Ograniczenie korzystania z książki adresowej

Możesz uniemożliwić wyciek ważnych lub prywatnych informacji z Książki adresowej ustawiając PIN lub uniemożliwiając wyświetlenie niektórych odbiorców na ekranie Książki adresowej. Istnieje możliwość ukrycia samej Książki adresowej. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator.

Ustawienie kodu PIN do książki adresowej

Dostępna jest funkcja ustawienia kodu PIN do książki adresowej dla operacji dodawania nowych i edycji istniejących kontaktów w książce. Może to zredukować ryzyko nieautoryzowanej edycji Książki adresowej. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli PIN zostanie ustawiony dla Książki adresowej, użytkownik logujący się z przywilejami administratora może dodawać lub edytować wpisy bez konieczności wprowadzania PINu.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustaw Odbiorcę>  <Hasło Książki Adresowej>  <Ustaw>.
3
Ustawienie kodu PIN do książki adresowej.
Wprowadź PIN i naciśnij <Potwierdź>. Aby potwierdzić, wprowadź PIN ponownie i naciśnij na <OK>.
Nie można ustawiać PINów składających się tylko z zer, np. „00” czy „0000000”.
Aby wyłączyć funkcję kodu PIN, naciśnij przycisk  (Wykasuj) i usuń kod (pozostawiając pole tekstowe puste), a następnie naciśnij przycisk <OK>.
4
Naciśnij przycisk <OK>.
Oprócz ustawienia kodu PIN dla książki adresowej poziom zabezpieczeń można zwiększyć dzięki następującym operacjom:
Ograniczenie wprowadzania nowych odbiorców Ograniczenie dostępnych odbiorców
Wyłączenie funkcji wysyłania faksu z komputera Ograniczanie wysyłania faksów z komputera

Ograniczanie dostępu do odbiorców zarejestrowanych w Książce adresowej

Możesz ustawić kod dostępu dla ważnych odbiorców biznesowych i innych odbiorców zarejestrowanych w Książce adresowej, których danych nie chcesz udostępniać wszystkim użytkownikom. Odbiorcy, dla których określono kod dostępu będą dostępni wyłącznie po wprowadzeniu odpowiednie kodu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby aktywować funkcje rejestracji kodu.
Jeżeli funkcja rejestracji kodu dostępu jest włączona, użytkownicy nie mogą określać odbiorców z wykorzystaniem funkcji <Poprzednie Ustawienia>.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustaw Odbiorcę>  <Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.>  <Włącz>  <OK>
Po skonfigurowaniu tego ustawienia, zarejestruj kod dostępu w Książce adresowej.
Można wprowadzić maksymalnie siedem cyfr dla numeru dostępu. Jeżeli wprowadzonych będzie mniej niż siedem cyfr, urządzenie zapisze numer dostępu z poprzedzającymi go zerami.
Przykład: Jeśli wprowadzone zostanie <321>, zapisane będzie <0000321>.
Nie można zachowywać w pamięci kodu dostępu składającego się tylko z samych zer, np. <0000000>.
Jeżeli użytkownik zarejestruje numer, który rozpoczyna się od zer, taki jak <02> lub <002>, zera są ignorowane, a numer zostaje zarejestrowany w postaci <0000002>. To samo stanie się w przypadku wprowadzenia <2>.

Ukrywanie Książki adresowej

Możesz zdecydować, czy Książka adresowa i przyciski wybierania jednoprzyciskowego mają być ukrywane. Możesz skonfigurować niezależne ustawienia również dla funkcji Faks i Skanuj i wyślij.
Ukrywanie Książki adresowej i przycisków wybierania jednoprzyciskowego funkcji Faks
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Faksu> <Ogranicz użycie Książki adresowej> <Włącz> <OK>
Ukrywanie Książki adresowej i przycisków wybierania jednoprzyciskowego funkcji Skanuj i wyślij
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji> <Wyślij> <Ustawienia Wspólne> <Ogranicz użycie Książki adresowej> <Włącz> <OK>
7W6K-0H9