Copy Card Reader

Om du installerar Copy Card Reader i maskinen kan du använda Hantering av avdelnings-ID med ett kontrollkort. Användarna måste autentisera sig innan de börjar använda kopierings- eller faxfunktionerna (Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID). Maximala antalet registrerbara avdelnings-ID finns i Hanteringsfunktioner.

Kortplats

Sätt i ett kontrollkort.

Kontrollkort

Kontrollkort används med "Copy Card Reader".
Infoga ett kort
Ta ur kortet
Om du ställer in autentiseringssystemet för serverautentisering för användarautentisering som inloggningstjänst (även för användarautentiseringssystem med serverautentisering med serverautentisering + lokal enhetsautentisering), kan du inte använda Copy Card Reader. Hantera användare
Om skärmen <Hem> inte visas när kontrollkortet har förts in, kontrollera att kontrollkortet är rätt isatt och att det inte är skadat eller spärrat för användning.
7W93-02X