De gegevens van instellingen importeren/exporteren

Machinegegevens, zoals bestemmingen uit het adresboek, gegevens over gebruikersinstellingen en verschillende waarden van instellingen, kunnen worden geëxporteerd en opgeslagen op een computer. Geëxporteerde gegevens kunnen ook in de machine worden geïmporteerd vanaf een computer. Gegevens die zijn geëxporteerd uit de machine, kunnen worden geïmporteerd in andere multifunctionele Canon-printers, waardoor het gemakkelijker is om de instellingen op een nieuwe machine te configureren, zoals bij de aankoop van een vervangende machine. Voor meer informatie over de instellingen die kunnen worden geïmporteerd, raadpleegt u Instellingen/Registratie. Bij het importeren of exporteren kunt u aangeven of alle machinegegevens of alleen bepaalde gegevens moeten worden geïmporteerd of geëxporteerd.
Een beheerder aanwijzen die deze bewerkingen moet beheren
Wijs een beheerder met beheerdersbevoegdheden aan die bewerkingen met importeren/exporteren van gegevens moet uitvoeren. Wanneer gegevens worden geïmporteerd, worden alle adresboekgegevens, gebruikersinstellingen, netwerkinstellingen en andere gegevens overschreven, waardoor sommige functies niet meer goed werken of problemen veroorzaken bij de werking van de machine. Wees zorgvuldig bij het importeren van gegevens.
Schakel het apparaat pas uit als het importeren of exporteren is voltooid
Het kan enkele minuten duren voordat het proces is voltooid. Schakel het apparaat pas uit als het proces is voltooid. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot gegevensverlies of storingen in de machine.
U kunt de volgende functies/processen niet uitvoeren tijdens het importeren/exporteren van gegevens:
Verzendopdrachten
Doorzendopdrachten
Fax/I-faxopdrachten
Rapportafdrukopdrachten
Scannen en opslaan in Geavanceerde ruimte/netwerk/geheugenmedia (tijdens scannen of opslaan)
Afzonderlijk importeren/exporteren
Apparaatinformatie afleveren
Postbusback-up
Importeren/exporteren in batch
Importeren/exporteren van/naar de iW Function Flow
Importeren/exporteren van Persoonlijke knop/Gedeelde knop
Bijwerken voor de functie Registreer/update software
Aangepaste instellingen synchroniseren*
Bedienen via het aanraakscherm van de machine
Bedienen vanaf de Remote UI (UI op afstand)
Webpagina-inhoud ophalen met Webtoegang
Het foutscherm van Webtoegang weergeven
Het extern adresboek gebruiken
De machine in de slaapstand zetten
* Als de instellingen worden gesynchroniseerd (inclusief wanneer deze worden gepauzeerd/in pauzestand gaan), wordt het synchroniseren van gegevens met betrekking tot gepersonaliseerde instellingswaarden, en groepsbeheergegevens gepauzeerd.
Het importeren/exporteren van gegevens kan niet worden uitgevoerd terwijl de volgende functies/processen worden uitgevoerd:
Verzendopdrachten
Doorzendopdrachten
Fax/I-faxopdrachten
Rapportafdrukopdrachten
Scannen en opslaan in Geavanceerde ruimte/netwerk/geheugenmedia (tijdens scannen of opslaan)
Afzonderlijk importeren/exporteren
Apparaatinformatie afleveren
Postbusback-up
Importeren/exporteren in batch
Importeren/exporteren van/naar de iW Function Flow
Importeren/exporteren van Persoonlijke knop/Gedeelde knop
Bijwerken voor de functie Registreer/update software
Aangepaste instellingen synchroniseren*
Webpagina-inhoud ophalen met Webtoegang
Het foutscherm van Webtoegang weergeven
Het extern adresboek gebruiken
De machine uitschakelen
Foutcodes weergeven
* Als de instellingen worden gesynchroniseerd (inclusief wanneer deze worden gepauzeerd/in pauzestand gaan), kunt u geen gegevens met betrekking tot gepersonaliseerde instellingswaarden, en groepsbeheergegevens importeren/exporteren.
Importeer of exporteer niet in verschillende weergavetalen
Als de weergavetaal afwijkt tussen de exporterende en importerende machine, kunnen de instellingenwaarden ongeldig worden en storingen opleveren in de machine.
Bewerk geen geëxporteerde bestanden.
Open en bewerk nooit geëxporteerde XML bestanden, want dit kan storingen bij de machine veroorzaken.
Bij importeren in een andere multifunctionele Canon-printer dan deze machine
Sommige instellingen worden misschien niet geïmporteerd. Instellingen/Registratie
Bij gebruik van een wachtwoord ter beveiliging van de instellingen voor het beveiligingsbeleid
De instellingen voor het beveiligingsbeleid kunnen alleen worden geïmporteerd als het wachtwoord voor die instellingen op de exporterende machine overeenkomt met dat van de importerende machine, of als er geen wachtwoord is ingesteld voor de importerende machine. Als er geen wachtwoord is ingesteld voor de importerende machine, wordt het wachtwoord dat is geconfigureerd voor de exporterende machine, ingesteld op de importerende machine.
Aangepaste instellingen synchroniseren
Als synchronisatie van aangepaste instellingen (client) wordt gestart, wordt het importeren en exporteren van gegevens die worden gesynchroniseerd (inclusief het adresboek) beperkt. Voor informatie over synchronisatie van aangepaste instellingen raadpleegt u Instellingen synchroniseren voor meerdere multifunctionele Canon-printers. Voor informatie over de gegevens die met de aangepaste instellingen worden gesynchroniseerd, raadpleegt u Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd. Voor informatie over condities en beperkingen bij het importeren en exporteren tijdens synchronisatie van aangepaste instellingen, raadpleegt u Condities voor het verwijderen van beperkingen bij het importeren/exporteren van instellingen en andere items.

Gegevens importeren na het starten van de synchronisatie van aangepaste instellingen (client)

Volg de onderstaande procedure om de gegevens te importeren en synchroniseer deze vervolgens.
1
Stop met de synchronisatie van aangepaste instellingen op een clientmachine. Synchronisatie van instellingen starten
2
Als u gegevens wilt importeren voor bestaande gebruikers/groepen, maakt u een back-up van de gegevens en verwijdert u de gegevens voor de gebruikers/groepen die van de servermachine worden geïmporteerd. Gedetailleerde synchronisatie-instellingen opgeven (Servermachine of server/clientmachine)
3
Importeer de gegevens om toe te voegen aan de clientmachine waarop de synchronisatie is gestopt.
4
Synchroniseer de clientmachine met de servermachine.

Condities voor het verwijderen van beperkingen bij het importeren/exporteren van instellingen en andere items

Importeren/exporteren wordt mogelijk als aan de overeenkomende condities wordt voldaan voor de hieronder beschreven items.
Importeren/exporteren in batch
Exporteren
Importeren
Personal Setting Information
Alleen mogelijk als aan beide condities en is voldaan
Niet beschikbaar
User Group Address List
Alleen mogelijk als aan beide condities en is voldaan
Niet beschikbaar
Afzonderlijk importeren/exporteren
Exporteren
Importeren
Personal Setting Information (alles)
Alleen mogelijk als aan beide condities en is voldaan
Alleen mogelijk als aan conditie is voldaan
User Group Address List (alles)
Alleen mogelijk als aan beide condities en is voldaan
Alleen mogelijk als aan conditie is voldaan
User Group Address List 01 tot User Group Address List 20
Niet mogelijk (er is geen functie voor het exporteren van afzonderlijke adresboeken)
Alleen mogelijk als aan conditie is voldaan
:
Uitvoering is alleen mogelijk gedurende 15 minuten na de succesvolle voorbereiding voor het exporteren van gebruikersgegevens tijdens synchronisatie van aangepaste instellingen (server).
:
Uitvoering is alleen mogelijk als de verbindingsbestemming van de server-/clientmachine "localhost:8443" is.
Voor instructies over de voorbereiding voor het exporteren van gebruikersgegevens raadpleegt u Gedetailleerde synchronisatie-instellingen opgeven (Servermachine of server/clientmachine). Voor instructies over het importeren van adreslijsten raadpleegt u Instellingen afzonderlijk importeren.
7W6J-0J9