Inne problemy

Nie można nacisnąć przycisku, wybrać elementu lub element nie jest wyświetlany.

Niektóre ustawienia mogą być używane tylko przez administratora. Nie mogą być one używane przez zwykłych użytkowników.
Ustawienia/Rejestracja
Aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu, administrator systemu ogranicza funkcje, których zwykli użytkownicy mogą używać, a także ogranicza korzystanie z funkcji.
Funkcje, które mogą być używane z Uwierzytelnianiem użytkownika są zarządzane przez administratora. Funkcji tych można używać po zalogowaniu się przy użyciu identyfikatora z uprawnieniami dostępu.
Logowanie do urządzenia
Funkcje nie mogą być używane, ponieważ opcjonalne wyposażenie lub opcje systemu wymagane przez te funkcje nie są zainstalowane.
Przyciski wyświetlone na ekranie zostały zmienione. Naciśnij przycisk lub znajdujący się u dołu ekranu, aby zmienić wyświetlaną zawartość, lub naciśnij pozycję <Opcje> i odszukaj odpowiedni przycisk. Aby uzyskać dostęp do ekranu Funkcje podstawowe, naciśnij <Opcje> i wyszukaj żądany przycisk.
Dostosowanie ekranu <Strona główna>
Dostosowywanie ekranu Podstawowych funkcji do własnych potrzeb
Ustawienia są zarządzane z ustawieniami zasad bezpieczeństwa. Aby zmienić ustawienia, konieczne jest zalogowanie się do Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) z uprawnieniami administratora.
Konfiguracja ustawień zasad bezpieczeństwa

Niektóre ustawienia zaimportowane z innego urządzenia nie są takie same.

Jeśli ustalono zasady bezpieczeństwa, ustawienia naruszające zasady bezpieczeństwa nie mogą zostać zaimportowane.

Pliki rejestru są zniekształcone.

W przypadku otwierania plików CSV za pomocą programu Microsoft Excel jego zawartość może nie zostać rozpoznana jako ciągi tekstowe i być nieczytelna. W takiej sytuacji należy otworzyć pliki przy użyciu edytora plików CSV lub edytora tekstów.

Zdarzenia z rejestru nie są zapisywane pomimo uruchomienia gromadzenia rejestrów.

Wyniki mogą nie być uwzględnione w pliku rejestru, jeśli jest pobrany natychmiast po uruchomieniu gromadzenia rejestrów. Ponieważ zgromadzenie rejestrów zajmuje trochę czasu, należy pobrać plik rejestru ponownie po jakimś czasie.

Ustawienie dla oryginałów z długim pasem nie jest wyświetlane.

Można użyć oryginałów z długim pasem, zmieniając ustawienia urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Ustawienie dla papieru o rozmiarze K nie jest wyświetlane.

Można użyć papieru o rozmiarze K, zmieniając ustawienia urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

Zaawansowana przestrzeń jest udostępniana przez SMB, ale nie mogę się połączyć.

Sprawdzić ustawienia uwierzytelniania SMB dla Serwera SMB oraz Zarządzanie uwierzytelnianiem dla Zaawansowana przestrzeń.
Konfiguracja ustawień SMB
Ustawianie publicznej Zaawansowana przestrzeń
Aby uzyskać więcej informacji na temat Serwera SMB oraz Zaawansowana przestrzeń ustawień uwierzytelniania, przejrzyj poniższą tabelę:
 (Ustawienia/Rejestracja)
Uwierzytelnianie
Właściwości → Sieć → Ustawienia TCP/IP → Ustawienia Serwera SMB
Ustawienia Funkcji → Zapisz pliki/Dostęp do plików → Zaaw. Ustawienia Przestrzeni → Zarządzanie Uwierzytelnianiem
Zaloguj za pomocą wyświetlacza ekranu dotykowego
Zaloguj za pomocą komputera klienta
Użyj Serwera SMB
Użyj uwierzytelniania SMB
Włącz
Włącz
Włącz
Wymagane
Wymagane
Włącz
Wyłącz
Włącz
Wymagane
Brak dostępu
Włącz
Wyłącz
Wyłącz
Niewymagane
Niewymagane
Włącz
Włącz
Wyłącz
Niewymagane
Wymagane

Zaawansowana przestrzeń jest udostępniana przez WebDAV, ale nie mogę się połączyć przez WebDAV.

Sprawdź ustawienie (WŁ./WYŁ.) dla serwera WebDAV, zarządzanie uwierzytelnianiem dla Zaawansowana przestrzeń oraz rodzaj uwierzytelniania dla serwera WebDAV.
Konfiguracja ustawień WebDAV
Ustawianie publicznej Zaawansowana przestrzeń
Aby uzyskać więcej informacji na temat serwera WebDAV oraz ustawień uwierzytelniania Zaawansowana przestrzeń, patrz tabela poniżej:
 (Ustawienia/Rejestracja)
Uwierzytelnianie
Właściwości → Sieć → Ustawienia TCP/IP → Użyj Serwera WebDAV
Ustawienia Funkcji→ Zapisz pliki/Dostęp do plików → Zaaw. Ustawienia Przestrzeni
Zaloguj za pomocą wyświetlacza ekranu dotykowego
Zaloguj za pomocą komputera klienta
Zarządzanie Uwierzytelnianiem
Ustawienia Servera WebDAV→ Typ Uwierzytelnienia
Włącz
Włącz
Podstawowy
Wymagane
Wymagane
Włącz
Włącz
Wyłącz
Wymagane
Brak dostępu
Włącz
Wyłącz
Podstawowy
Niewymagane
Niewymagane
Włącz
Wyłącz
Wyłącz
Niewymagane
Niewymagane
7W6K-0WE