<Instellingen vr Systeemdatacommunic.>

Geef de instellingen op voor een DNS en een proxy die worden gebruikt voor specifieke systeemdatacommunicatie via een sublijn.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Instellingen DNS-serveradres>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Instellingen sublijn> <Instellingen vr Systeemdatacommunic.>
Geef de instellingen van het DNS-serveradres voor de sublijn op. De DNS-functie van de sublijn instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen DNS-serveradres>
<Primaire DNS server>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Secundaire DNS server>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Proxy instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Instellingen sublijn> <Instellingen vr Systeemdatacommunic.>
Geef de proxyinstellingen voor de sublijn op. Een proxy instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Proxy instellingen>
<Gebruik Proxy>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Serveradres> (IP-adres of FQDN)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Poortnummer>: 1 tot 80 tot 65535
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel authentificatie in>
<Gebruik proxyverificatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruikersnaam> (maximaal 24 tekens)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wachtwoord> (maximaal 24 tekens)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0LC