Edycja odbiorców zapisanych w książce adresowej

Po zarejestrowaniu odbiorców możesz zmieniać lub usuwać ich ustawienia.
1
Naciśnij <Ustawienia odbior./przeka.>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Zarejestruj Odbiorców>.
3
Wybierz odbiorcę, którego chcesz edytować.
Przycisk typu odbiorcy
Wybierz (e-mail), (faks), (I-Faks), (plik) albo  (grupa), aby filtrować odbiorców wyświetlonych na liście adresowej (). Naciśnij na <Wsz.>, aby wyświetlić wszystkich zarejestrowanych odbiorców.
Lista rozwijana listy adresowej
Wybierz <Osobis. lista adresowa>, <Lista Adresowa 1> do <Lista Adresowa 10> lub <Lista adr. dla adminis.>, aby filtrować odbiorców wyświetlanych na liście adresowej.
Lista odbiorców
Wybierz odbiorcę, którego chcesz edytować lub usunąć.
<Szczegóły/Edytuj>
Naciśnij, aby sprawdzić lub edytować ustawienia odbiorców.
<Usuń>
Naciśnij, aby usunąć odbiorcę.
<Wyszukiw. po nazwach>
Wprowadź nazwę odbiorcy. Naciśnij na <Wyszukiw. po nazwach>, gdy chcesz wrócić do poprzedniego ekranu.
Przycisk pierwszej litery
Wybierz przycisk alfanumeryczny odpowiadający pierwszej literze nazwy odbiorcy. Naciśnij na <Wsz.>, aby wyświetlić wszystkich zarejestrowanych odbiorców.
Gdy dla odbiorców ustawiono zarządzanie na podstawie kodów, wprowadź kod dostępu (Ograniczanie dostępu do odbiorców zarejestrowanych w Książce adresowej) po naciśnięciu <Numer dostępu>.
Odbiorcy na liście <Osobis. lista adresowa> są widoczni tylko dla zalogowanego użytkownika, który ich zarejestrował. Nawet osoby z uprawnieniami administracyjnymi nie mogą wyświetlać ani edytować odbiorców w pozycji <Osobis. lista adresowa> zarejestrowanych przez innych użytkowników.
4
Naciśnij przycisk <Szczegóły/Edytuj>.
Jeżeli chcesz usunąć odbiorcę, wybierz go i naciśnij po kolei <Usuń>  <Tak>.
5
Edycja ustawień odbiorców.
Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji ustawień, patrz Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej.
6
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
7W6K-068