<Nastavení IPv6>

Zadejte nastavení umožňující používat stroj v prostředí IPv6.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Použít IPv6>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv6>
S pomocí této volby zadejte, zda se má použít IPv6. Nastavení adresy IPv6
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít IPv6>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení bezstavové adresy>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv6>
S pomocí této volby zadejte bezstavovou adresu IPv6. Nastavení adresy IPv6
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení bezstavové adresy>
<Použít bezstavovou adresu>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení ruční adresy>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv6>
S pomocí této volby nastavíte adresu IPv6 ručně. Nastavení adresy IPv6
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení ruční adresy>
<Použít ruční adresu>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Ruční adresa> (Adresa IPv6 (maximálně 39 znaků))
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Délka prefixu>: 1 až 64 až 128
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí adr. směrovače> (maximálně 39 znaků)
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information

<Použít DHCPv6>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv6>
Zadejte, zda se má adresa IPv6 získávat ze serveru DHCP. Nastavení adresy IPv6
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít DHCPv6>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Příkaz PING>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv6>
S pomocí této volby můžete zkontrolovat, zda je adresa IPv6 zadána správně. Provedení kontroly připojení pro adresu IPv6
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Příkaz PING>
<Adresa IPv6> (maximálně 39 znaků)
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Hostitelské jméno>
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<Pouze vyvolat prefix stavové adresy>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv6>
S pomocí této volby zadáte, zda získat pouze předchozí polovinu stavové adresy ze serveru DHCP s použitím DHCPv6.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Pouze vyvolat prefix stavové adresy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení volby DHCP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv6>
S pomocí této volby zadáte volitelná nastavení pro DHCP. Použití serveru DHCP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení volby DHCP>
<Získat adresu serveru DNS>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Získat jméno domény>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
7WAS-0J0