Opbygning af et dobbelt netværksmiljø

Har du separate maskiner i hver afdeling eller på hver etage på det samme kontor af sikkerhedsmæssige årsager?
Ud over enkelt forbindelser med et kablet LAN eller et trådløst LAN giver denne maskine mulighed for to netværksmiljøer med både et kablet LAN og et trådløst LAN eller et kablet LAN og et andet kablet LAN via en USB-LAN-adapter*. Dette gør det nemt at opbygge netværksmiljøer, hvor medarbejdere bruger hovedlinjen, og kunderne bruger en underlige med begrænset funktionalitet. Den bidrager også til at reducere omkostningerne, fordi det ikke er nødvendigt at installere en maskine til hvert netværksmiljø.
* Du kan få oplysninger om de understøttede USB-LAN-adaptere ved at kontakte din lokale Canon-forhandler.
Maskinen og brugervejledningen henviser til kablede hoved-LAN i et dobbelt netværk som "hovedlinjen". Det trådløse under-LAN eller et andet kablet LAN i et dobbelt netværk kaldes "underlinjen."

Forløb af indstillinger, der kræves til et dobbelt netværk

I det dobbelt netværk har hovedlinjen og underlinjen separate indstillinger. Dette afsnit beskriver de indstillinger, der kræves til underlinjenetværket.
Angiv indstillingerne for det kablede LAN/trådløse LAN, der er fælles for hoved- og underlinjerne, alt efter hvad der kræves.
Tilslutning til et kablet LAN
Tilslutning til trådløst LAN
Trin 1
Vælg <Kablet LAN + Trådløst LAN> eller <Kablet LAN + Kablet LAN>.
Trin 2
Angiv IPv4-adresseindstillingerne fra <Indstillinger for IP-adresse> i <Indstillinger for sublinje>. Når du bruger statisk ruteangivelse, kan du også indstille en gatewayadresse.
Trin 3
Angiv denne indstilling, når du bruger et kablet LAN via en USB-LAN-adapter til underlinjen.
* Angiv de nødvendige indstillinger ifølge dit miljø.
Trin 4
Registrer portnumrene for de funktioner, der skal bruges/begrænses i underlinjens firewallindstillinger.
* Angiv de nødvendige indstillinger ifølge dit miljø.
Trin 5
Angiv statisk ruteangivelse, når du opretter forbindelse til et andet netværk via en router.
* Angiv de nødvendige indstillinger ifølge dit miljø.
Trin 6
Angiv denne indstilling, når du udfører en bestemt systemdatakommunikation som f.eks. adgang til en firmdistributionsserver i miljøer, hvor DNS-navnefortolkning eller netværksforbindelser via en proxy ikke kan bruges.
* Angiv de nødvendige indstillinger ifølge dit miljø.

Forholdsregler ved brug af underlinjen

De netværksfunktioner, der er angivet i maskinen, kan alle bruges til hovedlinjen. De funktionerne, der kan bruges med underlinjen, er imidlertid begrænsede.
Indstillingerne for DNS-serveren og WINS-serveren kan ikke bruges samtidigt med hovedlinjen.
<Indst. for DNS-serveradresse> og <Proxy-indstillinger> i <Indstillinger for systemdatakomm.> kan kun bruges til en bestemt systemdatakommunikation som f.eks brug af underlinjen til at få adgang til en firmwaredistributionsserver. Når du bruger en DNS-server eller proxyserver til underlinjen til andre anvendelser end systemdatakommunikation, skal du registrere adresserne og portnumrene, der skal bruges med underlinjen i indstillingerne for hovedlinjen.
Udførelse af DNS-indstillinger
Indstilling af proxy

Begrænsede funktioner for underlinjen

Følgende netværksfunktioner kan ikke bruges sammen med underlinjen.
IPv6-adresseindstillinger
IEEE802.1X-autentificering
IPsec
AppleTalk
NetBIOS
SIP
FTP (ACTIVE-tilstand)
Indstillinger for DHCP-mulighed
Dynamiske opdateringsindst. for DNS
Indstillinger for rundsendingsdetektering
Indstilling af IP-adresse via AutoIP
Firewallindstillinger via MAC-adressefilter
Browsing ved hjælp af SMB-protokollen
Følgende funktioner og tjenester kan ikke bruges på grund af ovenstående begrænsninger.
Opbygning af et print-/regnskabssystem, der udfører serverforbindelser via et MEAP-program
Opbygning af et godkendelsessystem for en Active Directory-server
Filafsendelse ved hjælp af DNS-navnefortolkning eller NetBIOS-navnefortolkning fra SMB- eller WebDAV-protokollen*1
Automatisk registrering af andre multifunktionsprintere på underlinesiden ved hjælp af multicast discovery*1
Funktioner så som følgende, der bruger hovedlinjens IP-adresse
[Security Policy Settings]
<Gør Fjernadressebogen åben>
<Synchronize Custom Settings>*2
<Indst. for Distribution af Enhedsinformation>
Import/eksport af batch
Visuel meddelelse
IP-fax
Fjernfax (klient)
Universalprint
*1 Angiv IP-adressen direkte.
*2 Forbindelser, der bruger underlinjen til at få adgang til en server, der anvender det samme netværk fra en kilent
7WCJ-0U6