Drukowanie plików z nośników pamięci

Nawet, jeżeli urządzenie nie jest podłączone do komputera lub sterownik drukarki nie jest zainstalowany w komputerze, możesz drukować pliki zapisane na nośnikach pamięci z poziomu urządzenia.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
Jeśli dla opcji <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci> wybrano ustawienie <Włącz>, po włożeniu nośnika pamięci zostanie wyświetlony skrót do polecenia <Drukuj z nośnika pamięci>. Naciśnij na <Drukuj z nośnika pamięci> i przejdź do punktu 4. <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci>Podłączanie nośnika pamięci
2
Naciśnij przycisk <Nośnik Pamięci>.
3
Wybierz żądany nośnik pamięci.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz Praca z plikami i katalogami zapisanymi na nośniku pamięci.
4
Wybierz plik i naciśnij <Drukuj>.
Jeżeli wybierzesz format PDF lub XPS, przejdź do punktu 6.
Jednocześnie można wybrać i wydrukować 6 pliki znajdujące się na tym samym nośniku pamięci.
5
Wybierz źródło papieru i naciśnij <OK>.
6
Wprowadź liczbę wydruków za pomocą przycisków numerycznych.
Jeżeli w punkcie 4 wybrałeś wiele plików, naciśnij <Zmień Liczbę Kopii> i wprowadź liczbę wydruków.
7
Określ ustawienia wydruku w zależności od potrzeb.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień drukowania, patrz Ekran ustawień i czynności dostępne dla drukowania zapisanych plików.
Aby wydrukować plik zabezpieczony hasłem, naciśnij <Opcje>  <Hasło do otwarcia dokumentu>  <Hasło Szyfrowania> lub <Hasło Polityki>, wprowadź hasło i naciśnij <OK>. Aby drukować pliki PDF, dla których drukowanie zostało zabronione lub zmienić rozdzielczość plików PDF zezwalających wyłącznie na drukowanie w niskiej rozdzielczości, należy wprowadzić określone hasło.
W przypadku naciśnięcia polecenia <Rozpocznij Wydruk> bez wprowadzenia hasła zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła, jeśli plik ma hasło szyfrowania.
8
Naciśnij przycisk <Rozpocznij Wydruk>.
Rozpoczyna się drukowanie.
Aby anulować drukowanie, naciśnij <Anuluj>  <Tak>.
7W6K-0EA