Praca z plikami i katalogami zapisanymi na nośniku pamięci

Możesz tworzyć katalogi i usuwać pliki zapisane na nośnikach pamięci z poziomu urządzenia. Przykładowo, można zapisać plik utworzony na komputerze na nośniku pamięci i usunąć go z urządzenia po jego wydrukowaniu.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Nośnik Pamięci>.
3
Wybierz żądany nośnik pamięci.
<Góra>
Naciśnij na ten przycisk, aby przejść do poziomu wyższego.
<Sprawdź inform. o nośnikach>
Umożliwia sprawdzenie numeru seryjnego i wolnego miejsca na nośniku pamięci.
Naciśnij, aby usunąć nośnik pamięci. Upewnij się, że przed odłączeniem nośnika pamięci naciśniesz na ten przycisk. Aby uzyskać więcej informacji na temat odłączania, patrz Odłączanie nośnika pamięci.
4
Praca z plikami i folderami
Zapisane pliki i foldery
Wyświetla, w zależności od wybranych plików i folderów, ikony informujące o rodzaju pliku lub folderu, ich nazwy, rozmiar i datę/godzinę zapisania.
Naciśnij na <Nazwa> lub <Data/Czas>, aby posortować listę plików i folderów zgodnie z nazwą, datą/godziną lub w kolejności rosnącej ()/malejącej ().
Jeśli zalogujesz się za pomocą zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym, ostatnio użyty warunek sortowania zostanie zachowany. Lista elementów, które można spersonalizować
Po wybraniu plików zostaną wyświetlone ponumerowane ikony dla poszczególnych plików, zgodnie z kolejnością ich wybierania. Jeżeli drukujesz wiele plików jednocześnie, zostaną one wydrukowane w tej kolejności.
Całkowita liczba plików/folderów, liczba wybranych plików i wykorzystanie pamięci dostępnej na nośniku pamięci
Wyświetla całkowitą liczbę plików/katalogów zapisanych na nośniku pamięci, liczbę aktualnie wybranych plików i pamięć dostępną na nośniku pamięci.
<Drukuj>
Drukuje pliki. Drukowanie plików z nośników pamięci
<Operacje dla Folderu>
Otwórz w następujących przypadkach.
Podczas sprawdzania opcji <Szcz eg.> dla folderu istniejącego na wyświetlonym poziomie
Podczas wykonywania operacji <Stwórz folder> na wyświetlonym poziomie
Podczas wykonywania operacji <Usuń> dla folderu istniejącego na wyświetlonym poziomie
Za pomocą opcji <Szcz eg.> można sprawdzić następujące elementy. Aby zmienić nazwę folderu, można też nacisnąć opcję <Zmień nazwę folderu>.
Nazwa Folderu
Lokalizacja
Zaktualizowano
<Edytuj Plik>
Naciśnij, aby zmienić nazwę lub usunąć pliki.
<Wyświetl obraz>
Wyświetla podgląd pliku. Drukować można także drukować po przejrzeniu podglądu obrazu i usunięciu niepotrzebnych stron.
<Szczegóły>
Wyświetla następujące elementy. Aby zmienić nazwę pliku, można też nacisnąć opcję <Zmień nazwę pliku>.
Nazwa Pliku
Lokalizacja
Format pliku
Rozmiar
Zaktualizowano
<Wyczyść Wybór>
Odznacza wszystkie pliki wybrane w .

Przycisk przełączania wyświetlania

Naciśnij przycisk <Góra>, aby przejść do poziomu wyższego. Aby zaktualizować treści wyświetlane na ekranie, naciśnij <Aktua.>.
Zmiana nazwy pliku
Wyświetlanie obrazu podglądu pliku
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat pliku
Usuwanie pliku
Skanowanie i zapisywanie dokumentów
Tworzenie folderu
Zmiana nazwy katalogu
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat folderu
7W6K-0E9