Modforholdsregler over for hver enkelt fejlkode

Når printning eller scanning eller er fuldført normalt, eller en faxafsendelse eller -modtagelse mislykkes, vises et nummer, der starter med "#" (en fejlkode) på detaljeskærmbilledet for jobloggen eller i en kommunikationsadministrationsrapport (Printning af rapporter og lister). Udfør den modforholdsregel, som fejlkoden kræver.
Visse fejlkoder vises muligvis ikke afhængigt af din maskine.

#001 til #800

#801 til #999

#001

Der blev scannet originaler af forskellig størrelse, uden at tilstanden Blandede originalformater blev angivet.
Kontrollér originalerne og indstillingerne, og scan originalerne igen.
Der opstod et papirstop.
Når papirstoppet er afhjulpet, skal du tjekke dokumenterne og indstillingerne og derefter udføre scanningen igen.

#003

Kommunikation, der overskrider den angivne tid (64 minutter), har forårsaget en fejl.
Gør opløsningen lavere og forsøg at sende igen.
Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
Når du modtager et dokument, skal du bede den anden part om at reducere opløsningen under scanning eller opdele dokumentet i flere dele.

#005

Den anden part svarer ikke inden for 35 sekunder.
Kontrollér, at den anden part kan kommunikere, og prøv at sende igen.
Den anden parts enhed er ikke en model, der understøtter G3.
Kontrollér den anden parts enhed.

#009

Der er ikke mere papir.
Ilæg papir.
Ilægning af papir
Papirmagasinet/-skuffen er ikke isat korrekt.
Sæt papirmagasinet/-skuffen helt ind.
Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir

#010

Der er ikke mere papir.
Ilæg papir.
Ilægning af papir

#011

Det dokument, der skal sendes, var ikke placeret korrekt.
Læg originalerne korrekt, og prøv at sende igen ved at starte proceduren forfra.

#012

Kunne ikke sende, fordi den anden parts enhed ikke har papir.
Sig til den anden part, at der skal ilægges papir.

#018

Der er intet svar under genopkald.
Kontrollér, at den anden part kan kommunikere, og prøv at ringe igen.
Kunne ikke sende, fordi den anden part foretog et opkald osv.
Kontrollér, at den anden part kan kommunikere, og prøv at sende igen.
Kunne ikke sende, fordi indstillingerne for den anden parts enhed ikke stemmer overens.
Kontrollér den anden parts indstillinger, og prøv at sende igen.

#019

Under afsendelse af en fax fra en ekstern faxservermaskine kunne der ikke sendes, da hukommelsen på den eksterne faxservermaskinen var fuld.
Prøv at sende igen, når den anden afsendelse til fjernfaxservermaskinen er udført.
Slet unødvendige dokumenter og fejldokumenter fra fjernfaxservermaskinen for at frigøre plads.
Dokumentet kunne ikke sendes, fordi maskinens hukommelse er fuld.
Slet unødvendige og fejlbehæftede dokumenter for at gøre mere hukommelse tilgængelig.
Ved udførelse af hukommelsesafsendelse kunne billedet ikke gemmes i hukommelsen.
Udfør hukommelsesafsendelse igen.
Send dokumentet med direkte afsendelse.
Der var et problem med det scannede billede ved udførelse af direkte afsendelse.
Udfør direkte afsendelse igen.

#022

Der kunne ikke videresendes, fordi indholdet af den gruppemodtager, der er angivet som videresendelsesmodtageren, var slettet eller kun indeholdt en postkasse.
Angiv en anden modtager, og prøv at sende igen.
Under afsendelse til en modtager gemt i adressebogen kunne afsendelse ikke udføres, fordi modtageren blev slettet fra adressebogen, mens maskinen ventede på at sende.
Angiv en anden modtager, og prøv at sende igen.
Afsendelse fra faxdriveren er ikke tilladt.
Indstil <Tillad AFS-faxdriver> til <Til>, og prøv at sende igen. Begrænsninger i funktioner til faxafsendelse

#025

Under afsendelse af en fax fra en ekstern faxklientmaskine blev der angivet en linje, der ikke findes i den eksterne faxservermaskine.
Kontrollér antallet af linjer i servermaskinen, og prøv at sende igen, når indstillingerne for fjernfaxafsendelse for klientmaskinen er sammenholdt med antallet af linjer på servermaskinen.
<Antal sendelinjer>

#033

Den anden parts enhed understøtter ikke fortrolig kommunikation eller underadresser.
Send uden brug af fortrolig kommunikation eller underadresser.

#034

Kunne ikke finde placeringen af det fortrolige lager, der er angivet til fortrolig kommunikation, på den anden parts enhed.
Kontrollér placeringen af det fortrolige lager på den anden parts enhed, og prøv at sende igen.
Hukommelsen var ikke tilstrækkelig på den anden parts enhed.
Bed den anden part om at frigøre noget plads.

#035

Den anden parts enhed understøtter ikke videresendelsesfunktionen eller underadresser.
Send direkte til den anden part.

#037

Dokumentet kunne ikke kopieres eller modtages, fordi der ikke var tilstrækkelig hukommelse.
Organiser dokumenter i boksen til hukommelsesmodtagelse for at frigøre hukommelse.
Printning af dokumenter i hukommelsesboksen til modtagelse
Hvis du kopierer et dokument på over 100 sider i én handling, skal du opdele dokumentet i to eller flere dele og derefter kopiere.
Der blev modtaget data, der indeholder mere end 1.000 sider.
Maskinen sletter sider efter den 999. side og printer eller lagrer de resterende 999 sider. Bed den anden part om at sende den 1.000. side og efterfølgende sider igen.
Under udførelse af forsinket afsendelse eller afsendelse med genopkald blev dokumentets billeddata, der skulle sendes, ikke fundet i hukommelsen.
Scan originalen igen, og prøv at sende igen.
Vælg direkte afsendelse, når du sender igen.
Kunne ikke sende til flere modtagere, fordi maskinen ikke har tilstrækkelig ledig hukommelse.
Slet unødvendige dokumenter og fejldokumenter for at frigøre plads.
Opdel dokumentet i to eller flere dele, og prøv at sende dokumentet igen.
Gør opløsningen lavere og forsøg at sende igen.

#040

Under afsendelse af en fax fra en ekstern faxservermaskine kunne der ikke sendes, da der ikke var tilstrækkelig hukommelse på den eksterne faxservermaskine.
Slet unødvendige dokumenter og fejldokumenter fra fjernfaxservermaskinen for at frigøre plads.
Opdel dokumentet i to eller flere dele, og prøv at sende dokumentet igen.
Gør opløsningen lavere og forsøg at sende igen.
Dokumentet kunne ikke sendes, fordi maskinens hukommelse er fuld.
Slet unødvendige og fejlbehæftede dokumenter for at gøre mere hukommelse tilgængelig.
Opdel sendehandlingen i flere bundter i stedet for at sende dokumentet til alle modtagere på én gang.
Nedsæt opløsningen, og send derefter dokumentet igen.

#054

Afsendelsesprocessen blev annulleret, fordi enhedstelefonnummeret og enhedsnavnet ikke var registreret.
Prøv at sende igen, når enhedstelefonnummeret og enhedsnavnet er registreret.
<Registrér enhedens telefonnummer>
<Registrér enhedens navn>

#080

Der er ikke indstillet en underadresse på den anden parts enhed.
Kontrollér den anden parts underadresse, og prøv at sende igen.

#081

Der er ikke angivet et password på den anden parts enhed.
Kontrollér den anden parts password, og prøv at sende igen.

#082

Pollingafsendelse er ikke konfigureret på den anden parts enhed.
Bed den anden part om at indstille pollingtransmission og udføre pollingmodtagelse igen.

#083

Underadressen og passwordet på maskinen og den anden parts enhed stemte ikke overens, da der blev udført pollingmodtagelse.
Kontrollér, at maskinens underadresse og password stemmer overens med den anden parts enhed, og prøv at sende igen.

#084

Kan ikke udføre pollingmodtagelse, fordi passwordet ikke understøttes af den anden parts enhed.
Udfør pollingmodtagelse uden et password.

#099

Handlingen blev annulleret, før den var fuldført.
Udfør handlingen igen.

#102

Underadressen og passwordet stemmer ikke overens.
Kontrollér den anden parts underadresse og password, og prøv at sende igen.
Der var ikke tilstrækkelig hukommelse i modtagerens maskine.
Bed modtageren om at gøre mere hukommelse tilgængelig.

#107

Dokumentet kunne ikke sendes, fordi der ikke var tilstrækkeligt med ledig hukommelse.
Vælg en lavere opløsning eller opdel dokumentet i to eller flere dele og forsøg at sende det igen.
Slet unødvendige filer for at frigøre hukommelse.
Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)
Hvis dette problem vises ofte, skal du kontakte Canon Danmark.

#401

Hukommelsesmediet eller filserveren er fuld, eller også er antallet af filer, der kan gemmes i rodmappen (den øverste mappe i hukommelsesmediet), blevet overskredet.
Slet unødvendige filer på hukommelsesmediet eller filserveren, eller opret en ny mappe, og flyt eksisterende filer til denne mappe for at skaffe plads i rodmappen.

#402

Billedoverførslen mislykkedes ved overførsel til et hukommelsesmedie, fordi et ugyldigt tegn (såsom \) var inkluderet i det angivne filnavn.
Skift filnavnet til det korrekte filnavn.

#403

Filen kunne ikke gemmes, fordi der allerede findes en fil med samme navn. Normalt udføres automatisk omdøbning ved at føje et tal mellem 1 og 999 til filnavnet, når der allerede findes en fil med det samme navn, men filen kunne ikke omdøbes, fordi filnavne med tilføjelse af tallene fra 1 til 999 allerede findes.
Ret filnavnet, og gem filen igen.

#404

Skrivning mislykkedes, fordi skrivebeskyttelseskontakten på hukommelsesmediet var aktiveret.
Deaktivér hukommelsesmediets skrivebeskyttelseskontakt.

#406

Skrivning mislykkedes pga. én af følgende årsager:
Hukommelsesmediet blev fjernet, mens filen blev skrevet til det.
Avanceret område på en af netværkets andre maskiner blev slettet, mens filen blev skrevet til den.
Kontrollér, at hukommelsesmediet er indsat, eller at Avanceret område på en af netværkets andre maskiner er tilgængelig, og læs filen igen.
Billedoverførslen mislykkedes under overførsel til hukommelsesmedie, fordi der opstod en uspecificeret fejl. (Det tilsluttede hukommelsesmedie kan være formateret med et ikke-understøttet filsystem.)
Kontrollér statussen på hukommelsesmediet, og bekræft, at det er formateret med et filsystem, som maskinen understøtter (FAT32/exFAT). Udfør derefter proceduren igen.
Filens størrelse har overskredet den øvre grænse.
Reducer opløsningen eller antal sider, og prøv så igen.

#407

Længden på den fulde sti for den angivne fil (eller mappe) overskred den maksimalt understøttede længde.
Ret filnavnet, så længden på den fulde sti højst er 256 tegn, eller skift modtagemappen.

#409

Filen kunne ikke gemmes, fordi det maksimale antal filer, der kan gemmes på modtageren, er nået.
Skift destinationen for at gemme filen.

#410

Lagring kan ikke udføres, fordi der er for mange jobs, der venter på at blive gemt.
Udfør handlingen igen, når de andre jobs er afsluttet.

#411

Filerne er allerede låst af de andre handlinger.
Vent et øjeblik, og udfør derefter handlingen igen.

#701

Afdelings-ID'et findes ikke, eller også er pinkoden blevet ændret.
Hvis du bruger Brugergodkendelse, skal du tildele afdelings-ID'er til brugere. Hvis du bruger godkendelse med afdelings-ID, skal du angive det nye afdelingsnavn og pinkode for at logge på igen.
Modtagelsesindstillingen i <Tillad printjob med ukendt ID> eller <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> er indstillet til <Fra>.
Indstil <Tillad printjob med ukendt ID> og <Tillad fjernscannejob med ukendt ID> i <Administration af Afdelings-ID> til <Til>.
Indstilling af afdelingens id-styring
Afsendelse kunne ikke udføres, fordi den eksterne faxklientmaskine ikke kunne foretage en godkendelse i forhold til den eksterne faxservermaskine.
Hvis Administration af afdelings-ID er indstillet i fjernfaxservermaskinen, så log på fjernfaxklientmaskinen med det afdelings-ID og den pinkode, der er registreret i fjernfaxservermaskinen.

#702

Afsendelse kunne ikke udføres, fordi hukommelsen var fuld.
Vent lidt. Prøv at sende igen, når det andet afsendelsesjob er udført.

#703

Der opstod en fejl ved konvertering af billedet.
Nedsæt opløsningen, og send derefter dokumentet igen.
Kunne ikke skrive, fordi hukommelsens billedområde er fuldt.
Prøv at sende igen, når det andet afsendelsesjob er udført.
Slet unødvendige filer i mailboksen og i fax/I-faxindbakken. Hvis der stadig er et problem, skal du genstarte maskinen.
Tænde maskinen

#704

Der opstod en fejl ved hentning af modtageroplysninger fra adressebogen.
Kontrollér modtagerindstillingerne. Hvis der stadig er et problem, skal du genstarte maskinen.
Tænde maskinen

#705

Afsendelse blev annulleret, fordi billeddataenes størrelse overstiger den maksimale værdi, der er angivet under Indstillinger/Registrering.
Juster den maksimale datastørrelse for afsendelse. Vælg en lavere opløsning, eller reducer antallet af billeder, der sendes på én gang, når du bruger I-faxfunktionen for at sikre, at den maksimale datastørrelse ved afsendelse ikke overskrides. Opdel dataene afhængigt af forholdene for den anden part.
<Største datamængde til afs.>

#706

En adressebog var ved at blive importeret/eksporteret fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), eller også blev der anvendt en anden afsendelseskomponent.
Prøv at sende igen, når den anden handling er udført.

#711

Hukommelsen er fyldt. Du kan muligvis sende, hvis du sletter unødvendige filer i mailbokse.
Prøv at sende igen, når du har slettet filer i mailbokse.

#712

Hukommelsen er fyldt. Prøv at udføre handlingen igen, når du har slettet unødvendige filer i mailbokse.
Prøv at sende igen, når du har slettet filer i mailbokse.

#713

Dokumentet i mailboksen eller fax/I-faxindbakken blev slettet, før URL-adressen blev afsendt.
Prøv at sende igen, når du har gemt det påkrævede dokument i mailboksen eller fax/I-faxindbakken.

#715

Det certifikat, der skal bruges, blev ikke fundet, da der blev afsendt en e-mail med en digital signatur vedhæftet.
Når du bruger en enhedssignatur, skal du indstille maskinens e-mailadresse (Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation) og derefter generere et certifikat for enhedssignaturer (Generering af et enhedssignaturcertifikat). Hvis der allerede er genereret et certifikat for enhedssignaturer, skal det genereres igen. Når der anvendes en brugersignatur, skal certifikatet for brugersignaturer registreres igen (Registrering af et brugersignaturcertifikat).
Kontrollér, om der anvendes et udløbet certifikat eller et tilbagekaldt certifikat. Tjek også, om certifikatkæden er gyldig.

#716

Modtagerens offentlige nøglecertifikat blev ikke fundet.
Registrer modtagerens offentlige nøglecertifikat i maskinen.
Registrering af et S/MIME-certifikat
Kontrollér, om der anvendes et udløbet certifikat eller et tilbagekaldt certifikat. Tjek også, om certifikatkæden er gyldig.

#749

Handlingen kunne ikke udføres, fordi der vises en meddelelse om servicetilkald.
Sluk for afbryderen, og tænd derefter for den igen. Hvis driften stadig ikke kan udføres korrekt, skal du slukke for hovedafbryderen, fjerne strømstikket fra stikkontakten og kontakte Canon Danmark.
Slukke maskinen
Tænde maskinen

#751

Serveren kører ikke, eller også er netværket afbrudt (du kunne enten ikke få forbindelse til modtageren, eller også gik forbindelsen tabt, før jobbet kunne fuldføres).
Tjek, om serveren kører normalt.
Kontrollér netværkets status.
Hvis modtageren bruger IIS 6.0 med Windows Server 2003 og digest-godkendelse bruges som godkendelsesmetoden for WebDAV-serveren, skal du indstille <Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV> til <Til> for at sende med WebDAV via en proxy, der bruger TLS-kommunikation.
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>
IP-adressen er ikke angivet.
Tjek <TCP/IP-indstillinger> i <Præferencer>.
<TCP/IP-indstillinger>
Kunne ikke sende til en SMB-server (herunder Avanceret område for en anden maskine i imageRUNNER ADVANCE-serien, der er angivet med SMB), da Windows bruges til at gennemse en filserver (SMB).
Hvis der opstår en fejl ved tidsforskudt afsendelse, skal du lukke skærmbilledet <Browse> og scanne og sende dokumentet igen.
Hvis der opstår en fejl ved videresendelse af en fax-/I-faxfil modtaget på en SMB-server, skal du scanne et print af den modtagne fil og sende den til videresendelsesmodtageren.
Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
Du kan undgå fejl ved at bruge FTP som protokol til afsendelse til servere.

#752

Serveren kører ikke, eller også er netværket frakoblet.
Kontrollér, om SMTP-serveren fungerer normalt.
Kontrollér netværkets status.
Indstillingen af SMTP-servernavnet for e-mail/I-fax er forkert, eller også er e-mailadressen eller domænenavnet ikke angivet.
Kontrollér indstillingerne for servernavnet, e-mailadressen og domænenavnet i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation

#753

Der opstod en TCP/IP-fejl (socket- eller Select-fejl mv.) ved afsendelse af en e-mail eller en fax fra en ekstern faxklientmaskine.
Kontrollér status for netværkskablet og stikket. Hvis der stadig er et problem, skal du genstarte maskinen.
Tænde maskinen

#754

Klientmaskinen fungerer ikke, eller netværket er nede, når levering af enhedsinformationer findes sted.
Kontrollér klientmaskinen og netværket.
Modtagerindstillingen er forkert.
Kontrollér modtagerindstillingerne.

#755

Kunne ikke sende en fax fra en ekstern faxklientmaskine, fordi TCP/IP ikke fungerer korrekt.
Tjek <TCP/IP-indstillinger> i <Præferencer>.
<TCP/IP-indstillinger>
IP-adressen er ikke angivet.
Tjek <TCP/IP-indstillinger> i <Præferencer>.
<TCP/IP-indstillinger>
Hvis du har valgt i <Kablet LAN + Trådløst LAN> i <Vælg Kablet/Trådløst LAN>, skal du også markere <Indstillinger for sublinje> i <Præferencer>.
<Indstillinger for sublinje>
Da maskinen blev tændt, blev der ikke angivet en IP-adresse til maskinen af DHCP eller Auto IP.
Tjek <TCP/IP-indstillinger> i <Præferencer>.
<TCP/IP-indstillinger>
Hvis du har valgt i <Kablet LAN + Trådløst LAN> i <Vælg Kablet/Trådløst LAN>, skal du også markere <Indstillinger for sublinje> i <Præferencer>.
<Indstillinger for sublinje>

#759

Der opstod en fejl under afsendelse af URL-adressen på postkassen, hvori der blev gemt en fil.
Kontakt din administrator.

#761

Under afsendelse af en PDF-/XPS-fil med en digital signatur kunne filen ikke sendes, fordi det certifikat eller nøglepar, der er angivet i maskinen, var beskadiget eller utilgængeligt.
Ved afsendelse af en PDF-/XPS-fil med en brugersignatur skal du kontrollere, om brugercertifikatet er beskadiget. Hvis brugercertifikatet er beskadiget, skal du geninstallere det.
Tilføjelse af en digital signatur til sendte filer
Registrering af et brugersignaturcertifikat
Ved afsendelse af en PDF-/XPS-fil med en enhedssignatur, skal du kontrollere, om enhedscertifikatet er beskadiget. Hvis enhedscertifikatet er beskadiget, skal det oprettes igen.
Generering af et enhedssignaturcertifikat

#762

Kunne ikke sende til et domæne, der ikke er registreret som et tilladt domæne, fordi <Begræns domæne for sendemodtager> er indstillet til <Til>.
Indstil <Begræns domæne for sendemodtager> til <Fra>, eller registrér domænet som et tilladt domæne, og prøv at afsende igen.
Begrænsning af sendemodtagerens domæne

#766

Det certifikat, der bruges ved afsendelse af en PDF-/XPS-fil med en digital signatur, er udløbet.
Opdatér certifikatet, eller anvend et certifikat, der ikke er udløbet.
Hvis certifikatet ikke er udløbet, skal maskinens tid indstilles korrekt.
Indstilling af datoen/klokkeslættet

#769

Antallet af tilladte forsøg for funktionen Send nåede den øvre grænse.
Hvis du vil fortsætte med at bruge funktionen, skal du købe det officielle tilbehørsprodukt.

#770

Ved afsendelse med WebDAV kunne der ikke afsendes, fordi TLS-kommunikation ikke blev understøttet på WebDAV-serversiden eller proxyserversiden.
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.
Kontrollér proxyserveren, hvis du sender via en proxyserver.
Der kunne ikke sendes, fordi der opstod en valideringsfejl under validering af TLS-certifikatet ved afsendelse med WebDAV, fordi <Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV> er indstillet til <Til>.
Kontrollér, om det CA-certifikat, der bruges til at signere TLS-servercertifikatet på WebDAV-serversiden, er registreret på maskinen.
Kontroller, at TLS-servercertifikatet på WebDAV-serversiden er korrekt.
Kontrollér, at TLS-servercertifikatet er et selvsigneret certifikat.
Handlingen kunne ikke fuldføres, fordi der opstod en valideringsfejl under validering af TLS-servercertifikat ved adgang til en anden server, fordi <Bekræft TLS-certifikat for netværksadgang> er indstillet til <Til>.
Kontrollér, at det CA-certifikat, der bruges til at signere TLS-servercertifikatet for Avanceret område den anden maskine i imageRUNNER ADVANCE-serien, der angivet som en WebDAV-server, er registreret i maskinen.
Kontrollér, at TLS-servercertifikatet for Avanceret område for den anden maskine i imageRUNNER ADVANCE-serien, der er angivet som en WebDAV-server, er korrekt.
Kontrollér, at TLS-servercertifikatet er et selvsigneret certifikat.

#771

Adresseindstillingen for den eksterne faxserver er forkert.
Tjek <Indstil. for fjernafs. med fax>.
<Serveradresse for fjernfax>
Den eksterne faxserver kører ikke.
Kontrollér, om fjernfaxserveren kører normalt.
Netværket er frakoblet.
Kontrollér netværkets status.
Kunne ikke oprette forbindelse til eksterne faxservere, fordi der ikke kunne oprettes forbindelse til DNS-serveren.
Kontrollér indstillingen for DNS-servernavnet.
Udførelse af DNS-indstillinger
Kontrollér, om DNS-serveren fungerer normalt.

#772

Netværket er frakoblet.
Kontrollér netværkets status.

#773

En PDF-funktion, der ikke kan indstilles, er valgt, når <Optimér PDF til web> er indstillet til <Til>.
Indstil en af følgende: Enhedssignatur, Brugersignatur eller Reader Extensions.
Indstil <Optimér PDF til web> til <Fra>.
<Optimér PDF til web>
PDF-funktioner er ikke tilgængelige, når <Format PDF to PDF/A> er indstillet til <Til> er valgt.
Annuller indstillingerne for Krypter og Synlige signaturer. Du kan også indstille <Format PDF to PDF/A> til <Fra>.
<Formatér PDF til PDF/A>

#801

Der opstod en timeout-fejl på grund af et problem på mailserversiden under kommunikation med SMTP-serveren i forbindelse med afsendelse af en e-mail eller afsendelse/modtagelse af en I-fax.
Kontrollér, om SMTP-serveren fungerer normalt.
Kontrollér netværkets status.
Der blev returneret en fejl fra SMTP-serveren ved oprettelse af forbindelse til SMTP. Adresseindstillingen er forkert. Der opstod en fejl på grund af et problem på serversiden ved afsendelse til en filserver.
Kontrollér, om SMTP fungerer normalt, netværkets status, modtagerindstillingerne og status og indstillingerne for filserveren.
Det krævede brugernavn og password, der kræves, når afsendelse af e-mail ikke er blevet indstillet.
Tjek <SMTP-godkendelse (SMTP-GODK)> i <Godk./Kryptering>.
Indstilling af SMTP-godkendelse og kryptering af kommunikation til/fra SMTP-serveren
Du har sendt til en modtager, der ikke har skriverettigheder.
Kontrollér modtagerindstillingerne.
Der fandtes en fil med samme navn ved afsendelse til en filserver, der ikke tillader overskrivning af filer.
Skift indstillinger for filserveren, så filer kan overskrives. Du kan også kontakte administratoren.
Skift filnavnet.
Det mappenavn eller password, der blev angivet ved afsendelse til filserveren, var forkert.
Kontrollér mappenavnet eller passwordet.

#802

SMTP-serverens navn, der er angivet i <Kommunikationsindstillinger>, er forkert.
Kontrollér det SMTP-servernavn, der er angivet i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
DNS-serverens navn, der er angivet i <DNS-indstillinger>, er forkert.
Tjek DNS-serveradressen, der er angivet i DNS-indstillingerne.
Udførelse af DNS-indstillinger
Forbindelsen til DNS-serveren blev afbrudt.
Kontrollér om DNS-serveren fungerer normalt.
Indstillingerne for FTP-serveren, der er angivet som modtageren, er forkerte.
Tjek den FTP-server, der er angivet som modtageren.
Kunne ikke oprette forbindelse til FTP-serveren.
Kontrollér, om FTP-serveren fungerer normalt.

#803

Forbindelsen blev afbrudt, før alle sider var sendt, pga. fejl fra modtagers side.
Genindtast gruppeadressen og forsøg at sende igen.

#804

Ved afsendelse til en filserver svarede ingen mapper til den angivne sti.
Kontroller destinationen.
Du har ikke adgangsrettigheder til mappen eller filen. Mappen eller filen kan også være blevet slettet af en anden handling.
Giv adgang til mappen på serversiden. Du kan også kontakte administratoren.

#805

Kunne ikke sende til SMB-serveren, fordi der ikke er nok ledig plads på serversiden.
Slet unødvendige dokumenter og fejldokumenter fra serveren for at frigøre plads. Du kan også kontakte administratoren.

#806

Det brugernavn eller password, der blev angivet ved afsendelse til filserveren, var forkert.
Tjek brugernavnet eller passwordet.
Den modtager, der er angivet ved afsendelse af e-mail/I-fax, er forkert.
Kontrollér e-mail- eller I-faxmodtageren.

#807

Du har ikke adgangsrettigheder til det angive bibliotek.
Indstil adgangsrettigheder til serverbiblioteket, eller send til et bibliotek, som du har adgangsrettigheder til. Du kan også kontakte administratoren.

#809

Ved afsendelse til en SMB-server findes der allerede en fil med det samme navn, og det er ikke tilladt at overskrive filer.
Skift filnavnet, og forsøg at sende igen.
Skift indstillinger for SMB-serveren, så filer kan overskrives. Du kan også kontakte administratoren.
Under afsendelse til en SMB-server var svaret på serversiden langsomt, hvilket medførte en timeout på maskinsiden, inden data kunne sendes, eller der kunne etableres en viderestilling.
Indstil en længere tid for timeout i <Timeout> på SMB-klienten.
Indstilling af SMB-klienten

#810

Der opstod en POP-serverforbindelsesfejl, da der blev modtaget en I-fax.
Kontrollér POP-serverindstillingerne i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Kontroller, om POP-serveren er kører korrekt. Kontrollér netværkets status.
Der blev returneret en fejl fra POP-serveren ved oprettelse af forbindelse til POP-serveren. Der kan også være opstået en timeout-fejl på serversiden.
Kontrollér POP-serverindstillingerne i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Kontroller, om POP-serveren er kører korrekt. Kontrollér netværkets status.

#813

Der opstod en POP-servergodkendelsesfejl (brugerkontofejl eller passwordfejl) ved modtagelse af en I-fax.
Kontrollér POP-serverindstillingerne i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation

#815

Du kan ikke logge på filserveren, da maskinen printer et dokument, der er sendt til denne server. Samtidige tilslutninger er ikke muligt.
Vent et øjeblik, før du forsøger at sende data igen. Alternativt kan du stoppe PServeren.

#816

Print kunne ikke udføres, fordi det højeste antal print indstillet i Administration af afdelings-ID blev overskredet.
Kontakt din systemadministrator.

#818

De modtagne data var i et filformat, der ikke kan printes.
Giv den anden part besked om at ændre filformatet, og send igen.

#819

Der blev modtaget data, der ikke kan håndteres. MIME-oplysningerne er ugyldige.
Giv den anden part besked om at kontrollere indstillingerne, og send igen.

#820

Der blev modtaget data, der ikke kan håndteres. BASE64 eller uuencode er ugyldig.
Giv den anden part besked om at kontrollere indstillingerne, og send igen.

#821

Der blev modtaget data, der ikke kan håndteres. Der opstod en TIFF-analysefejl.
Giv den anden part besked om at kontrollere indstillingerne, og send igen.

#822

Der blev modtaget data, der ikke kan håndteres. Billedet kan ikke afkodes.
Giv den anden part besked om at kontrollere indstillingerne, og send igen.

#825

Afdelings-ID'et og PIN-koden for et job, der udføres, eller et reserveret job blev slettet, eller også er PIN-koden blevet ændret.
Udfør jobbet igen ved hjælp af det ændrede afdelings-id og PIN-kode.
Enhedsinformationer kunne ikke leveres, fordi systemadministratoren er registreret på modtageklientmaskinen, men ikke på værtsmaskinen. Eller enhedsinformationer kunne ikke leveres, fordi systemadministrator-ID'et og systemadministrator-pinkoden, der er registreret i klientmaskinen, er anderledes end systemadministrator-ID'et og systemadministrator-pinkoden, der er registreret i værtsmaskinen.
Registrér samme systemadministrator-ID og systemadministrator-PIN-kode i både værtsmaskinen og i modtageklientmaskinen, og prøv derefter at hente enhedsinformationerne igen.

#827

Der blev modtaget data, der ikke kan håndteres. Der blev medtaget ikke-understøttede MIME-oplysninger.
Giv den anden part besked om at kontrollere indstillingerne, og send igen.

#828

HTML-data blev modtaget.
Giv den anden part besked om at ændre til andet format end HTML, og send igen.

#829

Der blev modtaget data, der indeholder mere end 1.000 sider.
Maskinen sletter sider efter den 999. side og printer eller lagrer de resterende 999 sider. Bed den anden part om at sende den 1.000. side og efterfølgende sider igen.

#830

Der blev modtaget en DSN-fejlmeddelelse, fordi I-faxadressen eller modtagerbetingelserne var forkerte.
Kontrollér de angivne indstillinger for I-faxadressen og modtagerbetingelserne.
En DSN-fejlmeddelelse blev modtaget, fordi størrelsen på den fil, der blev sendt, overskred den størrelse, der tillades af mailserveren.
Skift indstillingen i <Største datamængde til afs.>, så størrelsen på den fil, der skal sendes, ikke overskrider den størrelse, der er tilladt af mailserveren.
<Største datamængde til afs.>
Kontrollér status for mailserveren, DNS-serveren og netværket.

#831

Et I-fax-dokument kunne ikke modtages med SMTP på grund af indstillingerne for Modtagefilter i Firewall-indstillinger.
Nulstil indstillingerne for Modtagefilter i Firewall-indstillinger.
Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger

#832

Kunne ikke sende DSN-mail, fordi e-mailindstillinger og netværksindstillinger ikke var angivet i <Kommunikationsindstillinger>.
Tjek <Kommunikationsindstillinger>, <DNS-indstillinger> og <Indstillinger for IP-adresse>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Udførelse af DNS-indstillinger
Indstilling af en IP-adresse
DSN-mail kunne ikke sendes på grund af et problem med mailserveren eller DNS-serveren.
Kontrollér status for mailserveren og DNS-serveren.

#833

En MDN-mail (Message Disposition Notification) kunne ikke sendes, fordi TCP/IP-indstillingerne ikke er angivet.
Tjek <Kommunikationsindstillinger>, <DNS-indstillinger> og <Indstillinger for IP-adresse>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Udførelse af DNS-indstillinger
Indstilling af en IP-adresse
En MDN-mail (Message Disposition Notification) kunne ikke sendes på grund af et problem med mailserveren eller DNS-serveren.
Kontrollér status for mailserveren og DNS-serveren.

#834

Der blev modtaget en MDN-fejlmeddelelse, fordi I-faxadressen eller modtagerbetingelserne var forkerte.
Kontrollér de angivne indstillinger for I-faxadressen og modtagerbetingelserne.
Der blev modtaget en MDN-fejlmeddelelse, da der opstod et problem på mailserveren eller netværket.
Tjek statussen for mailserveren og netværket.
En MDN-fejlmeddelelse blev modtaget på grund af et problem, f.eks. at den anden parts hukommelse er fuld.
Kontrollér betingelserne og statussen for den anden part.

#835

Det maksimale antal tekstlinjer, der kan modtages med I-fax, er blevet overskredet.
Giv den anden part besked om at reducere antallet af tekstlinjer i en meddelelses brødtekst, og send igen.

#837

Der blev modtaget en anmodning om forbindelse fra en vært, hvis forbindelse er begrænset af indstillingerne for Modtagefilter i Firewall-indstillinger.
Kontrollér indstillingerne for Modtagefilter i Firewall-indstillinger. Det kan også skyldes et angreb fra hackere via en ikke-godkendt adgang.
Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger

#838

Den licens, der kræves for at bruge afsendelsesfunktionen, er udløbet.
Køb en licens til afsendelsesfunktionen.

#839

Det brugernavn eller password, der er angivet i <Kommunikationsindstillinger>, er forkert.
Kontrollér indstillingerne for brugernavnet og password, der er angivet for SMTP-godkendelse (SMTP AUTH) i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation

#841

En krypteringsalgoritme, der deles med mailserveren, findes ikke for afsendelse af e-mail og I-fax.
Indstil <Tillad TLS (POP)> eller <Tillad TLS (SMTP-afsendelse)> i <Kommunikationsindstillinger> til <Fra>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Tilføj en fælles krypteringsalgoritme til mailserverindstillingerne.

#842

Mailserveren anmodede om godkendelse ved hjælp af et klientcertifikat for afsendelse af e-mail og I-fax.
Indstil <Tillad TLS (POP)> eller <Tillad TLS (SMTP-afsendelse)> i <Kommunikationsindstillinger> til <Fra>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Skift mailserver-indstillinger, så der ikke bliver anmodet om et klientcertifikat.
Der kunne ikke sendes, fordi der opstod en valideringsfejl under validering af TLS-servercertifikatet ved afsendelse med SMTP, fordi <Bekræft TLS-certifikat for SMTP-afsendelse> er indstillet til <Til>.
Brug Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til at kontrollere, om det CA-certifikat, der bruges til at signere TLS-servercertifikatet på SMTP-serversiden, er registreret på maskinen.
Kontroller, at TLS-servercertifikatet på SMTP-serversiden er korrekt.
Kontrollér, at TLS-servercertifikatet er et selvsigneret certifikat.

#843

Der er en stor forskel mellem tiden på KDC-serveren (Key Distribution Center) og den tid, der er angivet i maskinen.
Juster aktuel dato og klokkeslæt <Date/Time Settings>.
Indstilling af datoen/klokkeslættet
Justér aktuelle klokkeslæt valgt på KDC (Key Distribution Center)-serveren.

#844

Det var ikke muligt at foretage TLS-krypteret kommunikation med POP-serveren ved afsendelse med POP før SMTP.
Kontrollér indstillingerne for TLS-krypteret kommunikation for POP-serveren.
Indstil <Tillad TLS (POP)> til <Fra> i <Kommunikationsindstillinger>. Hvis problemet ikke kan løses, skal du indstille <POP-godkendelse inden afsendelse> til <Fra> i <Kommunikationsindstillinger> og skifte til en anden indstilling end POP før SMTP.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Det var ikke muligt at sende, fordi der opstod en valideringsfejl under validering af TLS-servercertifikatet ved kommunikation med POP-serveren, fordi <Bekræft TLS-certifikat for POP-afsendelse> er indstillet til <Til>.
Brug Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til at kontrollere, om det CA-certifikat, der bruges til at signere TLS-servercertifikatet på POP-serversiden, er registreret på maskinen.
Kontroller, at TLS-servercertifikatet på POP-serversiden er korrekt.
Kontrollér, at TLS-servercertifikatet er et selvsigneret certifikat.

#845

Det var ikke muligt at udføre POP-godkendelse (POP AUTH) ved afsendelse med POP før SMTP.
Kontrollér indstillingerne i <POP-server>, <POP-loginnavn> og <POP-password> i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Kontrollér indstillingerne for POP-godkendelse på POP-serveren.
Vælg <Standard> eller <APOP> i <POP godk.- metode> i <Kommunikationsindstillinger>. Hvis problemet ikke kan løses, skal du indstille <POP-godkendelse inden afsendelse> til <Fra> i <Kommunikationsindstillinger> og ændre kommunikationsindstillingerne til noget andet end POP før SMTP.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation

#846

Det var ikke muligt at udføre POP-godkendelse (APOP) ved afsendelse med POP før SMTP.
Kontrollér indstillingerne i <POP-server>, <POP-loginnavn> og <POP-password> i <Kommunikationsindstillinger>.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Kontrollér APOP-indstillingen for POP-serveren.
Vælg <Standard> eller <POP-GODK.> i <POP godk.- metode> i <Kommunikationsindstillinger>. Hvis problemet ikke kan løses, skal du indstille <POP-godkendelse inden afsendelse> til <Fra> i <Kommunikationsindstillinger> og ændre kommunikationsindstillingerne til noget andet end POP før SMTP.
Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation

#847

Kunne ikke gemme den modtagne fil i en fortrolig faxboks, fordi mailboksens eller fax/I-faxindbakkens hukommelse var fuld.
Slet unødvendige filer i den fortrolige faxindbakke eller i hukommelsesboksen.
Printning af dokumenter i hukommelsesboksen til modtagelse
Hold modtagne dokumenter private

#848

Der opstod en fejl ved kombination af en e-mail, der blev opdelt og sendt.
De opdelte data kan være slettet. Hvis du sletter opdelte data, kan de ikke samles til et helt dokument, heller ikke hvis de resterende data bliver modtaget senere. Bed afsenderen om at sende dataene igen.

#849

Enhedsinformationen kunne ikke leveres, da modtageklientmaskinen er ved at udføre et job.
Lever enhedsinformationerne igen, når modtageklientmaskinen er færdig med at udføre dens job.

#850

Enhedsinformationen kunne ikke leveres, da modtageklientmaskinen håndterer et skærmbillede, der er relateret til enhedsinformationerne.
Tjek enhedsinformationerne, der ikke blev leveret, og lever derefter enhedsinformationerne igen.
Kontrol af resultaterne for distribution af enhedsinformationer

#851

Printerjobbet kunne ikke lagres i postkassen, fordi hukommelsen er fuld.
Kontrollér, hvor meget hukommelse der er tilbage, og udfør jobbet igen.

#852

Strømmen var slukket under udførelse af jobbet.
Kontrollér, at strømkablet og -stikket sidder ordentligt i, og udfør jobbet igen.

#853

Hukommelsen er fyldt.
Reducer antallet af sider, eller kontrollér, at det antal job, der venter på at blive behandlet, er reduceret, og udfør jobbet igen.

#854

Enhedsinformationer blev leveret fra en maskine fra en anden modelgruppe med <Begræns modt. af enhedsinfo.> indstillet til <On> på modtageklientmaskinen.
Indstil <Begræns modt. af enhedsinfo.> til <Off>, og send enhedsinformationer igen
Distribution af enhedsinformationerne

#855

Enhedsinformationerne kunne ikke leveres, fordi de indeholdt et sprog, der ikke kan håndteres af modtageklientmaskinen.
Kontakt Canon Danmark.

#856

Den udførte handling blev annulleret, fordi lagerområdet til midlertidig lagring af data er fyldt.
Kontakt din administrator.

#857

Printning blev annulleret, fordi jobbet blev annulleret, mens det var ved at blive modtaget eller på grund af timeout.
Hvis der er opstået timeout, skal du kontrollere statussen på netværket.

#858

Dataene er ugyldige.
Kontrollér, at printprotokollen understøttes af maskinen samt printindstillingerne.

#859

Der opstod en kompressionsfejl med billeddata.
Kontrollér originalen og indstillingerne, og forsøg at scanne igen.

#860

Genoprettelse mislykkedes efter papirstop, eller også blev der medtaget et inkompatibelt sidebeskrivelsessprog eller indstillinger, der ikke kan kombineres.
Kontrollér papir- eller jobindstillingerne.

#861

Der opstod en fejl ved behandling af printdata eller billeddata.
Kontrollér billedformatet og papirformatet samt indstillingerne for farvespecifikation.

#862

De medtagne indstillinger, som ikke understøttes, kan ikke kombineres eller overskrider på anden vis maskinens begrænsninger.
Kontrollér jobindstillingerne.

#863

Jobbet blev annulleret, fordi initialisering blev udført, mens printdataene var ved at blive behandlet.
Udfør jobbet igen.

#864

Kunne ikke registrere den eksterne controller korrekt, eller også opstod der en fejl under videresendelse af printdata.
Kontrollér controlleren og printdataene.

#865

De nødvendige funktioner til printning er begrænset i øjeblikket.
Kontrollér maskinen og printindstillingerne.

#866

Jobbet blev annulleret af de sikkerhedsrelaterede indstillinger.
Hvis du udfører et job fra printerdriveren, skal du bruge brugerinformationerne for de passende rettigheder.
Hvis du udfører et job fra betjeningspanelet, skal du logge på som en bruger med de passende rettigheder.
De sikkerhedsrelaterede indstillinger er, som følger.
<Begræns job fra fjernenhed uden brugergodk.> er <Til>
<Forbyd godkendelse ved brug af Afdelings-ID og PIN> er <Til>
<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> er <Til>
<Print fra drivere uden AMS-printerdriver add-in> er <Begræns>
Printfunktionen er begrænset af brugerrolleindstillingerne*
* For informationer om brugerrulleindstillinger kan du se Administratorvejledning til ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.

#868

Ved afsendelse med WebDAV mislykkedes kommunikation med modtageren, og der blev anmodet om adgang via en proxy (modtog HTTP-fejl 305: Brug proxy).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.
Kontrollér proxy-indstillingerne.
Indstilling af proxy

#869

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at godkendelsen mislykkedes (modtog HTTP-fejl 401: Uautoriseret).
Tjek brugernavnet eller passwordet.
Kontrollér indstillingerne for WebDAV-serversikkerhed.

#870

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at anmodningen blev afvist (modtog HTTP-fejl 403: Forbudt).
Prøv at sende igen, når du har ventet lidt.
Kontrollér modtagerindstillingerne.
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#871

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at den angivne mappe ikke blev fundet (modtog HTTP-fejl 404: Ikke fundet/409: Konflikt/410: Væk).
Kontrollér modtagerindstillingerne.

#872

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at adgang ikke er tilladt (modtog HTTP-fejl 405: Metode ikke tilladt).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#873

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at proxygodkendelsen mislykkedes (modtog HTTP-fejl 407: Proxy-autentificering krævet).
Kontrollér proxy-indstillingerne.
Indstilling af proxy

#874

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at der opstod timeout (modtog HTTP-fejl 408: Anmodningen blev afbrudt).
Prøv at sende igen, når du har ventet lidt.
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#875

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at opdelt transmission blev afvist (modtog HTTP-fejl 411: Længde nødvendig).
Indstil <Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV> til <Fra>.
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#876

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at størrelsen på dataene var for stor (modtog HTTP-fejl 413: Anmodningsenhed for stor).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#877

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at URI'en (værtsnavnet og stien til mappen) var for lang (modtog HTTP-fejl 414: Anmodet URI for lang).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#878

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at der opstod en uventet situation, der forhindrede anmodningen i at blive udført (modtog HTTP-fejl 500: Intern serverfejl).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#879

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at serveren ikke understøtter de funktioner, der er nødvendige for at udføre anmodningen (modtog HTTP-fejl 501: Ikke implementeret).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.
Ved afsendelse via en proxy med ikke-TLS-kommunikation skal du indstille <Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV> til <Fra>.
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>

#880

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at kommunikation med en opstrømsserver mislykkedes (modtog HTTP-fejl 502: Dårlig gateway).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.
Kontrollér proxyserverindstillingerne.

#881

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at anmodninger i øjeblikket ikke kan håndteres (modtog HTTP-fejl 503: Funktion ikke mulig).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#882

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at kommunikation med en opstrømsserver mislykkedes (modtog HTTP-fejl 504: Gateway-afbrydelse).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.
Kontrollér proxyserverindstillingerne.

#883

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at serveren ikke understøtter de funktioner, der er nødvendige for at udføre anmodningen (modtog HTTP-fejl 505: HTTP-version ikke understøttet).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#884

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at diskpladsen, der kræves til anmodningen, ikke kunne sikres på serversiden (modtog HTTP-fejl 507: Ikke tilstrækkelige hukommelse).
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.

#885

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et uventet fejlsvar fra serveren.
Kontrollér WebDAV-serverindstillingerne.
Kontrollér proxyserverindstillingerne.

#886

Ved afsendelse med WebDAV blev der modtaget et svar fra modtageren, der angav, at anmodningen var ugyldig (modtog HTTP-fejl 400: Ugyldig anmodning).
Ved afsendelse via en proxy med ikke-TLS-kommunikation skal du indstille <Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV> til <Fra>.
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>

#889

Originalen kunne ikke scannes eller printes, fordi den er integreret med informationer om jobbegrænsning.
Kontrollér informationerne om jobbegrænsning, eller kontakt administratoren.

#899

E-mail- eller I-faxafsendelse blev udført normalt. Dog blev afsendelsen muligvis ikke modtaget af den anden part, fordi den videresendes af flere servere.
Spørg om nødvendigt, om den anden part har modtaget afsendelsen.
Faxen blev sendt normalt fra den eksterne faxklient. Dog blev modtagelsen muligvis ikke fuldført, fordi overførslen blev videresendt via en ekstern faxserver.
Tjek i overførselsresultaterne for fjernfaxserveren, om faxen blev sendt.
Tjek statussen for serveren og netværket.
Bed modtageren om at tjekke, om dokumentet blev modtaget korrekt.

#904

Modtagere, der er registreret i <Favoritindst.>, opdateres ikke, når adressebogen hentes ved hjælp af levering af enhedsinformationer fra en anden maskine i iR/imagePRESS-serien, der er sluttet til netværket.
Registrér <Favoritindst.> igen fra maskinens touchpanel.

#905

Jobbet kunne ikke udføres, fordi der opstod en netværksfejl.
Kontrollér stilængden og adgangsrettighederne til serveren, og om filen eller mappen er i brug.

#918

Kunne ikke genkende QR-koden i originalen.
Kontrollér, om QR-koden er i den rigtige position, og scan originalen igen.

#919

Der blev registreret en syntaksfejl eller en PostScript-fejl, der overstiger enhedens begrænsninger osv.
Indstil <Print PS Errors> (Indstillinger/Registrering) til <Til>, send jobbet igen, bekræft indholdet af PostScript-fejlen, og udfør derefter jobbet, når fejlen er løst. Du kan finde flere oplysninger i Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer)) via webstedet med onlinevejledningen.

#922

Det maksimale antal ark, der kan ryghæftes, er blevet overskredet. Du kan muligvis udføre ryghæftning ved at reducere antallet af ark.
Kontrollér det maksimale antal ark, der kan ryghæftes, og udfør igen.

#923

Kunne ikke printe på den angivne side af omslaget eller brochurens hoveddel.
Skift til en papirtype, der er kompatibelt med 2-sidet printning, og udfør jobbet igen.

#924

En funktion blev angivet, der ikke kan kombineres med Eco-tilstanden (uden hæfteklammer).
Hvis du ændrer positionen af hæfteklammerne eller papirtypen, kan du muligvis lave en binding med Eco-tilstanden (uden hæfteklammer).

#925

Der opstod en overførselsfejl fra faxdriveren.
Der blev angivet en billedstørrelse, der ikke kan sendes. Kontrollér billedets størrelse.

#927

Der opstod en overførselsfejl fra faxdriveren.
Der er medtaget en skrifttype, der ikke kan behandles i de data, maskinen har modtaget fra en computer. Kontrollér de modtagne data.

#928

Der opstod en overførselsfejl fra faxdriveren.
Hukommelsen er fuld, eller datastørrelsen har overskredet den størrelse, der kan behandles på én gang. Slet unødvendige data, eller kontrollér datastørrelsen.

#929

Der opstod en overførselsfejl fra faxdriveren.
Der opstod en netværksfejl, da maskinen modtog data fra en computer. Kontrollér netværksforbindelserne og -indstillingerne.

#931

Jobbet blev annulleret, fordi rygfoldning ikke kunne udføres.
Kontrollér indstillingskombinationerne samt den type papir, du bruger, og antallet af ark.

#932

Det maksimale antal ark, der kan hæftes med Eco-tilstanden (uden hæfteklammer), er overskredet. Du kan muligvis udføre hæftning med Eco-tilstanden (uden hæfteklammer) ved at reducere antallet af ark.
Kontrollér det maksimale antal ark, der kan hæftes med Eco-tilstanden (uden hæfteklammer), og udfør igen.

#933

Det maksimale antal ark, der kan hæftes, er blevet overskredet. Du kan muligvis udføre hæftning ved at reducere antallet af ark.
Kontrollér det maksimale antal ark, der kan hæftes, og udfør igen.

#934

Der opstod en fejl for et printjob, og jobbet blev slettet, fordi den angivne tidsperiode er udløbet.
Løs fejlen, og udfør jobbet igen.
Du kan også ændre tidsperioden før sletning eller deaktivere automatisk sletning fra <Slet automatisk afbrudte job> (Indstillinger/Registrering).
<Slet automatisk afbrudte job>

#935

Jobbet blev annulleret, og der blev sendt en kopi uden at være bundet, fordi det maksimale antal papirark, der kan bindes med Eco-tilstanden (uden hæfteklammer), var overskredet.
Kontrollér det maksimale antal papirark, der kan bindes med Eco-tilstanden (uden hæfteklammer), og udfør jobbet igen.
Du kan angive den procedure, der skal udføres, når der er for mange ark, der skal hæftes på én gang.
<Handling, når der er for mange ark at hæfte>

#936

Jobbet blev annulleret, og der blev sendt en kopi uden at være hæftet, fordi det maksimale antal papirark, der kan hæftes sammen, var overskredet.
Kontrollér det maksimale antal papirark, der kan hæftes sammen, og udfør igen.
Du kan angive den procedure, der skal udføres, når der er for mange ark, der skal hæftes på én gang.
<Handling, når der er for mange ark at hæfte>

#937

Jobbet blev sendt uden at være ryghæftet, fordi det maksimale antal papirark, der kan ryghæftes sammen, var overskredet.
Ryghæftning kan være muligt, hvis du reducerer antallet af papirark.
Du kan angive den procedure, der skal udføres, når der er for mange ark, der skal hæftes på én gang.
<Handling, når der er for mange ark at hæfte>

#939

Printning blev annulleret, fordi der opstod en fejl under behandling af billeddataene.
Udfør jobbet igen.

#995

Reserverede kommunikationsjob blev ryddet.
Udfør betjeningen igen efter behov.
7WCJ-0SS