Grundläggande användning av pekskärmen

Trots att funktioner och inställningar är olika, är åtgärdsmetoden för knapparna som visas på skärmbilden och proceduren för att välja objekt densamma. I det här avsnittet beskrivs åtgärdsmetoder för knappar ofta som visas på skärmbilden samt hur du väljer alternativ.
Välja en knapp
När du trycker på en knapp, kan knappen ändra färg eller ett bockmärke till för att visa att den har valts.
Tryck på funktionsinställningsknappen för att visa inställningsstatus i den övre delen av en knapp och ändra färgen längst ned.
Tryck på en knapp i vilken är placerad i det nedre högra hörnet på skärmen för att visa inställningsskärmbilden. När inställningarna har gjorts, visas inställningsstatusen i den övre delen av knappen och färgen på den nedre delen ändras.
Om en knapp visas i en ljusare färg, kan du inte välja den knappen. Sådana skärmar visas beroende på inloggningsstatus eller för att den relaterade funktionen inte kan användas innan en annan funktion har angetts.
Välja ett alternativ från listrutan
Tryck på en knapp i vilken är placerad till höger för att visa listrutan. Tryck på ett alternativ i listan för att välja ett objekt.
Öka eller minska ett värde
Tryck på knapparna <-> eller <+> för att minska eller öka värden, t.ex. när du justerar tätheten. Varje gång du trycker på knappen, flyttas skjutreglaget () för att öka eller minska värdet. Genom att hålla ned knappen kan du ändra värdet snabbt.
Använda/avbryta inställningar
Tryck på <OK> och för att tillämpa inställningar och tryck på <Avbryt inställning> för att förkasta ändringarna och återställa tidigare inställningar.
Förutom knappar som <Avbryt> som avbryter inställningen och återgår till föregående skärmbild, visas <Nästa> som gäller inställningen för att gå till nästa skärmbild, <Tillbaka> som återgår till föregående skärmbild för inställning och <Stäng> som stänger den öppna skärmbilden.
Byta sidor
När en lista är två sidor eller längre, tryck på / eller / för att byta sida. Tryck på  för att hoppa till den första sidan, tryck på  för att hoppa till den sista sidan.
Ändra ordningsföljden i listan
Om det finns flera jobb/filer i en lista kan du sortera listan genom att trycka på <Namn> eller <Datum/tid>. Om visas, visas alternativen i stigande ordning och om visas, visas alternativen i fallande ordning.
Sorteringsvillkoren kan variera beroende på vilken funktion du använder.
Om du loggar in med personlig autentiseringshantering behålls det senaste sorteringsvillkoret. Lista över objekt som kan ges egna inställningar
TIPS
Visa funktionsguiden
Tryck på <Vägledning> för att visa en skärmbild som ger en introduktion till vad du kan göra med funktionerna i maskinen samt tips för att kopiera, scanna etc. Visa den här skärmbilden när du vill lära dig mer om vilka funktioner som finns och hur du kan använda dem.
Exempel: Vägledning för kopieringsfunktioner
När du väljer ett alternativ i listan visas handledningsskärmbilden.
Använda hjälpfunktionen
Beroende på vilken funktion som visas, visas  ibland uppe till höger på skärmen. Tryck på för att kontrollera beskrivning och funktionsmetod för funktionen.
Tryck på <Slut> för att återgå till föregående skärm.
Fungerar på samma sätt som med en smartphone (nypa in/ut/dra och släpp)
På vissa skärmbilder kan du växla sida eller scrolla genom att dra fingret upp/ned eller åt vänster/höger på skärmbilden på samma sätt som med en smartphone.
Du kan också zooma in eller ut på skärmbilden genom att använda två fingrar att nypa ut eller nypa i den förstorade skärmbilden med fingret. Anpassa skärmvisning och handhavandevillkor
Om <Aktivera skärmförstoring> är inställt på <På> zoomas hela skärmen in/ut med nypfunktioner på förhandsgranskningsskärmbilden. Om <Aktivera skärmförstoring> är inställt på <Av> zoomas endast förhandsgranskningsbilden in/ut.
Förhandsgranskningsskärmbilden
Förhandsgranskningsskärmbilden
Om <Aktivera skärmförstoring> är inställt på <På>

eller
Om <Aktivera skärmförstoring> är inställt på <Av>
Du kan också inaktivera nypfunktionerna. <Använd funktion för att Svepa/Nypa>
På en skärm med flyttbara knappar kan knapparna dras och släppas.
7W93-05C