Güvenlik Duvarı Ayarları için MAC Adreslerini Belirtme

İletişimi yalnızca belirtilen MAC adreslerine sahip aygıtlarla sınırlayabilir veya belirtilen MAC adreslerine sahip aygıtları engelleyip öte yandan diğer iletişimlere izin verebilirsiniz.
Makine bir kablosuz LAN'a bağlandığında bu işlev kullanılamaz.
Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineyi ayarlarken gerçekleştirilecek temel işlemler hakkında bilgi için bkz. Uzak Kullanıcı Arabiriminden Menü Seçeneklerini Ayarlama.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimini başlatın ve Sistem Yöneticisi modunda oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesini tıklatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]  [Güvenlik Duvarı Ayarları] öğesini seçin.
4
Hedef MAC adresi filtresi için [Düzenle] öğesini tıklatın.
Makineden bilgisayara gönderilen verileri sınırlamak için [Giden Filtresi] öğesini seçin. Bilgisayardan alınan verileri sınırlamak için [Gelen Filtresi] öğesini seçin.
5
Paket filtreleme ayarlarını belirtin.
Diğer aygıtların makineyle iletişimine izin vermek veya bu iletişimi sınırlamak için önkoşulu (varsayılan ilkeyi) seçin ve ardından özel durumlar için MAC adreslerini belirtin.
1
[Varsayılan İlke] için [Filtre Kullan] onay kutusunu seçin ve [Reddet] veya [İzin Ver] radyo düğmesini tıklatın.
[Filtre Kullan]
İletişimi sınırlamak için onay kutusunu seçin. Sınırlamayı devre dışı bırakmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Varsayılan İlke]
Diğer aygıtların makineyle iletişim kurmasına izin verecek veya bu iletişimi reddedecek önkoşulu seçin.
[Reddet]
İletişim paketlerini yalnızca MAC adresleri [İstisna Adresler] listesine girilen aygıtlara gönderildiklerinde veya bu aygıtlardan alındıklarında iletmek için seçin. Diğer aygıtlarla iletişimler yasaklanır.
[İzin Ver]
İletişim paketlerini MAC adresleri [İstisna Adresler] listesine girilen aygıtlara gönderildiklerinde veya bu aygıtlardan alındıklarında engellemek için seçin. Diğer aygıtlarla iletişimlere izin verilir.
2
Adres özel durumlarını belirtin.
[Kaydedilecek Adres] metin kutusuna MAC adresini girin ve [Ekle] öğesini tıklatın.
Adresi tire veya virgül ile ayırmanız gerekmez.
Giriş hatalarını kontrol edin
MAC adresleri yanlış şekilde girildiyse Uzak Kullanıcı Arabiriminden makineye erişemeyebilirsiniz ve bu durumda <MAC Adresi Filtresi> öğesini <Kapalı> olarak ayarlamanız gerekir. <MAC Adresi Filtresi>
Giden filtresi için [Reddet] öğesi seçildiğinde
Giden çok noktaya yayın ve yayın paketleri filtrelenemez.
Bir MAC adresinin özel durumlardan silinmesi
Bir MAC adresi seçin ve [Sil] öğesini tıklatın.
3
[Tamam] öğesini tıklatın.
6
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
İşletim panelini kullanma
MAC adresi filtresi ayarlarını, Ana Ekran'daki <Menü> öğesinden de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. <MAC Adresi Filtresi>
6X9H-044