<Kopia>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji kopiowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Do pojedynczego przycisku można przypisać kilka ustawień, które są często używane podczas kopiowania. Do przycisku można przypisać również nazwę. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz/Edytuj ulubione ustawienia>
<M1> do <M9>: <Zapisz>, <Zmiana nazwy>, <Usuń>, <Sprawdź Zawartość>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Ustawienia ulubione

<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Można wybrać, czy wyświetlany ma być ekran z potwierdzeniem podczas przywoływania ustawień z sekcji Ustawienia ulubione.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zmień ustawienia domyślne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Można zmieniać ustawienia zarejestrowane jako domyślne dla funkcji <Kopia>. Dostosowywanie ekranu Podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień ustawienia domyślne>
<Zapisz>, <Zainicjuj>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Możesz rejestrować/zmieniać tryby pod klawiszami skrótów wyświetlanymi na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz zarejestrować funkcje często używane z <Opcje> i <Ustawienia ulubione>. Dostosowywanie ekranu Podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz skróty opcji>
Skrót 1: Każdy tryb, <Orientacja zawart. oryg.>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 2: Każdy tryb, <Dwustronny>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 3: Każdy tryb, <Zabarwienie>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 4: Każdy tryb, <Typ oryginału>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings
Skrót 5: Każdy tryb, <Kopiuj kartę ID>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Favorite Settings

<Automatyczne Układanie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>, urządzenie może automatycznie zmieniać tryb wykańczania na <Układanie (Kolej. Stron)>, gdy oryginały są umieszczane w podajniku. Jeżeli <Automatyczne Układanie> ustawiono na <Włącz>, możesz również ustawić pozycję <Przesunięcie>. Funkcja ta jest użyteczna podczas wykonywania wielu kompletów kopii, ponieważ nie trzeba pamiętać o wybieraniu trybu Wykańczanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatyczne Układanie>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Tak
B
Settings/Registration Basic Information
<Przesunięcie w tym samym czasie>*1
<Włącz>, <Wyłącz>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Może nie pojawić się w przypadku niektórych modeli lub konfiguracji opcji.
Jeśli taca wyprowadzająca nie obsługuje Trybu przesunięcia wybranego w ustawieniach tacy wyprowadzającej, kopie nie będą wyprowadzane na tacę wyprowadzającą zgodnie z zastosowanymi opcjami, gdy włączono <Przesunię.>. Wykonaj jedną z poniższych procedur, by rozwiązać ten problem.
Wyłącz <Przesunięcie w tym samym czasie> w ustawieniach automatycznego układania.
W ustawienia tacy wyjściowej określ tacę wyprowadzającą, która obsługuje Tryb przesunięcia. Wyłącznie <Output Tray Settings> (Seria C477)
Ręczne wyłącz <Układanie> przed wykonaniem zadania.

<Wybierz Ustawienia kolorów dla Kopii>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Korzystanie z trybu koloru podczas kopiowania można ograniczyć na ekranie <Wybierz Kolor>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz Ustawienia kolorów dla Kopii>
<Użyj automatycz. (Koloru/Czarno-białego)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Pełne Kolory>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Jeden kolor>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Dwóch kolorów>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Oddzielanie zadań między grupami>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Kopia>
Podczas kopiowania dwóch lub większej ilości kopii z wykorzystaniem opcji <Grupuj (Te same strony)> w menu <Obróbka wykańczająca> możesz wstawić arkusze pomiędzy grupy poszczególnych stron. Jeżeli wybierzesz <Włącz>, wybierz źródło papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Oddzielanie zadań między grupami>
<Włącz>, <Wyłącz>
<Zmień> (wybierz źródło papieru)
Tak
Tak
Nie
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
7WF7-0K7