<Aanpassen beeldkwaliteit>

Geef de beeldkwaliteitaanpassing voor kopiëren en afdrukken op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Autom. gradatieaanpassing>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de gradatie van de afdrukken substantieel afwijkt van het origineel, worden de afdrukken met deze correctie aangepast, zodat die meer op het origineel lijken. Gradatie aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. gradatieaanpassing>
(alleen de 8700-serie)
Wanneer <Volledige aanpassing> is ingesteld:
Papierselectie, <Start afdrukken>, <Start scannen>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <Snelle aanpassing> is ingesteld:
<Start>
<Autom. gradatieaanpassing>
(alleen de 6700-serie / 4700-serie)
Papierselectie, <Start afdrukken>, <Start scannen>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
<Autom. gradatieaanpassing>
(alleen de 6000-serie)
Wanneer <Op groep papiertype> is geselecteerd bij <Aanpassingsniveau>:
<Normaal>, <Dik 1>, <Dik 2-7>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <Volledige aanpassing> is ingesteld:
Papierselectie, <Start afdrukken>, <Start scannen>
Wanneer <Snelle aanpassing> is ingesteld:
<Start>
<Aanpassingsniveau>: <Eenvoudig>, <Op groep papiertype>
<Initialiseren bij gebr. Voll. aanpassing>: <Aan>, <Uit>
Als de optie <Snelle aanpassing> wordt weergegeven
Voor een automatische aanpassing van de gradatie adviseren wij u om <Volledige aanpassing> te selecteren. Selecteer <Snelle aanpassing> voor een snelle, maar minder uitgebreide aanpassing tussen de periodieke volledige aanpassingen.
Testpagina's worden niet meegeteld bij de paginatotalen voor kopiëren of afdrukken.

<Corrigeer densiteit>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de densiteit van de afdrukken aanzienlijk afwijkt van het origineel, wordt de scandensiteit hierdoor aangepast aan het origineel. Dichtheid aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Corrigeer densiteit>
<Kopie/Scan. en opslaan (Postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
<Zwart/wit-scan voor Verz./Scan. en Opslaan (Anders dan postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
<Kleurenscan voor Verz./Scannen en Opslaan (Anders dan postbus)>: <Licht>, <Donker> (9 niveaus)
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Corrigeer rastering> (alleen de 6000-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als de afbeeldinggebieden van het afdrukken een ongelijke densiteit hebben, wordt met deze correctie het afdrukken aangepast zodat de densiteit gelijkmatig is. De ongelijkmatige dichtheid corrigeren (alleen de 6000-serie)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Corrigeer rastering>
Wanneer <Densitometer correctie> is ingesteld:
<Start afdrukken>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Wanneer <Visuele correctie> is ingesteld:
<Fijn-aanp.>, <Herstel Initiële inst.>, <Herstel vorige instellingen>, <Afdrukken van proefpagina>
Wanneer <Scannercorrectie> is ingesteld:
<Start afdrukken>

<Fijn-aanpassing zoom>

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Als het formaat van de gekopieerde afbeelding substantieel afwijkt van het origineel, wordt dat verfijnd aangepast, zodat de afdrukken meer op het formaat van het origineel lijken. Afbeeldingsgrootte aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Fijn-aanpassing zoom>
<X>:
-1,0% tot 0% tot +1,0% (in stappen van 0,1%)
<Y>:
-1,0% tot 0% tot +1,0% (in stappen van 0,1%)
Ja
Ja
Nee
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen ditherpatroon> (alleen de 6000-serie)

 (Instellingen/Registratie)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>
Stel het ditheringpatroon in om afdrukken te maken met een vloeiende gradatie en met randen. Het rasterpatroon instellen (alleen de 6000-serie)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen ditherpatroon>
<Patroon 1>, <Patroon 2>, <Patroon 3>, <Patroon 4>
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
-
7W6J-0LJ