Wyświetlenie komunikatu informującego o konieczności skontaktowania się z autoryzowanym lokalnym sprzedawcą firmy Canon

Jeśli urządzenie nie może pracować prawidłowo z powodu jakiegoś problemu, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat. Należy wykonać instrukcje zgodnie z wyświetlonym komunikatem.

Gdy wyświetlony zostaje komunikat informujący o konieczności skontaktowania się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu

1
Uruchom urządzenie ponownie.
Należy nacisnąć wyłącznik zasilania, aby wyłączyć zasilanie (Wyłączanie urządzenia), odczekać ponad 10 sekund od wyłączenia się wskaźnika głównego zasilania, a następnie ponownie włączyć zasilanie (Włączanie urządzenia).
Należy pamiętać, że dane oczekujące na przetworzenie są usuwane po wyłączeniu zasilania.
2
Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, przygotuj następujące informacje.
Nazwa produktu
Sprzedawca lub przedstawiciel serwisu u którego zakupiono urządzenie
Problem (konkretna operacja, która została wykonana oraz rezultat i objaw itp)
Kod wyświetlany na wyświetlaczu panelu dotykowego
Może być wyświetlanych kilka kodów.
3
Wyłącz zasilanie urządzenia, wyciągnij wtyczkę zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Nie wolno wkładać i wyjmować wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękoma, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem.
Podczas odłączania przewodu zasilającego od gniazda sieciowego należy zawsze chwytać za wtyczkę. Ciągnięcie za przewód zasilający może spowodować odsłonięcie lub uszkodzenie przewodów wewnętrznych lub inne uszkodzenia przewodu. Użytkowanie uszkodzonego przewodu może powodować upływ prądu i w rezultacie doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Jeśli wyświetlany jest przycisk <Tryb ograniczonych funkcji>

Przed rozwiązaniem problemu można kontynuować korzystanie z urządzenia poprzez ograniczenie funkcji.
1
Naciśnij przycisk <Tryb ograniczonych funkcji>.
2
Naciśnij na <Tak>, aby ponownie uruchomić urządzenie.
Urządzenie zostanie uruchomione ponownie w trybie Limit Funkcji.
Po rozwiązaniu problemu komunikat monitujący o skontaktowanie się z autoryzowanym lokalnym sprzedawcą firmy Canon zniknie z lewego dolnego rogu ekranu.
Funkcje dostępne, kiedy funkcja drukowania jest ograniczona:
Faks, Skanowanie, Skaner, Dostęp Sieciowy, Samouczek, MEAP Application, Szybkie Menu, Monitor stanu, Zdalny int. użytkow.
Funkcje dostępne, kiedy funkcja skanowania jest ograniczona:
Dos. do zapisa. plików, Skrytka Faksu/I-Faksu, Drukuj, Wstrzymane, Dostęp Sieciowy, Samouczek, MEAP Application, Szybkie Menu, Monitor stanu, Zdalny int. użytkow.
W zależności od błędu, proces zapisywania informacji systemowych jest wykonywany po wystąpieniu błędu. Nie należy wyłączać urządzenia do momentu ukończenia tego procesu.

Kiedy wyświetlany jest komunikat <Ta funkcja jest obecnie niedostępna. Możesz użyć innej funkcji z przycisku [Strona główna].>

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy wybierzesz zastrzeżoną funkcję, będąc w trybie ograniczonej funkcji lub jeśli funkcja drukowania lub skanowania jest zastrzeżona. Należy wybrać inną funkcję na ekranie <Strona główna>. Aby uzyskać informacje o dostępnych funkcjach, patrz (Jeśli wyświetlany jest przycisk <Tryb ograniczonych funkcji>).
7W6K-0WH