Alle instellingen importeren/exporteren

U kunt alle instellingengegevens uit de machine exporteren en opslaan in een computer, en vervolgens weer importeren bij het configureren van de instellingen op een nieuwe machine, zoals bij de aankoop van een vervangende machine. Als u dezelfde instellingen op twee of meer multifunctionele Canon-printers* wilt configureren, kunt u simpelweg alle instellingen uit de ene machine exporteren en ze allemaal importeren in alle andere, zodat u niet elke machine afzonderlijk hoeft te configureren. Om deze bewerkingen uit te voeren, logt u met beheerdersbevoegdheden in op de Remote UI (UI op afstand).
* Multifunctionele printers uit de imageRUNNER ADVANCE-serie of andere modellen die importeren/exporteren van alle instellingen ondersteunen

Alle instellingen exporteren

1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Data Management]  [Export].
4
Schakel het selectievakje voor [Select All] in.
Specifieke items kunnen ook worden geëxporteerd. Zie voor informatie over welke Instellingen/Registratie-items overeenkomen met welke items van de batch-exportfunctie van de Remote UI (UI op afstand) Instellingen/Registratie.
5
Voer het wachtwoord in [Encryption Password] selecteer het beveiligingsniveau uit [Security Level] klik op [Start Exporting]  [OK].
De wachtwoorden bij [Encryption Password] zijn nodig bij het importeren van de geëxporteerde gegevens van instellingen. Gebruik alfanumerieke tekens.
Voer ter bevestiging het wachtwoord opnieuw in bij [Confirm].
Als u alle instellingengegevens wilt versleutelen, selecteert u [Level 2] in [Security Level].
Het kan even duren voordat het scherm is aangepast. Klik niet meer dan een keer op [Start Exporting].
Wanneer u instellingengegevens importeert naar een ander model die de instelling in [Security Level] niet ondersteunt, selecteert u [Level 1].
6
Klik op [Check Status].
Als de melding [Cannot be used when exporting.] wordt weergegeven, gebruik de Remote UI (UI op afstand) dan niet om bewerkingen uit te voeren.
7
Klik op [Start Downloading].
8
Volg de aanwijzingen op het scherm om aan te geven waar de gegevens moeten worden opgeslagen.
Alle instellingengegevens exporteren zonder een computer te gebruiken
U kunt alle instellingengegevens naar geheugenmedia, zoals een USB-geheugenapparaat, exporteren. <Export nr USB-geheugen>

Alle instellingen importeren

U kunt alle instellingengegevens importeren die zijn geëxporteerd naar een computer. Bij het importeren worden eerder geconfigureerde instellingen overschreven. Merk wel op dat sommige modellen machines misschien niet alle instellingen kunnen importeren. Instellingen/Registratie
Controleer de gegevens van de systeembeheerder
Bij het importeren van instellingen voor afdelings-ID-beheer in een andere multifunctionele printer waarop afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, worden de gegevens van de systeembeheerder overschreven, waardoor u zich misschien niet meer kunt aanmelden met de vorige systeembeheerders-ID en pincode. Controleer voordat u deze bewerking uitvoert, eerst de gegevens van de systeembeheerder die zijn opgeslagen op de exporterende machine.
Bij het toepassen van instellingen voor het beveiligingsbeleid
De instellingen voor het beveiligingsbeleid kunnen alleen worden geïmporteerd als het wachtwoord voor die instellingen op de exporterende machine overeenkomt met dat van de importerende machine, of als er geen wachtwoord is ingesteld voor de importerende machine. Als er geen wachtwoord is ingesteld voor de importerende machine, wordt het wachtwoord dat is geconfigureerd voor de exporterende machine, automatisch ingesteld op de importerende machine.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Data Management] [Import].
4
Klik op [Browse...] en geef het bestand op dat u wilt importeren.
5
Voer het wachtwoord in bij [Decryption Password] en klik op [Start Importing]  [OK].
Voer bij [Decryption Password] hetzelfde wachtwoord in dat is ingevoerd toen de instellingengegevens werden geëxporteerd.
Schakel het selectievakje in voor [Create Import/Export Result Report] als u de importresultaten als een CSV-bestand wilt uitvoeren.
De gegevens van het geselecteerde bestand word in de machine geïmporteerd.
6
Klik op [OK]  [Check Status].
De machine moet opnieuw worden gestart, afhankelijk van de geïmporteerde instellingen. Klik op [Perform Restart].
Als u het selectievakje voor [Create Import/Export Result Report] inschakelt bij de vorige stap, klikt u op [Settings/Registration]  [Data Management]  [Import/Export Results]  [Create Report] om de importresultaten te exporteren.
Alle instellingengegevens importeren zonder een computer te gebruiken
U kunt alle instellingengegevens naar geheugenmedia, zoals een USB-geheugenapparaat, importeren. <Import van USB-geheugen>
Er wordt slechts één rapportbestand opgeslagen. De volgende keer dat er in batch wordt geïmporteerd, wordt het bestaande rapport verwijderd.
Rapporten worden in de volgende taal gemaakt.
Als de weergavetaal van de machine onmiddellijk na het importeren is ingesteld op Japans: Japanese
Als de weergavetaal van de machine onmiddellijk na het importeren is ingesteld op een andere taal dan Japans: Nederlands
7W6J-0JA