<Justera bildkvaliteten>

Ange bildkvalitetsjusteringen för kopiering och utskrift.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Auto toningsjustering>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om gradering av utskriften skiljer sig betydligt från originaldokumentet, justerar denna utskrift så att den stämmer bättre med originaldokumentet. Justera toning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto toningsjustering>
(Endast 8700-serien)
När <Full justering> är inställt:
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När <Snabbjustering> är inställt:
<Start>
<Auto toningsjustering>
(Endast 6700-serien/4700-serien)
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Auto toningsjustering>
(Endast 6000-serien)
Om <Efter pprstypgrupp> har valts i <Justeringsnivå>:
<Normalt>, <Tjockt 1>, <Tjockt 2-7>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När <Full justering> är inställt:
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>
När <Snabbjustering> är inställt:
<Start>
<Justeringsnivå>: <Enkel>, <Efter pprstypgrupp>
<Initiera när Full justering används>: <På>, <Av>
Om alternativet <Snabbjustering> visas
Vi rekommenderar att du väljer <Full justering> när du utför automatisk toningsjustering. Välj <Snabbjustering> om du vill utföra snabba men mindre omfattande justeringar mellan de regelbundna fulla justeringarna.
Provsidor räknas inte som en del av det totala antalet kopior eller utskrifter.

<Korrigera täthet>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, kommer detta alternativ att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera tätheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Korrigera täthet>
<Kopiera/scanna och lagra (brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Scanna i svartvitt för Skicka/Scanna och lagra (Annat än brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Scanna i färg för Skicka/Scanna och lagra (Annat än brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Korrigera skugga> (endast 6000-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om bildområden på utskriften har ojämn täthet justerar denna korrigering utskriften så att tätheten blir jämn. Korrigera ojämn täthet (endast 6000-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Korrigera skugga>
När <Korrigering med densitometer> är inställt:
<Starta utskrift>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När <Visuell korrigering> är inställt:
<Finjustera>, <Återställ grundinst.>, <Återställ föregående inställningar>, <Mata ut provsida>
När <Scannerkorrigering> är inställt:
<Starta utskrift>

<Finjustera zoom>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om den kopierade bildens storlek skiljer sig markant från originaldokument, utförs finjustering så att utskriften motsvarar formatet på originaldokumentet bättre. Justera bildstorlek
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Finjustera zoom>
<X>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för rastermönster> (endast 6000-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Ställ in rastermönstret så att utskrivna bilder får jämnare toning och kanter. Ställa in rastermönster (endast 6000-serien)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för rastermönster>
<Mönster 1>, <Mönster 2>, <Mönster 3>, <Mönster 4>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
7W93-0LJ