<Nastavení pro komunikaci syst. dat.>

Zadejte nastavení DNS a proxy používaná pro komunikaci určitých dat systému přes vedlejší linku.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení adresy serveru DNS>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky> <Nastavení pro komunikaci syst. dat.>
Zadejte nastavení adresy serveru DNS pro dílčí linku. Nastavení DNS vedlejšího vedení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení adresy serveru DNS>
<Primární server DNS>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundární server DNS>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení Proxy>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky> <Nastavení pro komunikaci syst. dat.>
Zadejte nastavení proxy pro dílčí linku. Nastavení proxy serveru
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení Proxy>
<Použít Proxy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa serveru> (IP adresa nebo FQDN)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Číslo portu>: 1 až 80 až 65535
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit ověření>
<Použít ověření Proxy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uživatelské jméno> (maximálně 24 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Heslo> (maximálně 24 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
7WAS-0JC