Praca z plikami i katalogami zapisanymi w Zaawansowana przestrzeń

Możesz zmienić nazwę lub usuwać pliki zapisane w Zaawansowana przestrzeń oraz dodawać i usuwać katalogi.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Zaawansowana przestrzeń>.
3
Naciśnij na <Współdziel. przestrzeń> lub <Przestrzeń osobista>.
<Góra>
Naciśnij na ten przycisk, aby przejść do poziomu wyższego.
<Zaaw. Szczegóły Przestrzeni>
Umożliwia sprawdzenie lokalizacji (URL) Przestrzeni prywatnej i Przestrzeni publicznej oraz pamięci dostępnej w Zaawansowana przestrzeń.
<Edytuj Przestrz. Osobis.>
Umożliwia tworzenie, zmianę nazwy i usuwanie Przestrzeni osobistej. Tworzenie Przestrzeni prywatnej w Zaawansowana przestrzeń
4
Praca z plikami i folderami
Aktualnie wyświetlana lokalizacja
Wyświetla lokalizację (ścieżkę) zapisanych plików i folderów .
<Szukaj>
Wyszukuje pliki i foldery zapisane w .
Zapisane pliki i foldery
Wyświetla, w zależności od wybranych plików i folderów, ikony informujące o rodzaju pliku lub folderu, ich nazwy, rozmiar i datę/godzinę zapisania.
Naciśnij na <Nazwa> lub <Data/Czas>, aby posortować listę plików i folderów zgodnie z nazwą, datą/godziną lub w kolejności rosnącej ()/malejącej ().
Jeśli zalogujesz się za pomocą zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym, ostatnio użyty warunek sortowania zostanie zachowany. Lista elementów, które można spersonalizować
Po wybraniu plików, ponumerowane ikony zgodne z kolejnością wybierania plików zostaną wyświetlone. Jeżeli drukujesz wiele plików jednocześnie, zostaną one wydrukowane w tej kolejności.
W przestrzeni publicznej utworzony zostanie folder o nazwie „folder”.
Łączna liczba plików/folderów oraz liczba wybranych plików
Wyświetla całkowitą liczbę plików i folderów zapisanych w  oraz liczbę plików do wyboru.
<Drukuj>
Drukuje pliki. Drukowanie plików z Zaawansowana przestrzeń
<Operacje dla Folderu>
Naciśnij, aby utworzyć lub usunąć katalogi.
<Edytuj Plik>
Naciśnij, aby zmienić nazwę lub usunąć pliki.
<Wyświetl obraz>
Wyświetla podgląd pliku. Drukować można także drukować po przejrzeniu podglądu obrazu.
<Szczegóły>
Wyświetla format i datę/godzinę aktualizacji pliku.
<Wyczyść Wybór>
Odznacza wszystkie pliki wybrane w .
Przycisk przełączania wyświetlania
Naciśnij przycisk <Góra>, aby przejść do poziomu wyższego. Aby zaktualizować treści wyświetlane na ekranie, naciśnij <Aktua.>.
Zmiana nazwy pliku
Wyświetlanie obrazu podglądu pliku
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat pliku
Usuwanie pliku
Skanowanie i zapisywanie dokumentów
Tworzenie folderu
Zmiana nazwy katalogu
Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat folderu
Usuwanie katalogu
Po zakończeniu obsługi naciśnij przycisk <Rozłącz>. Przycisk <Rozłącz> jest wyświetlany tylko wtedy, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki.
Uwierzytelnianie użytkownika nie działa
Dla opcji <Zarządzanie Uwierzytelnianiem> wybrano ustawienie <Włącz> w odniesieniu do Zaawansowana przestrzeń Ustawianie publicznej Zaawansowana przestrzeń
7W6K-0CR