<Bestand aanmaken>

Geef de instellingen voor het aanmaken van een bestand op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Beeldkwaliteitsniveau voor Compact>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
Wanneer <Scannen en verzenden> of <Scannen en opslaan> wordt gebruikt, kunt u het beeldkwaliteitsniveau in de bestandsindeling instellen wanneer PDF (Compact) of XPS(Compact) wordt geselecteerd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beeldkwaliteitsniveau voor Compact>
<Beeldniveau in Tekst/Foto mode of Foto mode>: <Datagrootte prioriteit>, <Normaal>, <Kwaliteitprioriteit>
<Beeldniveau in Tekst-modus>: <Datagrootte prioriteit>, <Normaal>, <Kwaliteitprioriteit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u een fax of I-fax verzendt.
Als u zowel <OCR (Europese talen)> als <Compact> instelt als bestandsindeling, wordt deze instelling uitgeschakeld.
Als u een origineel met veel kleuren scant wanneer <Tekst> is geselecteerd voor het type origineel, zal de gegevensgrootte en beeldkwaliteit afwijken na compressie op basis van het geselecteerde beeldniveau. Is het origineel echter in zwart/wit of heeft het weinig kleuren, dan doet het er niet toe welk beeldniveau u selecteert.

<Instellingen OCR (Doorzoekbare tekst)>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
Als u <OCR (Doorzoekbare tekst)> selecteert voor <PDF>, <XPS> of <OOXML> als bestandsindeling, kunt u Smart Scan instellen en het aantal tekens dat wordt gebruikt voor de Auto (OCR) in Bestandsnaam opgeven. Smart Scan is modus die de tekstrichting bepaalt en de gegevens roteert zodat het document in de juiste richting staat wanneer u het document op een computer bekijkt. Autom. (OCR) in Bestandsnaam in een modus die automatisch de eerste tekst die in document is gescand door OCR gebruikt als de bestandsnaam. Auto (OCR) in Bestandsnaam wordt opgegeven in <Bestandsnaam> in <Opties> in het scherm Scannen en verzenden. Een bestandsnaam instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen OCR (Doorzoekbare tekst)>
<Smart Scan>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Max.aantal tek. vr bestandsnaam>: 1 tot 24
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
U kunt de modus Auto (OCR) in bestandsnaam en de modus Geëncrypt PDF niet tegelijkertijd gebruiken wanneer u een bestand verzendt.

<Instellingen Overtrekken & Gladmaken>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
U kunt de herkenning van lijntekening van het origineel wijzigen wanneer u een bestand met contourafbeeldingen maakt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Overtrekken & Gladmaken>
<Contourafbeelding>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Afbeeldingherkenningsniveau>: <Normaal>, <Gematigd>, <Hoog>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Achtergrondbeeldniveau>: <Datagrootte prioriteit>, <Normaal>, <Kwaliteitprioriteit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als de waarde van <Afbeeldingherkenningsniveau> verhoogt, neemt de gegevensgrootte eveneens toe. Het is raadzaam dat u eerst <Normaal> gebruikt, en als u niet het gewenste resultaat krijgt, dan probeert u het herkenningsniveau te verhogen naar <Gematigd> of <Hoog>.
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u een fax of I-fax verzendt.

<OOXML instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
U kunt het achtergrondbeeldniveau, het kleurenafbeeldingherkenningsniveau en de kleurenafbeeldinglijnbreedteherkenning opgeven wanneer u bestanden maakt met de Office Open XML-bestandsindeling.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<OOXML instellingen>
<Achtergrondbeeldniveau>: <Kwaliteitprioriteit>, <Standaard>, <Datagrootte prioriteit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Kleurenafb. herkenningsniveau>: <Hoog>, <Standaard>, <Niet herkennen>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Herkenning lijnbreedte kleurenafb.>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u een fax of I-fax verzendt.
Kleurenafbeeldingsinstellingen zijn alleen geldig met PowerPoint.

<Achtergrondafb. opnemen in Word-bestand>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
Bij het genereren van Word-bestanden vanaf gescande originelen, kunt u de afbeelding die als achtergrond is gedetecteerd in de Word-bestanden verwijderen. Het bewerken van Word-bestanden wordt daardoor gemakkelijker omdat onnodige afbeeldingen worden verwijderd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Achtergrondafb. opnemen in Word-bestand>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Minimale PDF versie aangeven>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
U kunt bij het maken van PDF-bestanden de minimale versie aangeven.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Minimale PDF versie aangeven>
<Niet aangeven>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Afhankelijk van de functies die zijn ingesteld voor PDF-bestanden, kan de versie die is toegekend hoger zijn dan hetgeen met deze instelling is aangegeven.

<Wijzig PDF naar PDF/A>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
U kunt PDF-bestanden aanmaken die compatibel zijn met PDF/A-1b. Dit is geschikt voor langdurige opslag omdat het garandeert dat de visuele kwaliteit van de PDF niet wijzigt met de machine of weergavesoftware.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wijzig PDF naar PDF/A>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is gekoppeld met de volgende standaardinstellingen:
<Bestandsindeling> in <Scannen en verzenden>
<Bestandsindeling> in <Scannen en opslaan>
<Bestandsindeling> in <Verzenden> in <Toegang opgesl. best.>
<Bestandsindeling> in <Doorstuurinstellingen>
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u een fax of I-fax verzendt.
De volgende PDF-functies kunnen niet worden ingesteld als <Wijzig PDF naar PDF/A> is ingesteld op <Aan>.
Encryptie
Zichtbare handtekening

<Optimaliseer PDF voor web>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
U kunt een PDF aanmaken dat alleen de pagina's toont die al zijn gedownload, zelfs wanneer een bestand nog wordt gedownload.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Optimaliseer PDF voor web>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u een fax of I-fax verzendt.
Als u <Optimaliseer PDF voor web> instelt op <Aan>, kan deze instelling worden gebruikt met een van de volgende instellingen:
Apparaathandtekeningen
Gebruikershandtekeningen

<256-bits AES-instellingen vr Encrypted PDF>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Bestand aanmaken>
Als u een versleuteld PDF-bestand genereert, kunt u <Acrobat 3.0 of later/40-bits RC4>, <Acrobat 6.0 of later/128-bits RC4>, <Acrobat 7.0 of later/128-bits AES> of <Acrobat 10.0 of equivalent/256-bits AES> selecteren als PDF-versleutelingsniveau. Als u <Acrobat 9.0 of equivalent/256-bits AES> wilt gebruiken in plaats van <Acrobat 10.0 of equivalent/256-bits AES> als versleutelingsniveau, gebruikt u deze instelling om de mogelijke selecties te wijzigen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<256-bits AES-instellingen vr Encrypted PDF>
<Acrobat 9.0 of equivalent>, <Acrobat 10.0 of equivalent>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is uitgeschakeld wanneer u een fax of I-fax verzendt.
7W6J-0R4