De schermweergave en de bewerkingscondities aanpassen

Individuele gebruikers kunnen de bewerkingscondities aanpassen aan hun persoonlijke voorkeur. Engelstalige gebruikers kunnen bijvoorbeeld een instelling maken zodat de Engelse versie van het aanraakscherm wordt weergegeven bij het aanmelden en andere gebruikers kunnen hun eigen SSID en netwerksleutel registreren zodat de machine gemakkelijk verbinding met hun mobiele apparaat kan maken. Omdat deze instellingen alleen worden ingeschakeld wanneer de gebruiker die ze heeft opgegeven, is aangemeld, hebben ze geen invloed op de instellingen van andere gebruikers.
Om persoonlijke instellingen te gebruiken, moet u zich aanmelden met persoonlijke-verificatiebeheer. Gebruikers beheren
Beschikbare instellingen
De instellingen hieronder kunnen worden geconfigureerd.
De taal die op het aanraakscherm wordt gebruikt
Toegankelijkheidsfuncties voor gebruikers die moeite hebben de invoer van bewerkingen op het aanraakscherm te kunnen zien of uit te voeren
Persoonlijk toegangspunt (persoonlijke SSID/netwerksleutel)
Opdrachten automatisch afdrukken na het aanmelden
1
Druk op <Persoonlijke instellingen>. Het scherm <Home>
Wanneer het aanmeldingsscherm wordt weergegeven, meldt u zich aan. Aanmelden bij de machine
2
Druk op de instellingenknop die u wilt configureren.
De weergavetaal instellen
Toegankelijkheid instellen
Om een persoonlijke SSID en netwerksleutel op te geven
Gebruikersopdrachten automatisch afdrukken bij het aanmelden
Stel het scherm in dat wordt weergegeven wanneer de machine wordt gestart
Als de machine zo is geconfigureerd dat gebruikers zich moeten aanmelden wanneer hij opstart (Opgeven wanneer het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven), wordt <Standaardscherm bij opstarten/herstellen> weergegeven als een item in <Persoonlijke instellingen>. Het scherm dat wordt weergegeven nadat de machine is opgestart, kan voor elke gebruiker worden ingesteld.
7W6J-060