Systemtillbehör

Genom att installera systemrelaterade alternativ kan du förbättra maskinens prestanda.

PCL skrivarsats (endast 8700-serien)

Det här alternativet ger stöd för utskriftslösningar med PCL-emulering. Kortet hanterar även utskriftslösningar med PCL5e/PCL6-emulering.

PS skrivarsats

Med detta tillbehör kan du använda maskinen som en PS-skrivare.

imagePASS (endast 8700-serien/6700-serien)

imagePASS är en skrivarstyrenhet som monteras på maskinens baksida. imagePASS har stöd för Adobe Genuine PostScript 3 och PCL5e och passar i kontorsmiljöer där man ofta hanterar stora utskriftsvolymer, samt för användare som använder Adobe PostScript eller andra PostScript-program.
Information om begränsningar när imagePASS har monterats finns i Begränsningar vid anslutning till imagePASS (endast 8700-serien/6700-serien).

Sats för streckkodsutskrift

Med det här alternativet kan du skriva ut streckkoder. Mer information finns i Bar Code Printing (Utskrift av streckkoder) på webbplatsen för handböcker.

Internationella PCL-teckensnitt

Med det här alternativet kan du lägga till följande teckensnitt för en PCL-skrivare. Som ett resultat kan du skriva ut/kopiera med olika språk i en SAP Unicode-miljö.
Andale® och WorldType® Collection J (japansk version)
Andale® och WorldType® Collection K (koreansk version)
Andale® och WorldType® Collection S (version för förenklad kinesiska)
Andale® och WorldType® Collection T (version för traditionell kinesiska)
För att ge stöd åt skillnader i teckenutformning beroende på region, aktiveras fyra teckensnittsversioner.

Super G3-faxkort

Med Super G3-faxkort kan du skicka och ta emot fax. Du kan också skicka dokument som har skapats i ett program direkt från datorn, via nätverket. Faxa
Den faxdrivrutin som behövs för att faxa via dator ingår.

Super G3 2nd Line-faxkort

Alternativet används för att lägga till en linje i så att du kan använda två linjer för att skicka och ta emot fax. Faxlinjeinställningar
Lur på är endast tillgängligt med linje 1 (standardlinjen).

Sats för fjärrfax

Alternativet krävs för att använda fjärrfaxfunktionen. Även om maskinen inte är utrustad med faxkort, kan du skicka fax via en annan imageRUNNER ADVANCE-maskin med installerat faxkort på samma nätverk. Använda fjärrfax

Expansionssats för IP-fax

Gör det möjligt att använda IP-fax, en funktion för att skicka och ta emot fax i TCP/IP-nät, t.ex. ett kontorsnätverk. Du kan minska överföringskostnaderna genom att låta enheterna skicka och ta emot fax inom nätverket. Överföringshastigheten för IP-fax är högre än vid konventionell faxöverföring. Mer information finns i IP FAX Expansion Kit User's Guide (Användarhandbok för IP FAX Expansion Kit) på webbplatsen för handböcker.

Röstvägledningssats

Med det här alternativet kan du få röstinstruktioner som vägledning när du använder maskinen.

Röststyrningssats

Med Röststyrningssats kan du få röstvägledning när du använder maskinen. Den här satsen innehåller även en röststyrningsfunktion som gör det möjligt för dig att styra olika funktioner med rösten.

2,5 tum/250GB hårddisk

2,5 tum/250GB hårddisk är nödvändig när du använder speglingsfunktionen för Sats för hårddisksspegling. Använd som en enkel filserver

2,5 tum/1 TB hårddisk

Genom att ersätta den lagringsenhet som är installerad i maskinen med 2,5 tum/1 TB hårddisk kan du utöka maskinens minneskapacitet till 1 TB. Använd som en enkel filserver
När du har ersatt lagringsenhet med 2,5 tum/1 TB hårddisk, krävs tillbehöret 2,5 tum/1 TB hårddisk för att säkerhetskopiera data med hjälp av Sats för hårddisksspegling.

Sats för hårddisksspegling

Med Sats för hårddisksspegling kan du säkerhetskopiera all information på maskinens lagringsenhet till den extra lagringsenhet (tillval). Även om en lagringsenhet skulle sluta fungera kan du komma åt den andra lagringsenheten för att reducera risken för dataförlust.

Anslutningssats för Bluetooth LE

Detta tillval låter maskinen och mobila enheter kommunicera med Bluetooth. Ansluta direkt

NFC-sats

Detta tillval låter maskinen enkelt anslutas till mobila enheter. Du kan även skriva ut genom att bara hålla en mobil enhet mot maskinen. Ansluta direkt

Copy Card Reader

Med det här tillvalet kan du använda Hantering av avdelnings-ID via autentisering med kontrollkort. För mer information, se Copy Card Reader

Filformat och behovet av tillvalsprodukter

Tillvalsprodukter kan krävas beroende på det filformat och den funktion du vill använda. Se följande tabell.
: Standardfunktion : Tillvalsprodukter krävs   -: Stöds ej
Filformat (detaljerad inställning)
Scanna och skicka / Scanna och lagra
JPEG
TIFF
PDF (Kontur & utjämn.)
PDF (Kompakt)
PDF (OCR (sökbar text))
PDF (Kryptera)
PDF (Enhetssignatur)
PDF (Användarsignatur)
PDF (Format till PDF/A)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (sökbar text))
XPS (Enhetssignatur)
XPS (Användarsignatur)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Följande filformat kan användas med funktionen Åtkomst lagrade filer: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Om du vill skriva ut filer i andra format flyttar du filerna till datorn och skriver ut med t.ex. skrivardrivrutinen.
7W93-0Y6