<Algemene instellingen>

Geef de algemene instellingen op die worden gebruikt bij het opslaan van gescande originelen of het gebruik van de opgeslagen bestanden.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Instellingen Scannen en opslaan>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Algemene instellingen>
Geef de algemene instellingen op die worden gebruikt bij het opslaan van gescande originelen.

<Instellingen Toegang opgeslagen bestanden>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Algemene instellingen>
Geef de algemene instellingen op die worden gebruikt bij het gebruiken van opgeslagen bestanden.

<Beperk vak PIN tot 7 cijfers/Beperk toegang>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Algemene instellingen>
Als u dit instelt op <Aan>, worden gebruikers gedwongen een pincode van zeven cijfers in te stellen, wat de beveiliging verbetert. De pincode voor gebruikerspostbussen kan worden ingesteld met minstens één cijfer.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beperk vak PIN tot 7 cijfers/Beperk toegang>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0S7