Jeśli urządzenie nie działa

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi problem, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu, należy sprawdzić następujące kwestie.

Sprawdzić w pierwszej kolejności

Czy na ekranie dotykowym pojawia się komunikat?

W przypadku wystąpienia błędu lub problemu podczas pracy urządzenia na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlany jest komunikat lub numer zaczynający się od symbolu „#” (kod błędu)

Czy wskaźnik głównego zasilania zgasł?

Jeśli wskaźnik głównego zasilania nie świeci się, mimo że wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu WŁ, należy sprawdzić wtyczkę zasilającą.

Czy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia?

Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia, ekran dotykowy jest wyłączony. Dotknij ekran dotykowy, aby wyłączyć tryb uśpienia.
Na urządzeniach z pionowym panelem sterowania, w trybie uśpienia zaświeci się  (Oszczędzanie energii). Naciśnij  (Oszczędzanie energii), aby anulować tryb uśpienia.

Czy urządzenie jest podłączone do komputera prawidłowo?

Sprawdzić połączenie sieciowe urządzenia i komputera.
Konfiguracja środowiska sieciowego

Jeśli urządzenie nie reaguje na operacje komputerowe

Uruchom urządzenie ponownie.

Jeśli urządzenie nie reaguje pomimo włączonego zasilania, należy wyłączyć zasilanie (Wyłączanie urządzenia). Należy sprawdzić, czy kabel zasilający został poprawnie podłączony, odczekać co najmniej 10 sekund od wyłączenia wskaźnika głównego zasilania, a następnie ponownie włączyć zasilanie (Włączanie urządzenia).

Sprawdzić, czy sterownik jest zainstalowany prawidłowo.

Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika, patrz Instalacja sterowników.

Sprawdzić, czy adres IP urządzenia jest prawidłowy.

Należy sprawdzić ustawienia adresu IP i zmienić je, jeśli są nieprawidłowe. Aby uzyskać informacje na temat ustawień, patrz Ustawianie z wykorzystaniem instrukcji konfiguracji.

Kiedy wyświetlony zostanie ekran uwierzytelniania (ekran logowania)

Zaloguj się jako zarejestrowany użytkownik.

Kiedy wyświetlony zostanie ekran uwierzytelniania (ekran logowania), należy zalogować się jako zarejestrowany użytkownik, aby dalej korzystać z urządzenia.
Logowanie do urządzenia
7W6K-0W4