<TCP/IP-instellingen>

Geef de instellingen die het mogelijk maken om de machine op een TCP/IP-netwerk te gebruiken.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<IPv4-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de instellingen op waarmee u de machine in een IPv4-omgeving kunt gebruiken.

<IPv6-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de instellingen op waarmee u de machine in een IPv6-omgeving kunt gebruiken.

<DNS-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geeft de DNS-instellingen (Domain Name System) op voor het omzetten van hostnamen (domeinnamen) naar IP-adressen.

<Instell. computernaam/werkgroepnaam>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de naam van de machine in het netwerk op en de naam van de werkgroep waartoe deze behoort. Als uw omgeving geen werkgroepen heeft, maakt u een werkgroep in Windows en geeft u de naam van die werkgroep op.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instell. computernaam/werkgroepnaam>
<Computernaam> (maximaal 15 tekens): Canon****** ("******" vertegenwoordigt de laatste 6 cijfers van een MAC-adres.)
Nee
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<Werkgroepnaam> (maximaal 15 tekens): WERKGROEP
Nee
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<Opmerking> (maximaal 48 tekens)
Nee
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
<NetBIOS geb>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
Als u <NetBIOS geb> instelt op <Uit>, wordt <WINS-instellingen> uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u <NetBIOS geb> instelt op <Aan> wanneer u WINS gebruikt.

<Instellingen SMB-server>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de SMB-serverinstellingen om de Geavanceerde ruimte in het netwerk te openen voor het publiek. De SMB-server instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen SMB-server>
<Gebruik SMB-server>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik SMB-authentificatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Type authentificatie>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SMB-handtekening voor verbinding eisen>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Versleuteling vr verbinding nodig>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Geef SMB-serverversie op>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de versie van SMB op die met de SMB-server moet worden gebruikt. De SMB-server instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geef SMB-serverversie op>
<1.0>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Gebruik dezelfde versie van SMB met de SMB-server en de SMB-client. SMB kan niet worden gebruikt als de versies verschillen.

<Instel. SMB-client>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de instellingen op die moeten worden gebruikt wanneer het apparaat verbinding maakt met een netwerk als een SMB-client. De SMB-client instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instel. SMB-client>
<Type authentificatie>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SMB-handtekening voor verbinding eisen>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Versleuteling vr verbinding nodig>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Timeout>: 3 tot 10 tot 300 sec.
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Geef SMB Client-versie op>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de versie van SMB op die met de SMB-client moet worden gebruikt. De SMB-client instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geef SMB Client-versie op>
<1.0>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Gebruik dezelfde versie van SMB met de SMB-server en de SMB-client. SMB kan niet worden gebruikt als de versies verschillen.

<WINS-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen op voor WINS (Windows Internet Name Service). WINS-instellingen doorvoeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<WINS-instellingen>
<WINS-resolutie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS-serveradres> (IP-adres)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u <NetBIOS geb> instelt op <Uit> in <Instell. computernaam/werkgroepnaam>, wordt deze instelling uitgeschakeld.

<Instellingen LPD-afdruk>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen op voor LPD-afdrukken. Als u LPD-afdrukken wilt gebruiken, drukt u op <Aan> en stelt u in hoe lang het duurt totdat de opdracht automatisch wordt geannuleerd wanneer de afdrukgegevens niet kunnen worden ontvangen vanwege een communicatiefout, enz.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen LPD-afdruk>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD bannerpagina>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>: 1 tot 5 tot 60 (min.)
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Bannerpagina's kunnen alleen worden uitgevoerd als de PCL-printerfunctie of de PS-printerfunctie is geïnstalleerd. Systeemopties
Bannerpagina's zijn ingesteld voor uitvoer door een afdrukopdracht. Ook als <LPD bannerpagina> is ingesteld op <Aan>, worden bannerpagina's niet uitgevoerd voor afdrukopdrachten die zijn ingesteld om geen bannerpagina uit te voeren.

<Instellingen RAW-afdruk>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen op voor RAW-afdrukken. Als u RAW-afdrukken wilt gebruiken, drukt u op <Aan> en stelt u in of u bidirectionele communicatie wilt gebruiken en hoe lang het duurt totdat de opdracht automatisch wordt geannuleerd wanneer de afdrukgegevens niet kunnen worden ontvangen vanwege een communicatiefout, enz.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen RAW-afdruk>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bidirectionele communicatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>: 1 tot 5 tot 60 (min.)
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<SNTP instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen voor SNTP (Simple Network Time Protocol) op. SNTP-instellingen doorvoeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<SNTP instellingen>
<Gebruik SNTP>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling interval>: 10 tot 1440 tot 2880 min.
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-serveradres> (IP-adres of hostnaam)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Controleer NTP-server>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Instellingen FTP-afdruk>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen op voor FTP-afdrukken. Als u FTP-afdrukken wilt gebruiken, drukt u op <Aan> en stelt u <Gebruikersnaam> en <Wachtwoord> in zoals nodig is.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen FTP-afdruk>
<Gebruik FTP-afdr.>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruikersnaam>: guest
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wachtwoord>: 7654321
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Gebruik UTF-8 vr weergave naam FTP-afdr.taak>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef op of UTF-8 moet worden gebruikt voor het weergeven van bestandsnamen wanneer u afdrukt via FTP.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik UTF-8 vr weergave naam FTP-afdr.taak>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<WSD-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de WSD-instellingen op.
Als u WSD (Web Service on Devices) wilt gebruiken voor de afdruktoepassing, stelt u <Gebruik WSD> in op <Aan>.
Als u WSD wilt gebruiken om de informatie op te halen voor de machine, stelt u <Gebruik WSD bladeren> in op <Aan>.
Als u de functie WSD-scan wilt gebruiken, stelt u <Gebruik WSD-scanoptie> in op <Aan>. WSD gebruiken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<WSD-instellingen>
<Gebruik WSD>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik WSD bladeren>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik WSD-scanoptie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u <Gebruik WSD> instelt op <Aan>, worden <Gebruik WSD bladeren> en <Gebruik HTTP> eveneens ingesteld op <Aan>.
Als u <Gebruik WSD-scanoptie> instelt op <Aan>, wordt <Gebruik HTTP> eveneens ingesteld op <Aan>.

<Gebruik FTP PASV-modus>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef op of u de modus FTP PASV wilt gebruiken. De PASV-modus van FTP instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik FTP PASV-modus>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen IPP-afdruk>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen op voor IPP-afdrukken. Als u IPP-afdrukken wilt gebruiken, drukt u op <Aan> en stelt u in of u alleen communicatiegegevens wilt toestaan die zijn versleuteld met TLS (IPP-afdrukken) en of u IPP-verificatie wilt gebruiken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen IPP-afdruk>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Toest. bij gebr. TLS>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik authentificatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u dit instelt op <Aan>, wordt <Gebruik HTTP> eveneens ingesteld op <Aan>.
Als u IPPS-afdrukken wilt uitvoeren, is het gebruik van een sleutelpaar vereist. U kunt een vooraf ingesteld sleutelpaar gebruiken of een origineel sleutelpaar dat door de machine wordt gegenereerd voor gebruik. Voor informatie over de te gebruiken sleutel en voor de methode om een origineel sleutelpaar te genereren, raadpleegt u Sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie genereren of Een sleutel en certificaat voor netwerkcommunicatie registreren. Als u <RSA> selecteert voor <Sleutelalgoritme> bij het genereren van de sleutel voor netwerkcommunicatie, stel dan een sleutellengte van <1024> of langer in. IPPS-printen kan mogelijk niet correct worden uitgevoerd als een sleutellengte van <512> is ingesteld, afhankelijk van het besturingssysteem dan u gebruikt.
Als u de IPP-verificatie wilt gebruiken door <Gebruik authentificatie> in te stellen op <Aan>, wordt de gebruikersinformatie van de machine gebruikt als gebruiker en wachtwoord voor IPP-verificatie. Zorg ervoor dat u de gebruikersinformatie van tevoren registreert als u de IPP-verificatiefunctie gebruikt. Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren

<Instellingen Multicast Discovery>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de multicastdetectie-instellingen op. De machine vanaf apparaatbeheersystemen controleren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Multicast Discovery>
<Respons>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Scope-naam>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen op voor multicastverzendingen van sluimermodusberichten op het netwerk.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Poortnummer>: 1 tot 11427 tot 65535
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 tot 3 tot 254
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 tot 600 tot 65535 sec.
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling kan alleen worden opgegeven via de Remote UI (UI op afstand).

<Gebruik HTTP>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
HTTP-instelling in- of uitschakelen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik HTTP>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Door deze instelling op te geven als <Aan>, kunt u een benodigde poort openen. Het wordt echter aanbevolen om deze instelling op te geven als <Uit> als een poort niet wordt gebruikt. Als u de poort open laat, kunnen onbevoegde gebruikers mogelijk toegang verkrijgen tot de machine.
Als u dit instelt op <Uit>, worden de volgende instellingen eveneens ingesteld op <Uit>.
<UI op afstand>
<Instellingen IPP-afdruk>
<Gebruik WSD-scanoptie> en <Gebruik WSD> in <WSD-instellingen>
<Gebruik WebDAV server>

<Gebruik WebDAV server>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef op of de WebDAV-server moet worden gebruikt. WebDAV-instellingen doorvoeren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik WebDAV server>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u dit instelt op <Aan>, wordt <Gebruik HTTP> eveneens ingesteld op <Aan>.

<TLS instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
U kunt een sleutelpaar, TLS-versie en versleutelingsalgoritme instellen voor gebruik nadat u hebt bevestigd dat een machine TLS-versleutelde communicatie gebruikt. De sleutel en het certificaat voor TLS configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Sleutel en certificaat>
<Als standaardsleutel instellen>: <Ja>, <Nee>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Certificaat details> (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>)
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Weerg. gebr. locatie> (Toont waar het sleutelpaar voor wordt gebruikt)
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Geef toegestane versies op>
<Maximumversie>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimumversie>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen voor Encryptie-algoritm.>
<AES-CBC (256-bits)>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bits)>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bits)>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bits)>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen voor Key Exchange-alg.>
<RSA>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen voor Handtekeningalg.>
<RSA>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen voor HMAC-algoritme>
<SHA1>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Proxy instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef instellingen op voor de proxy. Een proxy instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Proxy instellingen>
<Gebruik Proxy>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Serveradres> (IP-adres of FQDN)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Poortnummer>: 1 tot 80 tot 65535
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik Proxy binnen zelfde domein>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Stel authentificatie in>
<Gebruik proxyverificatie>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruikersnaam> (maximaal 24 tekens)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wachtwoord> (maximaal 24 tekens)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Bevest. verif.gegev. in modus verif.bheer>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef op of de machine verificatiegegevens controleert wanneer u afdrukt met het V4-printerstuurprogramma.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bevest. verif.gegev. in modus verif.bheer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als er geen sleutel is om te gebruiken voor TLS-communicatie of als deze beschadigd is, wordt deze instelling uitgeschakeld. De sleutel en het certificaat voor TLS configureren

<IPSec instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de IPSec-instellingen op. De IPSec-instellingen configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik IPSec>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Ontvangst non-policy pakketten>
<Toestaan>, <Weigeren>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Policy Aan/Uit>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren>
<Policy-naam> (maximaal 24 tekens)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector instellingen>
<Lokaal adres> (<Alle IP-adressen>, <IPv4-adres>, <IPv6-adres>, <IPv4 handm instellingen>, <IPv6 handm instellingen>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 handm instellingen> (<Enkelvoudig adres>, <Adresbereik>(<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Subnet instellingen>(<Adres>, <Subnet mask>))
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 handm instellingen> (<Enkelvoudig adres> (<Adres>), <Adresbereik> (<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Prefix aangeven> (<Adres>, <Prefixlengte>))
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlengte> (1 tot 64 tot 128)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres op afstand> (<Alle IP-adressen>, <Alle IPv4- adressen>, <Alle IPv6- adressen>, <IPv4 handm instellingen>, <IPv6 handm instellingen>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 handm instellingen> (<Enkelvoudig adres>, <Adresbereik> (<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Subnet instellingen> (<Adres>, <Subnet mask>))
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 handm instellingen> (<Enkelvoudig adres> (<Adres>), <Adresbereik> (<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Prefix aangeven> (<Adres>, <Prefixlengte>))
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlengte> (1 tot 64 tot 128)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Poort> (<Aangeven met poortnummer>, <Aangeven met servicenaam>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Aangeven met poortnummer> (<Lokale poort> (<Alle poorten>, <Enkelv. poort>), <Poort op afstand> (<Alle poorten>, <Enkelv. poort>))
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Enkelv. poort> (1 tot 65535)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Aangeven met servicenaam>
<Service Aan/Uit>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE-instellingen>
<IKE-modus>: <Hoofd>, <Agressief>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geldigheid>: 1 tot 480 tot 65535 min.
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentificatiemethode>: <Gedeelde sleutelmeth.> (<Gedeelde sleutel>), <Dig. handtek. methode> (<Sleutel en certificaat>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleutel en certificaat>:
<Als standaardsleutel instellen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleutel en certificaat>:
<Certificaat details> (<Versie>, <Serienummer>, <Handtekeningalgoritme>, <Verstr. aan>, <Startdatum geldigheid>, <Einddatum geldigheid>, <Uitgever>, <Publieke sleutel>, <Certificaat duimafdruk>, <Verstrekt aan (Altn. Naam)>, <Contr. certif.>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleutel en certificaat>: <Weerg. gebr. locatie> (Toont waar het sleutelpaar voor wordt gebruikt)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentificatie/Encryptie algoritme> (<Auto>, <Handmatige instellingen>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentificatie/Encryptie algoritme>: <Handmatige instellingen>
<Authentificatie>
<SHA1>: <Aan>, <Uit>
<SHA2>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryptie>
<3DES-CBC>: <Aan>, <Uit>
<AES-CBC>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<DH groep>
<Groep 14 (2048)>: <Aan>, <Uit>
<ECDH-P256>: <Aan>, <Uit>
<ECDH-P384>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Instellingen IPSec netwerk>
<Geldigheid>
<Tijd>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Aan>: (1 tot 480 tot 65535min.)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geldigheid>
<Formaat>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Aan>: (0 tot 1 tot 65535 MB)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentificatie/Encryptie algoritme>: <Auto>, <Handmatige instellingen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentificatie/Encryptie algoritme>: <Handmatige instellingen> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Instellingen:
<ESP-verificatie>
<SHA1>: <Aan>, <Uit>
<NULL>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP encryptie>
<3DES-CBC>: <Aan>, <Uit>
<AES-CBC>: <Aan>, <Uit>
<NULL>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Instellingen: Geen
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Instellingen: Geen
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Verbindingsmod.>:
Transport (Alleen weergeven)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Alleen 256-bits toestaan voor AES-sleutellengte>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Bewerken>
-
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Verwijderen>
-
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-
<Lijst afdrukken>
<Ja>, <Nee>
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<SIP-instellingen>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef de SIP-instellingen op. Voor information over het gebruik van <SIP-instellingen> raadpleegt u de IP FAX Expansion Kit User's Guide (IP FAX-uitbreidingskit Gebruikershandleiding).

<TCP/IP Option Settings>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Specificeer de TCP-optie vensters schalen en MTU-grootte.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 tot 1500 bytes (600-1500)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling kan alleen worden opgegeven via de Remote UI (UI op afstand).

<Gebruik netwerkkoppelingsscan>

 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen>
Geef op of scannen via netwerkkoppeling moet worden gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik netwerkkoppelingsscan>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik TLS>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7W6J-0KX