<Toegankelijkheid>

Geef de instellingen op voor de toegankelijkheidsfuncties voor mensen die moeite hebben met het zien van het display of het invoeren van gegevens.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Instellingen toetsherhaling>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Toegankelijkheid>
U kunt instellen na welke periode tekens herhaald moeten worden wanneer u een toets op het aanraakscherm ingedrukt houdt, evenals het interval tussen de herhalingen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen toetsherhaling>
<Standaard>, <Enigszins langzaam>, <Langzaam>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Omgewisselde weergave (Kleur)>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Toegankelijkheid>
U kunt de schermkleuren van het touch panel display omwisselen. Als u het scherm moeilijk kunt lezen, zelfs na aanpassing van de helderheid, kunt u deze instelling opgeven.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Omgewisselde weergave (Kleur)>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Schakel schermvergroting in>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Toegankelijkheid>
Op het scherm <Home> en de schermen voor alle basisfuncties kunt u in- en uitzoomen door twee vingers te spreiden (inzoomen) of naar elkaar toe te bewegen (uitzoomen).
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Schakel schermvergroting in>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Schakel schermvergroting in> is ingesteld op <Aan> en u wilt de voorbeeldafbeelding van een gescand document of opgeslagen bestand vergroten of verkleinen, gebruikt u de knoppen voor in-/uitzoomen bovenaan het scherm.

<Vegen/knijpenfunctie gebruiken>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Toegankelijkheid>
U kunt instellen of flick- en pinch-bewerkingen kunnen worden gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Vegen/knijpenfunctie gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
De volgende functies worden niet beïnvloed door deze instelling.
Veegbewerkingen op het scherm <Weergave afbeelding>
MEAP-toepassing
7W6J-0LF