<Ustawienia Wydruku>

Określ ustawienia wyjściowe papieru, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Priorytet Drukowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Zadanie o większym poziomie priorytetu może być wykonywane po zakończeniu aktualnie wykonywanego zadania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Priorytet Drukowania>
<Kopia>: 1, 2, 3
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Drukarka>: 1, 2, 3
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Dos. do zap. pliku>, <Odbiór/Faks>, <Inny>: 1, 2, 3
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Gdy ten sam priorytet nadany zostanie wielu funkcjom, wtedy drukowanie rozpocznie się od pierwszego przetworzonego zadania druku.
Ustawienie najwyższego priorytetu nie powoduje zatrzymania aktualnie realizowanego zadania. Jednak, gdy bieżące zadanie zostanie wstrzymane, wtedy drukowanie kolejnego może rozpocząć się w zależności od jego ustawień.

<Wydajność/Priory. jakości obrazu dla pap. cien./zwyk.> (wyłącznie Seria 8700 / Seria 6700)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Aby zapobiec nieodwracalnemu obniżeniu jakości obrazu w określonych warunkach, możesz dać priorytet dla jakości wyższy niż dla wydajności.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wydajność/Priory. jakości obrazu dla pap. cien./zwyk.>
<Priorytet dla Wydajności>, <Priorytet jakości>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli wybierzesz <Priorytet dla Wydajności>, drukowany obraz może się pomarszczyć, pomimo że papier nie ma zmarszczeń.
Gdy zakończy się praca w określonych warunkach, przywróć ustawienia do <Priorytet dla Wydajności>.
Jeśli spełniono dwa lub więcej warunków, zalecany jest wybór <Priorytet jakości>.
Ciągłe drukowanie/kopiowanie kilkuset stron, które zawierają obrazy w półtonach
Używanie teksturowanego papieru miękkiego, cienkiego lub zwykłego
Używanie papieru, którego szerokość w kierunku podawania jest mniejsza niż 297 mm
Wysoka temperatura oraz wilgotne środowisko
Używanie zawilgoconego papieru

<Standardowe ustawienia raportu wydruku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Określ ustawienia domyślne używane gdy drukowane są takie raporty jak raport TX i raport zarządzania komunikacją.

<Zapisz Formę>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Możesz zarejestrować formy obrazu i nakładać je później na wydruki przy użyciu funkcji Nakładanie obrazu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz Formę>
<Zapisz>, <Usuń>, <Wydruk Sprawdzający>, <Szczegóły>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-
Oryginał z obrazem formy koniecznie trzeba położyć na szklanej płycie roboczej. Nie można zeskanować obrazu na formę z wykorzystaniem podajnika.
Aby uzyskać informacje na temat funkcji Nakładanie obrazu, patrz Nakładanie obrazów.
Można zarejestrować do 100 obrazów form. Jednakże liczba ta różni się w zależności od pojemności nośnika pamięci.
Obraz formy może zostać również zarejestrowany w urządzeniu z poziomu komputera. Więcej informacji znajduje się w pomocy sterownika drukarki.

<Priorytet jakości obrazu dla nakładania obrazu> (wyłącznie Seria 6000)

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Tryb ten pozwala w taki sposób zaprogramować urządzanie, aby automatycznie określało ono, czy priorytet ma posiadać jakość druku oryginału, czy też jakość druku zapisanej formy obrazu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Priorytet jakości obrazu dla nakładania obrazu>
<Aut.>, <Priorytet Oryginału>, <Priorytet Formy>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Zgodnie z wybranymi ustawieniami wykonywane jest następujące przetwarzanie obrazu, tak jak pokazano poniżej.
<Automatycznie>: Obraz formy po nakładaniu obrazu jest tak przetwarzany, że jakość obrazu pozostaje taka sama, jak przy drukowaniu lub kopiowaniu tylko samej formy. Oryginalny obraz po nakładaniu obrazu jest tak przetwarzany, że jakość obrazu pozostaje taka sama, jak przy drukowaniu lub kopiowaniu tylko samego oryginału. Jednak jeśli obszary druku obrazu formy i oryginalnego obrazu nachodzą na siebie, obraz jest przetwarzany z priorytetem jakości obrazu formy.
<Priorytet Oryginału>: Oryginalny obraz po nakładaniu obrazu jest tak przetwarzany, że jakość obrazu pozostaje taka sama, jak przy drukowaniu lub kopiowaniu tylko samego oryginału.
<Priorytet Formy>: Obraz formy po nakładaniu obrazu jest tak przetwarzany, że jakość obrazu pozostaje taka sama, jak przy drukowaniu lub kopiowaniu tylko samej formy.

<Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Możliwe jest zarejestrowanie/edycja/usuwanie tekstu zdefiniowanego przez użytkownika dla ustawień <Num. Stron>/<Znak Wodny>. Ta funkcja jest przydatna, jeżeli zawsze używasz tego samego tekstu lub znaku wodnego w ustawieniu <Znak Wodny> opcji <Zabezpieczający znak wodny>, a także w ustawieniach <Num. Stron> i <Znak Wodny> funkcji kopiowania/skrytki odbiorczej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz znaki używ. do numerow. str./Znak wodny>
<Zapisz>, <Edytuj>, <Usuń>
Tak
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Aby uzyskać informacje o <Znak Wodny> w <Zabezpieczający znak wodny> i <Numerowanie Stron> oraz <Znak Wodny>, patrz Dołączanie numerów i symboli do kopii oraz Wkomponowanie tekstu „ŚCIŚLE TAJNE” (Zabezpieczający znak wodny).
Można zarejestrować do 30 zdefiniowanych przez użytkownika napisów dla znaków wodnych oraz numerów stron.

<Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Poza Numerowaniem zestawu kopii, możesz do wydruków dodać Nazwę użytkownika, datę i tekst.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia opcji numerowania zestawu kopii>
Wybrane opcje
<Opcja Numerow.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/Nazwa użytkownika>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Data>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Tekst>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
B
Settings/Registration Basic Information
Ustawienia daty (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Tak
Nie
Tak
Tak
B
Settings/Registration Basic Information
Ustaw znaki (<Wprowadź>, wybierz spośród zarejestrowanych znaków)
Tak
Nie
Tak
Tak
B
Settings/Registration Basic Information
Ustawienia wyrównania (<Wyrównanie do Lewej>, <Wyrównanie do Środka>, <Wyrównanie do Prawej>)
Tak
Nie
Tak
Tak
B
Settings/Registration Basic Information

<Wymuszony wydruk uznanych informacji>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Możesz wymusić drukowanie NI użytkownika, daty, adresu IP lub numeru seryjnego urządzenia na wydrukach. Drukowanie informacji o użytkowniku na dokumentach
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymuszony wydruk uznanych informacji>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Funkcja docelowa>: <Kopia> (<Włącz>, <Wyłącz>), <Drukarka> (<Włącz>, <Wyłącz>), <Dostęp do zapisanych plików> (<Włącz>, <Wyłącz>)
Tak
Nie
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Pozycja>: <U góry na lewo>, <U góry na prawo>, <Na lewo na dole>, <Na dole na prawo>
Tak
Nie
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Orient. zaw. oryg.>: <Obraz pionowy>, <Obraz boczny>
Tak
Nie
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
<Ustaw Szczegóły>
Tak
Nie
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Nie można drukować adresów IPv6.

<Ust. zabezpieczającego znaku wodnego>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji Zabezpieczającego znaku wodnego.

<Szybkie wyjście z trybu uśpienia dla zadań wydruku>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, a użytkownik włącza drukowanie LPD/RAW, może upłynąć trochę czasu, zanim drukowanie zostanie rozpoczęte. Jeżeli dla tej opcji wybrano <Włącz>, czas oczekiwania może zostać skrócony.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Szybkie wyjście z trybu uśpienia dla zadań wydruku>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Jeśli dla tego ustawienia wybrano wartość <Włącz> i dane zadanie jest wstrzymane z powodu na przykład zacięcia papieru, urządzenie automatycznie usuwa to zadanie po upływie określonego czasu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
0 do 5 do 999 minut
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Informacje o tym, jak zachować zawieszone zadanie bez jego automatycznego usuwania, patrz <Wygasł Czas Wstrzymanego Zadania>.
7W6K-0R0