<Wachtstand>

Geef de instellingen voor de wachtstandfunctie op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Wachtstandfunctie gebruiken>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Wachtstand>
U kunt instellen of de wachtstandfunctie moet worden gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wachtstandfunctie gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Periode tot auto. verw. van wachtende opdr.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Wachtstand>
U kunt aangeven na hoeveel tijd de opdrachten in de wachtstand automatisch worden verwijderd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Periode tot auto. verw. van wachtende opdr.>
0 (Uit), 1, 2, 3, 6, 12 u., 1, 2, 3, 7, 30 dagen
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
-
Opdrachten in de wachtrij worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, of als het taakticket wordt bewerkt of een opdrachtbewerking wordt uitgevoerd.

<Opslaan PS/PDF-gegevens voor wachtrij>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Wachtstand>
U kunt opdrachten met PS/PDF-gegevens, die worden uitgevoerd met LPR-protocol opslaan in de wachtrij.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opslaan PS/PDF-gegevens voor wachtrij>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<St.instellingen voor Wissen taak na afdrukken>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Wachtstand>
U kunt de standaardinstelling voor <Na afdrukken verwijderen> instellen op het Hold-scherm.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<St.instellingen voor Wissen taak na afdrukken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0SL