<Ustawienia Skanowania>

Określ ustawienia skanowania, które są wspólne dla wszystkich funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Czas Podniesienia Tacki Podajnika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Istnieje możliwość wybrania czas podnoszenia tacy podajnika w czasie skanowania za pomocą funkcji takich jak Skanuj i zapisz oraz Kopiowanie.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Podniesienia Tacki Podajnika>
<Kiedy został naciś. Start.>, <Gdy położono oryginał>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Wyłącznie Seria 4700
Ten element może nie pojawić się w przypadku niektórych modeli lub konfiguracji opcji.

<Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Możesz wybrać, czy skanowanie zostanie wznowione od pierwszej strony oryginału czy strony oryginału, od której skanowanie zostało przerwane, jeżeli zablokowanie papieru nastąpiło w podajniku.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika>
<Od pierwszej Strony>, <Z zawiesz. oryginałów>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
W zależności od lokalizacji, w której doszło do zacięcia papieru, stwierdzenie kompletności skanowania dokumentu może okazać się problematyczne. Jeżeli ustawisz <Z zawiesz. oryginałów> dla <Metoda Odzyskiwania z Zabl. Podajnika> i nie określisz, do której strony dokument został zeskanowany, zaleca się anulowanie zadania i wykonanie go jeszcze raz.
To ustawienie nie działa w przypadku bezpośredniego wysyłania faksów. Jeżeli zacięcie papieru nastąpi podczas wysyłania bezpośredniego, zadanie zostanie anulowane. W tym przypadku należy uruchomić zadanie ponownie.
Wybierz jedno z poniższych.
<Od pierwszej Strony>: Umieść oryginały w podajniku ponownie i rozpocznij skanowanie od pierwszej strony dokumentu. Oryginały będą podawane automatycznie aż do strony dokumentu, od której skanowanie zostało przerwane.
<Z zawieszonych oryginałów>: Umieść oryginały, które nie zostały zeskanowane ze względu na zablokowanie papieru w podajniku i rozpocznij skanowanie pozostałych stron.

<Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Możesz określić ustawienie domyślne <Wykryj podajnik pod. wielofunk.> dla każdej funkcji. Podstawowe działania związane z kopiowaniemPodstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałówWysyłanie I-faksówPodstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Szumu Skanera>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Istnieje możliwość ustawienia priorytetu dla prędkości skanowania lub redukcji hałasu w czasie skanowania oryginału podawanego z podajnika.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Szumu Skanera>
<Priorytet szybkości>, <Cichy>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information

<Zapobieganie Smużeniu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Istnieje możliwość zaprogramowania wykrywania i zapobiegania powstawaniu pasów w trakcie skanowania oryginałów.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapobieganie Smużeniu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Po wybraniu <Włącz>, niektóre bardzo cienkie linie mogą być wykrywane jako pasy.

<Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Istnieje możliwość ustawienia, czy w czasie skanowania czarno-białego priorytet ma zostać nadany prędkości skanowania, czy jakości obrazu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Priorytet pręd./jakości obrazu dla czar.-białych skanów>
<Faks/I-faks wysłane zadania>: <Priorytet szybkości>, <Priorytet jakości>
<Wszystkie zadania wysyłania z wyjątkiem zadań faksu/I-faksu>: <Priorytet szybkości>, <Priorytet jakości>*1
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
*1 W urządzeniach Seria 8700, <Priorytet szybkości> jest fabrycznym ustawieniem domyślnym.

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Użytkownik może w trybie wymuszonym określić sposób, w jaki urządzenie ma postępować z oryginałami o formatach LTRR oraz STMT umieszczonymi na szklanej płycie roboczej.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybór oryginału LTRR/STMT>
<Wybierz ręcznie>, <Użyj Formatu LTRR>, <Użyj Formatu STMT>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings/Registration Basic Information

<Wartość Gamma dla Zdalnego Skanowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
W urządzeniu można ustawić żądaną wartość gamma wykorzystywaną przy skanowaniu kolorowych dokumentów do komputera za pośrednictwem funkcji Skanowanie sieciowe. Wybierz wartość gamma najlepiej pasującą do ustawień komputera, aby móc wydrukować dokument o optymalnym zabarwieniu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wartość Gamma dla Zdalnego Skanowania>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Tak
Tak
Tak
Tak
B
Settings/Registration Basic Information

<Automatycznie Online>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Wybierz dla tej opcji ustawienie <Włącz>, aby funkcja zdalnego skanera była automatycznie włączana po naciśnięciu przycisku <Skaner> (Ekran <Strona główna>).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatycznie Online>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli funkcja zdalnego skanera jest włączona, nie można używać funkcji <Kopia> i <Skanuj i zapisz>.
Możesz określić czas, po którym zostaniesz wylogowany automatycznie oraz na ekranie dotykowym automatycznie przywrócone zostaną ustawienia domyślne.

<Automatycznie Offline>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Jeśli urządzenie jest online, nie jest możliwe skanowanie dokumentów przy użyciu funkcji <Kopia> lub <Skanuj i zapisz>. Jeżeli opcja <Automatycznie Offline> jest ustawiona na <Włącz>, urządzenie automatycznie przejdzie do trybu offline po upływie czasu określonego w ustawieniu <Auto Reset Time> menu <Właściwości> (Ustawienia/Rejestracja).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Automatycznie Offline>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli opcji <Czas Automatycznego Resetu> nadano wartość <0>, urządzenie automatycznie przejdzie w stan offline po upływie około dwóch minut.
Możesz określić czas, po którym zostaniesz wylogowany automatycznie oraz na ekranie dotykowym automatycznie przywrócone zostaną ustawienia domyślne.

<Auto. ust. różnych rozmiarów przy używaniu podajnika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Możesz wybrać, czy tryb Oryginały o różnych formatach ma być używany automatyczne podczas skanowania z użyciem podajnika.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Auto. ust. różnych rozmiarów przy używaniu podajnika>
<Skanuj i zapisz (Skrzynka odbiorcza)/Kopiuj>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Skanuj i zapisz (Wyłączając skrzynkę odbiorczą)/Wyślij>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Faks>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Nie można łączyć wszystkich poniższych trybów jednocześnie.
<Oryginały o róż. formacie>
<Przesunięcie>
<Wybierz Papier>:<Automatycz.>
W trybach N na 1, Broszura, Dokładne oprawianie i Powtórz Obrazy zadania są przetwarzane z użyciem rozmiaru papieru wykrytego przez podajnik dla pierwszej strony.

<Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Skanowania>
Podczas skanowania za pomocą podajnika możesz użyć jednego z dwóch trybów — korzystającego z ustalonej gramatury papieru oraz pozwalającego użytkownikowi każdorazowo wybrać gramaturę papieru.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślna grubość orygina. do skanowania z podajni.>
<Ustalone>(<Cienki (63 g/m2 lub mniej)>, <Normalny>, <Gruby (158 g/m2 lub wię.)>), <Zawsze wprowadzaj>
Tak
Tak
Tak
Nie
B
Settings/Registration Basic Information
Wyłącznie Seria 4700
Ten element może nie pojawić się w przypadku niektórych modeli lub konfiguracji opcji.
7W6K-0R3