Czyszczenie płyty pyłoszczelnej

Jeśli pomimo wyczyszczenia szklanej płyty roboczej, podajnika i jednostki głównej występują białe smugi lub inne wady druku, może być zabrudzona płyta pyłoszczelna. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby wyczyścić płytę pyłoszczelną.
1
Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.
Wyłączanie urządzenia
Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Zasilanie można wyłączyć, nawet jeśli urządzenie wykonuje operację, jednak może to spowodować przerwanie operacji lub uszkodzenie danych.
2
Otwarcie przedniej pokrywy jednostki głównej.
Podczas otwierania przedniej pokrywy jednostki głównej należy przytrzymać jej lewą i prawą krawędź.
3
Przesuń przyrząd do czyszczenia w prawo, aby go wyjąć.
Przyrząd do czyszczenia jest przechowywany w przedniej pokrywie jednostki głównej.
4
Włóż przyrząd do czyszczenia w otwory, aby je wyczyścić.
Włóż przyrząd do czyszczenia w otwór tak, aby nasadka na jego końcówce była skierowana w dół.
Włóż przyrząd do czyszczenia do wewnątrz, aż na sam spód otworu, i delikatnie poruszaj nim tam i z powrotem.
5
Po zakończeniu czyszczenia odłóż przyrząd do czyszczenia na swoje miejsce, układając go w oryginalnym położeniu.
Umieść przyrząd do czyszczenia z powrotem na przedniej pokrywie jednostki głównej tak, aby jego końcówka znalazła się po lewej stronie.
6
Zamknij przednią pokrywę jednostki głównej.
7
Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego i włącz zasilanie.
Włączanie urządzenia
7W6K-01E