barev na displeji dotekového panelu. Máte-li potíže s čitelností displeje i po úpravě jasu, zkuste upravit toto nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Reverzní zobrazení (Barva)>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Umožnit zvětšení obrazovky>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> a na obrazovce základních funkcí pro každou funkci můžete přiblížit a oddálit zobrazení pomocí gest dvěma prsty: seštípnutí (oddálit) a roztažení (přiblížit).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Umožnit zvětšení obrazovky>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je <Umožnit zvětšení obrazovky> nastaveno na <Zap> a pokud chcete zvětšit nebo zmenšit obraz náhledu naskenovaného dokumentu nebo uloženého souboru, použijte tlačítka pro přiblížení nebo oddálení v horní části obrazovky náhledu.

<Použít funkci Ovládání prsty>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
S pomocí této volby můžete nastavit, zda použít funkci rychlého pohybu prstem / pohybu dvou prstů k sobě či od sebe po obrazovce.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít funkci Ovládání prsty>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Následující funkce zůstanou tímto nastavením nedotčeny.
Operace rychlého pohybu prstem na obrazovce <Zobrazit obraz>
Aplikace MEAP
7WAS-0JF