Określanie ustawień poczty e-mail

Można określić temat, treść, adres zwrotny i priorytet wykorzystywany podczas wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail.
Adres zwrotny należy wybrać spośród adresów zarejestrowanych w Książce adresowej. Zarejestruj wcześniej żądany adres w Książce adresowej. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
Możesz dodać odbiorcę z książki adresowej urządzenia mobilnego. Z urządzenia mobilnego można także przesłać do urządzenia między innymi następujące dane: temat, główna treść i nazwa pliku. Ekran podstawowych funkcji skanowania
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
5
Naciśnij na <Opcje> i określ ustawienia poczty e-mail.
Wprowadzanie tematu/treści
Określanie adresu zwrotnego
Określanie priorytetu
6
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie.
7W6K-0C8