<Pappersinställningar>

Ange inställningarna för det papper som används.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Pappersinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan registrera pappersformat och -typ för varje papperskälla. Med den här inställningen kan du åstadkomma önskade utskriftsresultat. Ange pappersformat och typ för papperslådan
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersinställningar>
(Endast 8700-serien/6700-serien)
Papperskälla
<Ang.>:
<Tunt 2 (52-59 g/m2)>, <Tunt 1 (60-63 g/m2)>, <Normalt 1 (64-75 g/m2)>, <Normalt 2 (76-90 g/m2)>, <Normalt 3 (91-105 g/m2)>, <Tjockt 1 (106-128 g/m2)>, <Tjockt 2 (129-150 g/m2)>, <Tjockt 3 (151-163 g/m2)>, <Tjockt 4 (164-180 g/m2)>, <Tjockt 5 (181-220 g/m2)>, <Tjockt 6 (221-256 g/m2)>, <Färg (64-90 g/m2)>, <Återvunnet>, <Hålslaget>, <Overheadfilm>, <Etiketter>, <Flikpapper>, <Arkivpapper>
<Eget format>
Ja
Ja
Ja*1
Nej
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Pappersinställningar>
(Endast 6000-serien)
Papperskälla
<Ang.>:
<Tunt 2 (52-59 g/m2)>, <Tunt 1 (60-63 g/m2)>, <Normalt 1 (64-75 g/m2)>, <Normalt 2 (76-90 g/m2)>, <Normalt 3 (91-105 g/m2)>, <Tjockt 1 (106-128 g/m2)>, <Tjockt 2 (129-150 g/m2)>, <Tjockt 3 (151-163 g/m2)>, <Tjockt 4 (164-180 g/m2)>, <Tjockt 5 (181-220 g/m2)>, <Tjockt 6 (221-256 g/m2)>, <Återvunnet 2 (76-90 g/m2)>, <Hålslaget>, <Overheadfilm>, <Flikpapper 4 (151-220 g/m2)>, <Färg (64-81 g/m2)>
<Eget format>, <Kuvert>, <Okänt standardformat>
Ja
Ja
Ja*1
Nej
B*2
Settings/Registration Basic Information
<Pappersinställningar>
(Endast 4700-serien)
Papperskälla
<Ang.>:
<Tunt 2 (52-59 g/m2)>, <Tunt 1 (60-63 g/m2)>, <Normalt 1 (64-75 g/m2)>, <Normalt 2 (76-90 g/m2)>, <Normalt 3 (91-105 g/m2)>, <Tjockt 1 (106-128 g/m2)>, <Färg (64-80 g/m2)>, <Återvunnet>, <Hålslaget>
<Eget format>
Ja
Ja
Ja*1
Nej
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Eget format> och <Kuvert> kan inte ställas in i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
*2 <Eget format> kan inte importeras med funktionen Importera alla.
Om du har ändrat format och typ för det papper som fyllts på i papperskällan, måste du ändra den här inställningen också.
Om du har ändrat format och typ för det papper som fyllts på i papperskällan, måste du ändra inställningen för <Pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i låda>.

<Pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i låda>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan ställa in pappersformatsgrupp för varje papperskälla så att maskinen kan känna av det laddade pappersformatet automatiskt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i låda>
<Universalfack>: <A/B-format>, <Tumformat>, <Storlek A/K>
<Papperslåda>: <Alla storlekar>, <A/B-format>, <Tumformat>, <Storlek A/K>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Se till att pappersledarna överensstämmer med pappersformatet. Om du ställer in pappersledarna fel, kan papperet fastna.

<A5R/STMTR Pappersval>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
När A5R- eller STMTR-papper är påfyllt i papperslådan kan du ange det format som ska användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<A5R/STMTR Pappersval>
<A5R>, <STMTR>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen aktiveras när <Alla storlekar> väljs i <Pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i låda>.

<Val av B5/EXEC-papper> (endast 8700-serien/6700-serien/4700-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
När B5- eller EXEC-papper är påfyllt i papperslådan kan du ange det format som ska användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Val av B5/EXEC-papper>
<B5>, <EXEC>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen aktiveras när <Alla storlekar> väljs i <Pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i låda>.

<Inställningar för hantering av papperstyp>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan registrera olika egna papperstyper (användardefinierade papperstyper) utöver de standardpapperstyper som har registrerats i maskinen. Inställningar för hantering av papperstyp
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för hantering av papperstyp>
(Endast 8700-serien)
<Detaljer/redigera>
<Namn>, <Kategori>, <Basvikt>, <Avsluta>, <Typ>, <Färg>, <Använd som mallpapper>, <Justera bildplacering>, <Justera krypningskorrigering>
<Duplicera>, <Radera>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*1
Paper Type Management Settings
<Inställningar för hantering av papperstyp>
(Endast 6700-serien/4700-serien)
<Detaljer/redigera>
<Namn>, <Kategori>, <Basvikt>, <Avsluta>, <Typ>, <Färg>, <Använd som mallpapper>, <Justera krypningskorrigering>
<Duplicera>, <Radera>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*2
Paper Type Management Settings
<Inställningar för hantering av papperstyp>
(Endast 6000-serien)
<Detaljer/redigera>
<Namn>, <Kategori>, <Basvikt>, <Avsluta>, <Typ>, <Färg>, <Använd som mallpapper>, <Sida 2 av 2-sidig sida>, <Justera bildplacering>, <Justera krypningskorrigering>, <Justera glättning>, <Just. sekund. transferspänning>, <Reduceringsläge tonermängd>
<Duplicera>, <Radera>
Ja
Nej
Ja
Nej
C*3
Paper Type Management Settings
*1 <Använd som mallpapper> och <Justera bildplacering> kategoriseras som ”A”.
*2 <Använd som mallpapper> kategoriseras som ”A”.
*3 <Använd som mallpapper>, <Sida 2 av 2-sidig sida>, <Justera bildplacering>, <Justera glättning>, <Just. sekund. transferspänning> och <Reduceringsläge tonermängd> kategoriseras som ”A”.

<Registrera kuvertlåda> (endast 4700-serien)

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan använda papperslåda 2 som kuvertkassett om Envelope Feeder Attachment-D monteras och du ställer in formatomkopplaren på lämplig kuverttyp.
Det här läget kan ställas in när Envelope Feeder Attachment-D har monterats.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera kuvertlåda>
<KUV.1>, <KUV.2>:
<No. 10 (COM10)>, <Monarch>, <DL>, <ISO-C5>
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
-
Åtgärden är bara nödvändig om Envelope Feeder Attachment-D har monterats på papperslåda 2.
Se till att du ändrar kuvertinställningarna enligt procedurerna här innan du ändrar inställningarna för kuvertmataren (Fylla på papper). I annat fall känner maskinen inte igen de ändringar du gjort.
Registrera kuverttyperna i kuvertinställningarna

<Registrera favoritpapper (universalfack)>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan enkelt ange pappersinställningar genom att registrera papper som du regelbundet använder i universalfacket till en knapp. ”Favoritpapper” kan enkelt hämtas från skärmen som visas när papper fylls på. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera favoritpapper (universalfack)>
<P1> till <P30>:
<Registr./redig.>, <Ändra namn>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Standardalternativ för universalfack>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan ställa in metoden för att välja papper som ska användas i universalfacket. Om du alltid använder samma pappersformat/typ, är det praktiskt att registrera papperet i <Använd förinställning>. Bestämma pappersformat och vilken typ som ska användas med universalfacket
Om du använder olika typer av papper i universalfacket, välj <Ange alltid>. Om du ofta använder olika typer av papper kan du slippa välja papperstyp genom att registrera papperstyperna i förväg. Registrera ofta använda pappersformat och typer för universalfacket
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardalternativ för universalfack>
<Använd förinställning> (<Registrera>)
<Ange alltid> (<Standard>, <Favoritpapper>)
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
När följande villkor är uppfyllda kan du trycka på <Byt tillf. papper i univ.fack> på skärmen för val av papper för <Kopiera> och <Åtkomst lagrade filer> för att ändra pappersstorlek/typ som ska fyllas på från universalfacket:
Om papperet är påfyllt i universalfacket
Om inställningen är <Använd förinställning>
Om <Pappermatläge fr skrivardrivrutinjobb med univrslfack> är inställd på <Läge A (Prioritera skrivardrivrutininställningar)>

<Registrera eget format>

 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser> <Pappersinställningar>
Du kan registrera ofta använda fria pappersformat. De pappersformat som registrerats här visas på skärmbilden för val av pappersformat för papperslådan och universalfacket. Registrera papper i fritt format (eget format)
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera eget format>
<S1> till <S5>:
<Registr./redig.>, <Ändra namn>, <Radera>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
7W93-0KR