<Voorkeuren>

Geef de instellingen voor de gebruiksomgeving van de machine op.

<Papierinstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>
Geef de instellingen voor het gebruikte papier op.

<Weergave-instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>
Geef de instellingen voor het aanraakscherm op.

<Tijdklok/Energie instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>
Geef de instellingen voor de tijd, het stroomverbruik enzovoort op.

<Netwerk>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>
Geef de netwerkinstellingen op.

<Externe interface>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>
Geef de instellingen voor externe interfaces aan.

<Toegankelijkheid>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>
Geef de instellingen op voor de toegankelijkheidsfuncties voor mensen die moeite hebben met het zien van het display of het invoeren van gegevens.
7W6J-0KL