<Bluetooth instellingen>

Geef de Bluetooth-instellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Gebruik Bluetooth>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Bluetooth instellingen>
Geef op of er een Bluetooth-verbinding moet worden gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik Bluetooth>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u dit wilt instellen op <Aan>, moet <Compenseren voor netwerkcommunicatie> zijn ingeschakeld wanneer <Laag> is geselecteerd in <Energieverbruik in Sluimermodus>. <Energieverbruik in Sluimermodus>

<Bakeninstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Bluetooth instellingen>
Geef het type beacon op dat wordt verzonden door de machine. De beacon wordt gebruikt als er wordt gezocht naar de printer vanaf een mobiel apparaat. U kunt een beacon voor Canon PRINT Business en een beacon voor AirPrint verzenden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bakeninstellingen>
<Gebruik baken vr Canon PRINT Business>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik baken voor AirPrint>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Stel apparaatnaam/pincode in>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Bluetooth instellingen>
Geef de apparaatnaam van de machine op om te melden via Bluetooth en de pincode om te gebruiken voor pairing.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Stel apparaatnaam/pincode in>
<Apparaatnaam>: Voer de apparaatnaam in
<PIN-code>: <Auto>, <Gebr.>
Nee
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information

<Verbindingstime-out>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Bluetooth instellingen>
Geef de time-outduur op voor pairing wanneer een Bluetooth-apparaat wordt gedetecteerd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verbindingstime-out>
0 = Geen, 1 tot 20 tot 30 sec.
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Toon MAC-adres>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Bluetooth instellingen>
Geeft het Bluetooth MAC-adres van de machine weer.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Toon MAC-adres>
Geeft het MAC-adres weer
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Gegevens over aangesloten app.>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Bluetooth instellingen>
Geeft een lijst weer met MAC-adressen voor gepaarde Bluetooth-apparaten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gegevens over aangesloten apparaat>
Geeft de informatie van het met Bluetooth-verbonden apparaat weer
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
7W6J-0L8