Nakładanie obrazów

Można zarejestrować obrazy, takie jak logo i ramki jako formy obrazów i nałożyć je na wydruk. Ta funkcja umożliwia drukowanie logo na materiałach wykorzystywanych podczas spotkań lub też umożliwia ujednolicenie formy ofert biznesowych, dzięki zastosowaniu ramek.
Ustawiając <Nakładanie Obrazu> w trybie Kopiowania kaskadowego* (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700 / Seria 4700)
Musisz wcześniej zarejestrować taką samą nazwę na urządzeniu i drukarce kopiowania kaskadowego.
Jeżeli ten sam obraz formy o tej samej nazwie nie zostanie zarejestrowany w obu urządzeniach, zadanie zostanie anulowane.
Jeśli w drukarce kopiowania kaskadowego zarejestrowanych jest wiele obrazów form o tej samej nazwie, wtedy w trybie Nakładania obrazu może zostać użyty inny obraz.

Rejestrowanie obrazów form

Zarejestruj obrazy form z poziomu menu Ustawienia/Rejestracja. Przygotuj oryginalny dokument z obrazem formy.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>  <Zapisz Formę>  <Zapisz>.
2
Wybierz rozmiar oryginału, który zawiera obraz formy i naciśnij przycisk <Dalej>.
3
Jeśli pojawi się ekran wyboru sposobu łączenia, wybierz sposób łączenia, a następnie kliknij <Dalej>.
Aby nałożyć obraz formy bez regulowania natężenia kolorów, naciśnij na <Trwały>. Aby nałożyć obraz formy z obniżonym natężeniem kolorów, naciśnij na <Przeźroczysty> i wyreguluj to natężenie.
4
Określ ustawienia skanowania w razie konieczności.
(Elementy ukazane na ekranie mogą się różnić, w zależności od posiadanego modelu i opcji).
Aby uzyskać informacje na temat ustawień, patrz Podstawowe działania związane z kopiowaniem, Zwiększanie i regulacja jakości kopii.
Naciśnięcie na <Nazwa formularza> umożliwia wprowadzenie nazwy dla obrazu formy.
Jeżeli nie określisz nazwy obrazu formy, data i godzina zapisania obrazu zostaną wykorzystane do nadania jej nazwy. Przykładowo, jeżeli obraz zapisano o 13:05:12, 30 października 2015, jako nazwa obrazu formę wykorzystane zostanie 20151030130512.
5
Umieść oryginał z formą obrazu na szklanej płycie i naciśnij przycisk  (Start). Umieszczanie oryginałów
Obraz formy zostanie zarejestrowany i wyświetlony na liście.
6
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
Aby zmienić nazwę już zarejestrowanego obrazu formy, wybierz obraz formy z listy w punkcie 5 i naciśnij kolejno opcje <Szczegóły>  <Zmień nazwę formularza>. Aby usunąć obraz formy wybierz go z listy i naciśnij na <Usuń>.
Można zarejestrować do 100 obrazów form. Jednakże liczba ta różni się w zależności od pojemności nośnika pamięci.

Nakładanie obrazu formy

Nałóż obraz formy na dokument, który ma być wyprowadzany.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij przycisk <Nakładanie Obrazu>.
5
Naciśnij na <Ustaw> w <Przednia Strona>.
Jeżeli chcesz nałożyć obraz formy na tylną stronę podczas wykonywania dwustronnej kopii, skonfiguruj <Tylna strona>. Aby nałożyć ten sam obraz formy na przednią stronę naciśnij na <Tak samo jak przednia strona>. Aby nałożyć inny obraz formy inny, niż obraz dla przedniej strony, naciśnij na <Ustaw> i przejdź do punktu 5.
6
Wybierz obraz formy do nałożenia i naciśnij na <OK> lub <Dalej>.
Jeżeli chcesz wydrukować sam obraz formy, aby sprawdzić jego jakość, wybierz obraz z listy i naciśnij na <Wydruk Sprawdzający>. Jeżeli chcesz potwierdzić format obrazu formy oraz ustawienia nakładania, naciśnij na <Szczegóły>.
7
Jeśli pojawi się ekran wyboru sposobu łączenia, wybierz sposób łączenia, a następnie kliknij <OK>.
Aby nałożyć obraz formy bez regulowania natężenia kolorów, naciśnij na <Trwały>. Aby nałożyć obraz formy z obniżonym natężeniem kolorów, naciśnij na <Przeźroczysty> i wyreguluj to natężenie.
8
Naciśnij <OK> <Zamknij>.
9
Naciśnij  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Jeżeli zmieniona została pozycja obrazu (Przesuwanie obrazu) lub ustawiono lustrzany obraz (Obraz lustrzany), ustawienia dotyczą zarówno obrazu formy, jak i dokumentu.
7W6K-07U