Regularne czyszczenie

Zaleca się okresowe czyszczenie urządzenia, aby zapobiec utracie jakości druku i umożliwić użytkownikowi wygodne i bezpieczne korzystanie z urządzenia. Urządzenie należy czyścić w kolejności wskazanej literami od do poniżej.
 Obudowa Czyszczenie obudowy
 Szklana płyta robocza Czyszczenie szklanej płyty roboczej
 Podajnik Czyszczenie podajnika
 Wnętrze <Wyczyść Wnętrze Głównego Zespołu.> (wyłącznie Seria 6000)
 Płyta pyłoszczelna Czyszczenie płyty pyłoszczelnej
7W6K-018