<Možnosti>

Zadejte nastavení pro operační prostředí stroje.

<Nastavení papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>
Určete nastavení pro použitý papír.

<Nastavení displeje>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>
Zadejte nastavení displeje dotekového panelu.

<Nastavení Časovač/Energie>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>
Zadejte nastavení času, spotřeby energie apod.

<Síť>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>
Zadejte síťová nastavení.

<Externí rozhraní>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>
Zadejte nastavení externích rozhraní.

<Dostupnost>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>
Zadejte nastavení pro funkce usnadňující operace lidem, kterým působí potíže čtení displeje nebo zadávání dat.
7WAS-0HL