Poster som visas på skärmen <Hem>

I det här avsnittet beskrivs alternativ som visas på <Hem>-skärmen.

Funktionsknappar

Med dessa knappar kan du öppna skärmar för grundläggande funktioner, t.ex. "Kopia" och "Scanna och skicka".
Om en ofta använda inställning och mottagare registreras som <Personlig>/<Delad>, läggs den till som knapp.
När du håller ned en knapp visas de inställningar som hör till knappen.

Genvägar

Du kan placera genvägar för ofta använda funktionsknappar. Skapa genvägar för ofta använda funktioner

<Meny>

Med den här knappen kan du anpassa och hantera <Hem>-skärmen. Du kan också visa menyn genom att hålla ned bakgrunden. Med
Anpassa <Hem>-skärmen kan du ändra bakgrund och knappstorlek. Med enhetsinställningar kan du visa/dölja tidslinje m.m. Anpassa <Hem>-skärmen
Du kan också visa <Meny> genom att hålla ned bakgrunden på <Hem>-skärmen.

<Energispar>

Tryck på knappen för att sätta enheten i viloläge. Gå till viloläge

<Logga in>/<Logga ut>

Du kan logga in/logga ut genom att trycka ned den här knappen. Logga in på maskinen

<Hem>

Du kan visa <Hem>-skärmen genom att trycka ned den här knappen.

<Tidslinje>

Du kan visa inställningshistoriken och aviseringar för vissa funktioner. För mer information, se Visningsspecifikationer för tidslinjen.

<Stopp>

Avbryter ett sändjobb eller ett utskriftsjobb. Avbryta sänd-/utskriftsjobb

Räknare-/enhetsinformation

Tryck här för att visa det totala antalet sidor som används för t.ex. kopiering eller utskrift på pekskärmen. Du kan också kontrollera maskinens serienummer och IP-adress samt enhetsinformation för tillbehör. Du kan också använda denna post för att kontrollera versionsinformationen beträffande säkerhetschipet som används för kryptering av data i lagringen. Kontrollera antalet sidor att kopiera/skriva ut/faxa/scanna

<Inställningar/Registr.>

Tryck för att ange olika inställningar för enheten såsom <Preferenser> eller <Ange mottagare>. Inställningar/Registrering

Visningsområde för knappar

Beroende på maskinens läge och användningsstatus visas följande tre typer av knappar från vänster till höger. Observera att knapparna som visas kan varierar beroende på modell och installerade tillval.
Knapp för radering av USB-minne
: Bekräftelseskärm för borttagning av minnesmedier
Procedurknapp för återställning/ersättning/påfyllning
: Procedurskärm för återställning vid pappersstopp
: Procedurskärm för återställning av klammerstopp eller byte av klammerpatron
: Procedurskärm för byte av tonerpatron
: Procedurskärm för byte av tonerspillbehållare
: Procedurskärm för borttagning av klammerskräp/hålslagningsskräp/pappersspill
: Procedurskärm för byte av utbytesdelar
Knappen <Växla språk/tangentbord>
: Skärmen för visa omkopplare för språk/tangentbord

Statusvisningsområde

Maskinens status, processer som körs, fel m.m. visas via meddelanden och ikoner. Åtgärder vid meddelanden

<Statusmonitor>

Du kan kontrollera utskriftsstatus, status för faxsändning/mottagning, användningshistorik m.m. Du kan också kontrollera mängden återstående papper och toner, felstatus m.m. Med pekskärmen

Sifferknappar ([0] till [9], [*], [#])

Tryck här för att skriva numeriska värden, * och #. Skriva tecken

<Återställ>

Tryck på knappen när du vill avbryta inställningarna och återställa tidigare inställningar.

<Start>

Tryck här för att starta kopiering eller scanning av original. Justera den beröringstid som krävs för att starta startbehandling. <Tid till igenkännande av tryck på Start-knappen>

<C>

Tryck här för att rensa inmatade värden eller tecken.
 Till visas på andra skärmar än skärmen <Hem>.

Modeller med upprätt kontrollpanel

Funktionsknappar

Med de här knapparna kan du öppna skärmar för grundläggande funktioner, t.ex. "Kopia" och "Scanna och skicka".
När ofta använda inställningar och mottagare registreras som <Personlig>/<Delad>, läggs de till som knappar.
När du håller ned en knapp visas de inställningar som hör till knappen.

Genvägar

Du kan placera genvägar för ofta använda funktionsknappar. Skapa genvägar för ofta använda funktioner
På skärmen <Hem> visas inte genvägar när <Tidslinje> visas.

<Meny>

Med den här knappen kan du anpassa och hantera <Hem>-skärmen. Du kan också visa menyn genom att hålla ned bakgrunden. Med
Anpassa <Hem>-skärmen kan du ändra bakgrund och knappstorlek. Med enhetsinställningar kan du visa/dölja tidslinje m.m. Anpassa <Hem>-skärmen
Du kan också visa <Meny> genom att hålla ned bakgrunden på <Hem>-skärmen.

<Logga in>/<Logga ut>

Du kan logga in/logga ut genom att trycka ned den här knappen. Logga in på maskinen

Visningsområde för knappar

Beroende på maskinens läge och användningsstatus visas följande tre typer av knappar från vänster till höger. Observera att knapparna som visas kan varierar beroende på modell och installerade tillval.
Knapp för radering av USB-minne
: Bekräftelseskärm för borttagning av minnesmedier
Procedurknapp för återställning/ersättning/påfyllning
: Procedurskärm för återställning vid pappersstopp
: Procedurskärm för återställning av klammerstopp eller byte av klammerpatron
: Procedurskärm för byte av tonerpatron
: Procedurskärm för byte av tonerspillbehållare
: Procedurskärm för borttagning av klammerskräp/hålslagningsskräp/pappersspill
: Procedurskärm för byte av utbytesdelar
Knappen <Växla språk/tangentbord>
: Skärmen för visa omkopplare för språk/tangentbord

Statusvisningsområde

Maskinens status, processer som körs, fel m.m. visas via meddelanden och ikoner. Åtgärder vid meddelanden

<Tidslinje>

Du kan visa inställningshistoriken och aviseringar för vissa funktioner. För mer information, se Visningsspecifikationer för tidslinjen.
7W93-058