<Zarządzanie Danymi>

Określ ustawienia zarządzania danymi, w tym jak importować, eksportować i inicjować dane ustawień.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Importuj/Eksportuj>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>
Określ ustawienia dla importowania/eksportowania danych ustawień.

<Kompletne usunięcie danych z HDD>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>
Określ ustawienia dla funkcji całkowitego wymazywania funkcji usuwania danych z nośnika pamięci.

<Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>
Wybierz, aby przywrócić wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych i całkowicie usunąć wszystkie dane zapisane w urządzeniu. Normalnie nie ma potrzeby korzystania z tego ustawienia, lecz jest ono przydatne do usuwania osobistych lub poufnych informacji, gdy zaistnieje potrzeba utylizacji urządzenia. Inicjacja wszystkich danych/ustawień
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Inicjuj Wszystkie Dane/Ustawienia>
<Raz z 0 (zerowymi) danymi>, <Raz z Losowymi Danymi>, <3 razy losowymi danymi>, <9 razy z los. danymi>, <Standard DoD>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Ustawienia TPM>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Danymi>
Jeżeli ustawienia TPM zostały aktywowane, można bezpiecznie zapisać klucz szyfrowania procesora TPM (klucz TPM), szyfrujący poufne informacje, takie jak hasło, para klucza publicznego połączeń TLS oraz certyfikaty użytkownika zapisane w urządzeniu. Dzięki temu, można zabezpieczyć ważne informacje przed „wyciekiem”. Co więcej, istnieje możliwość odzyskania systemu TPM, jeżeli układ TPM przestanie działać (za pomocą klucza TPM). Korzystanie z TPM
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia TPM>
<Użyj TPM>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Kopia zapas. Klucza TPM>
<Hasło>: (Maksymalnie 12 znaków)
<Odzyskaj Klucz TPM>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-
*1 Jeżeli dla opcji <Ustawienia TPM> wybrano ustawienie <Włącz>, należy pamiętać, aby w urządzeniu docelowym procedury importowania wykonać kopię zapasową klucza TPM.
7WF7-0R6