Opgeslagen bestanden beheren

U kunt de Remote UI (UI op afstand) gebruiken om bestanden die zijn opgeslagen in het postvak, of faxen en I-faxen die tijdelijk zijn opgeslagen in het fax-/I-faxpostvak, af te drukken, te verzenden of te verwijderen.

Bestanden die in een postvak zijn opgeslagen, beheren

U kunt documenten die in een postvak zijn opgeslagen, afdrukken of verzenden. U kunt opgeslagen documenten ook bewerken door bepaalde pagina's te verwijderen.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Access Received/Stored Files] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op de pagina [Mail Box] op het nummer van het gewenste postvak.
Als de pagina voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven, voert u de pincode in en klikt u op [OK].
U kunt ook een postvak opgeven door het bijbehorende nummer in te voeren bij [Box Number (00-99)] en op [Open...] te klikken.
4
Geef het bestand op dat u wilt beheren, en voer de gewenste bewerking uit.
U kunt op het pictogram [Type] of de bestandsnaam klikken om de details van het bestand weer te geven.
U kunt op [Print List] klikken om een lijst met de bestanden in het postvak af te drukken.
Een bestand afdrukken
Verzenden van een bestand
Meerdere bestanden tot één bestand samenvoegen
Een bestand invoegen in een ander bestand
Een bestand in een ander postvak dupliceren
Een bestandsnaam wijzigen
Pagina's uit een bestand verwijderen
Verwijderen van een bestand
Wijzigen van de instellingen van een postvak
U kunt op [Settings...] klikken op het scherm dat bij stap 4 wordt weergegeven, om de naam en pincode voor het geselecteer de postvak te wijzigen. De postvakinstellingen opgeven

Documenten die tijdelijk zijn opgeslagen in het geheugenpostvak IN, beheren

U kunt faxen en I-faxen afdrukken en doorsturen die met het geheugenslot tijdelijk zijn opgeslagen in het geheugenpostvak IN.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Access Received/Stored Files] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Selecteer [Memory RX Inbox] en klik op [Memory RX Inbox].
Als de pagina voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven, voert u de pincode in en klikt u op [OK].
4
Selecteer het document en voer de gewenste bewerking uit.
Klik op het pictogram [Type] om de gedetailleerde gegevens over het document weer te geven.
Een document afdrukken
Een document doorsturen
Verwijderen van een bestand
I-faxen die bij ontvangst zijn verdeeld, controleren
Klik op [Divided Data RX Inbox] op het scherm dat bij stap 3 wordt weergegeven, om een lijst met I-faxen die bij ontvangst zijn verdeeld, weer te geven. I-faxen ontvangen
Een pincode voor het geheugenpostvak IN instellen
U kunt de pincode voor het geheugenpostvak IN wijzigen door op [Settings...] te klikken op het scherm dat bij stap 4 wordt weergegeven, en [Set PIN] aan te vinken.
Instellingen voor het geheugenslot configureren
U kunt aangeven of faxen en I-faxen in het geheugenpostvak IN moeten worden ontvangen door op [Memory Lock Settings...] te klikken op het scherm dat bij stap 4 wordt weergegeven.

Documenten die tijdelijk zijn opgeslagen in het vertrouwelijke faxpostvak, beheren

U kunt faxen en I-faxen afdrukken en verwijderen die tijdelijk zijn opgeslagen in het vertrouwelijke faxpostvak.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Access Received/Stored Files] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Selecteer [Confidential Fax Inbox] en klik op het nummer van het gewenste vertrouwelijke faxpostvak.
Als de pagina voor het invoeren van een pincode wordt weergegeven, voert u de pincode in en klikt u op [OK].
U kunt ook een vertrouwelijk faxpostvak opgeven door het bijbehorende nummer in te voeren bij [Box Number (00-49)] en op [Open...] te klikken.
4
Selecteer het document en voer de gewenste bewerking uit.
Klik op het pictogram [Type] om de gedetailleerde gegevens over het document weer te geven.
Een document afdrukken
Verwijderen van een bestand
De instellingen van een vertrouwelijk faxpostvak wijzigen
U kunt de naam en pincode voor het geselecteerde vertrouwelijke faxpostvak wijzigen door op [Settings...] te klikken op het scherm dat bij stap 4 wordt weergegeven.
7W6J-0J7